SLX Wappsto:bit Media Kit

Here are relevant SLX Wappsto:bit text and image assets that can be freely used by the press and distributors.

For general Seluxit images and text assets visit Seluxit Media Kit.

Visit our press resources page for a more general overview of press-related material.

Contact us if you need materials you don't see here.

+45 46 922 722

sales@seluxit.com


(Latest update: 20 Jan 2021)


Logos

seluxit logo

SLX Wappsto:bit Logo, png
Preview | Download
seluxit logo

SLX Wappsto:bit Logo, svg
Preview | Download
 
seluxit logo
Wappsto by Seluxit Logo, png
Preview | Download
seluxit logo
Wappsto by Seluxit Logo, svg
Preview | Download
 

SLX Wappsto:bit, Situational Images
seluxit
SLX Wappsto:bit, inserting micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit, measuring humidity
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit, coding in MakeCode and seeing data in Wappsto
Preview | Download

SLX Wappsto:bit, MakeCode and Wappsto Images
seluxit
SLX Wappsto:bit, Microsoft MakeCode Extension, EN
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit, Microsoft MakeCode Extension, DA
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit, Microsoft MakeCode Extension, DE
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit, Wappsto by Seluxit Dashboard
Preview | Download
 
 

SLX Wappsto:bit Product Images
Wappsto:bit NB-IoT+
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT+ from above, with micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT+ from above, with micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT+ from above, without micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT+ from above, witout micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT+ from angle, without micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT+ from angle, witout micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
Wappsto:bit NB-IoT
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT from above, with micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT from above, with micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT from above, without micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT from above, witout micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT from angle, without micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit NB-IoT from angle, witout micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
Wappsto:bit Basic
seluxit
SLX Wappsto:bit Basic from above, with micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit Basic from above, with micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
seluxit
SLX Wappsto:bit Basic from above, without micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit Basic from above, witout micro:bit (transparent)
Preview | Download
 
seluxit
SLX Wappsto:bit Basic from angle, without micro:bit
Preview | Download
seluxit
SLX Wappsto:bit Basic from angle, witout micro:bit (transparent)
Preview | Download
 

SLX Wappsto:bit (EN)

Fun projects for young data scientists

Kids are curious about the world around them, and they want to have fun. What better way to engage their curiosity than by giving them fun and easy-to-use tools to explore their world? Wappsto:bit brings the world of sensors and data collection to your kids. There’s no telling what adventure they’ll embark on as you enable them to become young data scientists.

Which kind of experiments can you do?

That depends on your creativity and the sensors you have available.

 • Are you cold at night? You can measure the temperature in your room overnight and see if the temperature changes
 • Does your dog snore? You can measure how often there’s a loud sound by your dog’s bed
 • Is the apple tree getting enough water? You can measure the humidity in the soil by the tree and see how it changes depending on the weather
 • How much CO2 is in the classroom and what happens when you open the window?
Wappsto:bit works directly out of the box
 1. Plug your micro:bit into the Wappsto:bit
 2. Tell which sensor data to send using Wappsto building blocks in Microsoft MakeCode
 3. Your micro:bit automatically connects to the internet and your data is saved
 4. The world is your playground, go on an adventure and experiment!

SLX Wappsto:bit is an extension board for the BBC micro:bit, which connects the micro:bit to the cloud so you can view collected data and otherwise interact with your micro:bit. Wappsto:bit opens up a world of new possibilities for fun and educational projects with your micro:bit.

To get started you’ll need
 • A BBC micro:bit (v1 eller v2, sold separately)
 • Extra sensors only makes it more fun (sold separately)
 • SIM card with data subscription if you use the NB-IoT or NB-IoT+ versions outside of Wi-Fi range
You get all this with Wappsto:bit
 • Easy setup by scanning a QR code
 • Drag-and-drop programming using MicroSoft MakeCode
 • You choose which sensor data to send and when, and it’s automatically sent to the cloud
 • Secure connection with encrypted data transfer
 • It’s easy to make graphs to explore your data in your personal dashboard
 • Data can easily be exported to a spreadsheet
 • Subscription to Wappsto by Seluxit (not including mobile data) with up to 1.000.000 free measurements a month (plenty for most adventures!)
 • With the NB-IoT version you can send data outside Wi-Fi range
 • With the NB-IoT+ version you can also map your sensordata using GPS
 • You can use a laptop or powerbank for power
Wappsto:bit is available in 3 versions, depending on your chosen adventure
 • SLX Wappsto:bit Basic with Bluetooth and Wi-Fi
 • SLX Wappsto:bit NB-IoT with the above, as well as connectivity via 5G NB-IoT
 • SLX Wappsto:bit NB-IoT+ with all the above plus GPS

With Wappsto:bit Basic, you can send data through your home Wi-Fi network. With the NB-IoT versions, you can also connect using a SIM card and the 5G standard NB-IoT. That makes it possible to take your experiments out on the go, using for example a powerbank. With the NB-IoT+ version, you also have GPS so you can see on a map where your data has been collected.

