Seluxit rejser kapital

21.04.2021

Image Alt

I lyset af de aktuelt meget stærke kapitalmarkeder, og en solid investorinteresse for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market, har Seluxits direktion og bestyrelse besluttet at undersøge mulighederne for at styrke selskabets kapitalgrundlag ved tilvejebringelse af yderligere egenkapital eller fremmedfinansiering.

Med henblik på at understøtte og accelerere realiseringen af Seluxits produkt- og vækststrategi, vil en eventuel styrkelse af kapitalgrundlaget blandt andet skulle bidrage til at kompensere for COVID 19 pandemiens påvirkning af selskabets omsætning i sidste og nuværende regnskabsår. En styrkelse af kapitalgrundlaget vil desuden muliggøre en væsentlig forøgelse af selskabets salgs- og markedsføringsinitiativer samt af arbejdet med etablering af nye kommercielle og strategiske partnerskaber.

Når disse undersøgelser og de deraf følgende overvejelser er tilendebragt, vil Seluxits direktion og bestyrelse offentliggøre en yderligere orientering til markedet.