Halvårsrapporten viser et resultat, som forventet, stærkt præget af IPO processen. Forventningerne til hele regnskabsåret 2018/2019 fastholdes.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

”Første halvår af regnskabsåret 2018/2019 har stået i børsnoteringens tegn. Det har været en utrolig spændende og lærerig proces, der naturligvis har krævet en betydelig ressourceallokering, men det har også gjort Seluxit klar til vækst. Børsnoteringen har desuden bidraget til at øge kendskabet til Seluxit, og vi har mærket en kraftig vækst i henvendelser fra potentielle kunder, primært danske virksomheder.

Vi har siden afslutningen af halvåret fulgt vores plan og har herunder også fået 2 store ordre til Smart Meter segmentet, på hhv. DKK 4-5 mio. og DKK 1,5 mio, som kommunikeret i Selskabsmeddelelse 4 og 5.

Vi fastholder forventningerne til de i virksomhedsbeskrivelsen af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til hele regnskabsåret 2018/19."

Læs pressemeddelelsen her.