Important: Wappsto:bit does NOT include a BBC micro:bit nessecary for use!

SLX Wappsto:bit (DA)

Fun projects for young data scientists

Børn er nysgerrige af natur og vil gerne på eventyr og udforske verdenen omkring dem. Hvad kunne være bedre til at engagere deres nysgerrighed end at give dem sjove og nemme redskaber til at udforske og forstå deres verden på nye måder? Wappsto:bit åbner op for en hel verden af ny viden og eksperimenter ved brug af alverdens tænkelige sensorer og dimser. Hvilke eventyr og hvad vil dit barn opleve, når du hjælper det på vej til at blive en lille forsker.

Hvilken slags eksperimenter kan man lave?

Det afhænger af din kreativitet og de sensorer du har til rådighed.

 • Fryser du om natten? Du kan måle temperaturen i dit værelse over natten, og se om temperaturen ændrer sig
 • Snorker din hund? Du kan måle, hvor tit der opfanges høje lyde ved hundekurven
 • Får æbletræet vand nok? Du kan måle fugtigheden i jorden ved træet, og se, hvor meget det variere med vejret
 • Hvor meget CO2 er der i klasselokalet og hvad sker der når du lufter ud?
Wappsto:bit fungerer plug and play
 1. Tilslut din micro:bit til Wappsto:bit
 2. Fortæl hvilke sensordata der skal sendes, med Wappsto byggeklodser i Microsoft MakeCode
 3. Din micro:bit forbindes til internettet og dine data gemmes automatisk
 4. Verden er din legeplads, gå på eventyr og udfør eksperimenter!

SLX Wappsto:bit er et udvidelseskort til BBC micro:bit / DR ultra:bit, der sørger for at sende data fra micro:bit videre til skyen, så du kan kigge på indsamlet data og interagere med din micro:bit. Wappsto:bit åbner op for et hav af nye muligheder for sjove og lærerige projekter med din micro:bit.

For at komme godt i gang skal du bruge
 • BBC micro:bit / DR ultra:bit (v1 eller v2, sælges separat)
 • Yderligere sensorer, der gør det hele sjovere (sælges separat)
 • SIM kort med data abonnement, hvis du vil bruge NB-IoT og NB-IoT+ versionen uden for Wi-Fi rækkevidde
Du får alt det her med Wappsto:bit
 • Nem opstart ved scanning af QR code
 • Drag-and-drop programmering ved brug af Microsoft MakeCode
 • Du vælger hvilke sensordata, der automatisk skal sendes til skyen og hvornår
 • Sikker forbindelse med krypteret dataoverførsel
 • Nemt at konfigurere grafer og udforske data i dit personlige dashboard
 • Data kan nemt eksporteres til et regneark
 • Abonnement til Wappsto by Seluxit (ekskl. mobildata) med op til 1.000.000 gratis målinger pr. måned (rigeligt til de fleste eventyr!)
 • Med NB-IoT versionen, kan data desuden sendes udenfor Wi-Fi rækkevidde
 • Med NB-IoT+ versionen, kan du derudover kortlægge sensordata ved hjælp af GPS
 • Du kan bruge en laptop eller powerbank, som strømforsyning
Wappsto:bit findes i 3 versioner alt efter hvilket slags eventyr du skal på
 • SLX Wappsto:bit Basic, med Bluetooth og Wi-Fi
 • SLX Wappsto:bit NB-IoT, med alle ovenstående, samt forbindelse via 5G NB-IoT
 • SLX Wappsto:bit NB-IoT+, med alle ovenstående, samt en GPS

Med Wappsto:bit Basic kan du sende data via dit hjemme Wi-Fi netværk. Med NB-IoT versionerne, kan du derudover forbinde med et SIM kort via 5G standarden NB-IoT. Det gør det muligt at tage dine experimenter med på farten, evt. med powerbank. Med NB-IoT+ versionen, har du også GPS, så du kan kortlægge, hvorfra data bliver opsamlede.

