Halvårsrapport 20/21

05.02.2021

Seluxit præsenterer en halvårsrapport, hvor driftsresultatet fastholdes på trods af en kraftig reduktion i omsætningen. Omsætningen fra licenser og abonnementer er fordoblet i forhold til samme periode sidste år, mens omsætningen fra salg af radiomoduler til Smart Meters er udskudt grundet COVID-19 forsinket udrulning af Smart Meters i Tyskland.


CEO Daniel Lux, Seluxit:

2020 har været et år, der i høj grad har været præget af COVID-19. Alle samfund globalt og hele verdensøkonomien er påvirket, først af en nedlukning og opbremsning, og siden af lokale og geografiske restriktioner, der skaber usikkerhed omkring fremtiden.

Seluxit har formået at fastholde det forventede resultatet af primær drift, på trods af en markant lavere omsætning. Det skyldes primært, at der hurtigt blev gennemført omkostningsreducerende tiltag.

Seluxit har i perioden oplevet følgende væsentlige ændringer i forhold til samme periode sidste år:

  • Omsætning kraftigt påvirket af forsinkelse i udrulning af Smart Meters i Tyskland
  • Antal enheder på SLX IoT platformen er fordoblet
  • Omsætning fra licenser og abonnementer er fordoblet
  • 2 nye produkter i markedet - SLX Heartbeat og SLX Smart Oven
  • Produktudvikling og lanceringer - SLX IoT Meter og SLX Wappsto:bit

Alt taget i betragtning, synes jeg, at vi har formået at skabe et tilfredsstillende resultat, når det gælder væksten på vores IoT platform og lancering af nye produkter. Vi har tilpasset os den nye virkelighed og forventer derfor at kunne levere et resultat, der ligger på niveau med det tidligere udmeldte, på trods af en markant lavere omsætning.

Det er meget tydeligt, hvor væsentligt det er, at vi skaber vækst på vores platform og tilbyder let tilgængelige End-2-End løsninger, så mange flere kobler deres ting på internettet og bruger SLX IoT platform til dataopsamling, lagring og analyse.

Seluxit fastholder de i Selskabsmeddelelse nummer 28 udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020/21, hvor omsætningen for 2020/21 forventes at ligge på mellem DKK 8-12 mio. og driftsresultatet forventes at ligge på mellem DKK -4 og -5 mio.

Læse pressemeddelelsen her