SLX Wappsto:bit (DE)

Lustige Projekte für Junge Datenwissenschaftlern

Kinder sind neugierig auf die Welt um sie herum, und sie wollen Spaß haben. Wie könnte man ihre Neugier besser wecken, als ihnen spaßige und einfach zu bedienende Werkzeuge zu geben, mit denen sie ihre Welt erforschen können? Wappsto:bit bringt die Welt der Sensoren und Datenerfassung zu Ihren Kindern. Wer weiß, auf welches Abenteuer sie sich einlassen werden, wenn Sie sie zu jungen Datenwissenschaftlern machen.

Welche Art von Experimenten können Sie durchführen?

Das hängt von Ihrer Kreativität und den Ihnen zur Verfügung stehenden Sensoren ab.

 • Ist Ihnen nachts kalt? Sie können die Temperatur in Ihrem Zimmer über Nacht messen und sehen, ob sich die Temperatur ändert
 • Schnarcht Ihr Hund? Sie können messen, wie oft ein lautes Geräusch neben dem Bett Ihres Hundes zu hören ist
 • Bekommt der Apfelbaum genug Wasser? Sie können die Luftfeuchtigkeit im Boden neben dem Baum messen und sehen, wie sie sich je nach Wetterlage verändert
 • Wie viel CO2 ist im Klassenzimmer und was passiert, wenn man das Fenster öffnet?
Wappsto:bit funktioniert direkt nach dem Auspacken
 1. Verbinden Sie Ihr micro:bit mit dem Wappsto:bit
 2. Bestimmen Sie, welche Sensordaten mit Hilfe von Wappsto-Bausteinen in Microsoft MakeCode gesendet werden sollen
 3. Ihr micro:bit verbindet sich automatisch mit dem Internet und Ihre Daten werden gespeichert
 4. Die Welt ist Ihr Spielplatz, gehen Sie auf ein Abenteuer und experimentieren Sie!

SLX Wappsto:bit ist eine Erweiterungsplatine für das BBC micro:bit, die das micro:bit mit der Cloud verbindet, sodass Sie gesammelte Daten ansehen und anderweitig mit Ihrem micro:bit interagieren können. Wappsto:bit eröffnet eine Welt neuer Möglichkeiten für lustige und lehrreiche Projekte mit Ihrem micro:bit.

Um loszulegen, benötigen Sie
 • Ein BBC micro:bit (v1 eller v2, separat erhältlich)
 • Mit zusätzlichen Sensoren macht es nur noch mehr Spaß (separat erhältlich)
 • SIM-Karte mit Datenabonnement, wenn Sie die NB-IoT- oder NB-IoT+ Versionen außerhalb der Wi-Fi-Reichweite verwenden
Das alles erhalten Sie mit Wappsto:bit
 • Einfache Einrichtung durch Scannen eines QR-Codes
 • Drag-and-Drop-Programmierung mit MicroSoft MakeCode
 • Sie wählen, welche Sensordaten wann gesendet werden sollen, und diese werden automatisch an die Cloud gesendet
 • Sichere Verbindung mit verschlüsselter Datenübertragung
 • Es ist einfach, Diagramme zu erstellen, um Ihre Daten in Ihrem persönlichen Dashboard zu erkunden
 • Daten können einfach in eine Tabellenkalkulation exportiert werden
 • Abonnement für Wappsto by Seluxit (ohne mobile Daten) mit bis zu 1.000.000 Messungen kostenloser pro Monat (genug für die meisten Abenteuer!)
 • Mit der NB-IoT-Version können Sie Daten außerhalb der Wi-Fi-Reichweite senden
 • Mit der NB-IoT+ Version können Sie Ihre Sensordaten auch per GPS kartieren
 • Sie können einen Laptop oder eine Powerbank zur Stromversorgung verwenden
Wappsto:bit ist in 3 Versionen erhältlich, je nach gewünschtem Abenteuer
 • SLX Wappsto:bit Basic mit Bluetooth und Wi-Fi
 • SLX Wappsto:bit NB-IoT mit dem oben Genannten, sowie Konnektivität über 5G NB-IoT
 • SLX Wappsto:bit NB-IoT+ mit allem oben Genannten plus GPS

Mit Wappsto:bit Basic können Sie Daten über Ihr heimisches Wi-Fi-Netzwerk senden. Mit den NB-IoT-Versionen können Sie sich auch über eine SIM-Karte und den 5G-Standard NB-IoT verbinden. Das macht es möglich, Ihre Experimente auch unterwegs mitzunehmen, zum Beispiel mit einer Powerbank. Mit der NB-IoT+ Version haben Sie auch GPS, so dass Sie auf einer Karte sehen können, wo Ihre Daten gesammelt wurden.