Hos Seluxit arbejder vi aktivt med dataetik. Men hvorfor?

Dataetik er Vigtigt

Ejer folk data om dem selv?
Bør virksomheder og stater have lov til at indsamle data, som de har lyst?
Er der visse typer data, der ikke bør kunne købes og sælges?
Kan indsamling og brug af data krænke folks ret til privatliv?

Disse er nogle af de centrale spørgsmål inden for dataetik.

1. Princip ≫

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.

Seluxit og Dine Data

Privatliv og datasikkerhed er allerede på manges læber. Flere og flere data vil blive indsamlet og brug i fremtiden, og derfor har det aldrig været vigtigere for virksomheder at arbejde aktivt med dataetik. Seluxit tage ansvar for aktivt at implementere dataetik-principper i selve kernen i vores virksomhed.

Hos Seluxit forbinder vi fysiske produkter til internettet. Mange af disse produkter indsamler store mængder data. Det er derfor vigtigt, at vi forstår konsekvenserne af de valg, vi træffer, mht. indsamling og brug af data. De valg, vi træffer, kan have betydning for brugerne og folk omkring dem.

Det er ikke let at træffe de rette valg i denne kontekst. Feltet dataetik giver de relevante værktøjer, der skal til for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Af den grund vil vi forsøge at tage lederskabet ift. at udvikle og implementere dataetik i kernen af vores forretning.

Et stort problem

Et eksempel på ét af de store emner, vi støder på, er at ramme den rette balance mellem at respektere brugernes privatlivs- og ejendomsret over data, virksomhedernes interesse i at kunne udvinde værdi fra data indsamlet gennem deres produkter, og statens forsøg på at skabe værdi og sikkerhed for borgerne gennem dataovervågning.

At ramme den rette balance her, er ikke altid let. I mange tilfælde, kan der både være fordele og ulemper:

Fordel og Ulempe

Tema Fordel Ulempe
Bekvemmelighed vs manipulation Virksomheder indsamler data om dig, for at gøre dit liv lettere gennem målrettet markedsføring, forbedring af produkter osv. Jo mere stater og virksomheder ved om dig, jo lettere er det for dem at manipulere dig. Man kan blive manipuleret til at købe bestemte varer, stemme på bestemte partier osv.
Prisen på data Virksomheder indsamler data om dig til gengæld for billigere eller gratis produkter eller services. Hvis sociale medier for eksempel ikke indsamlede data, ville du formentlig skulle betale for den service. Data er værdifuldt. Når virksomheder indsamler data om dig, er det typisk for at tjene penge på dem. Denne værdi høstes ofte af virksomheden, og ikke af dig.
Staters brug af data Stater indsamler store mængder data om borgere for at øge sikkerheden, sundheden osv. For eksempel kan staten indsamle data for at forhindre udbrud af nye sygdomme, undgå terrorangreb osv. Stater er ikke altid pålidelige, selv når deres intentioner er gode. Borgeres data er viden, viden er magt, og magt korrumperer. Desuden kan statens databaser hackes af folk med dårlige intentioner.

Man kan bruge dataetik til at evaluere fordele og ulemper som de ovenstående, og kritisk forholde sig til argumenter på begge sider.

Et eksempel: Mød Smith og Jones

Her er et eksempel, der viser vigtigheden af dataetik. Eksemplet vedrører ejerskab over data.

Forestil dig at Smith ejer en robotstøvsuger. Støvsugeren er koblet til nettet, og den indsamler mange data mens den kører rundt i Smiths hus. Efter at have gjort Smiths hus i en måned, har producenten af støvsugeren nu et detaljeret kort over Smiths hus. Og, de ved hvornår Smith er hjemme. Hvem ejer disse data om Smith? Gør Smith? Gør producenten? Hvis Smith ikke ejer disse data, er han muligvis ikke i stand til at kontrollere, hvad der bliver af dem. Disse data kunne være meget brugbare for indbrudstyve!

Vi har alle en intuitiv idé om, hvad det betyder at Smith ejer sin støvsuger. Det betyder, for eksempel, at Smith må bestemme, om Jones bruger støvsugeren, om den bliver solgt til Jones osv. Men hvad betyder det, at Smith ejer de data, der samles ind a støvsugeren? Betyder det, at Smith må bestemme om Jones har adgang til de data, eller om de bliver solgt til Jones? Og hvad er forskellen egentlig?

Data Ethics example

Udfordringen

Mens vi imidlertid har opnået en vis consensus om etikken vedrørende ejerskab og privatliv, har den digitale tidsalder åbnet op for nye udfordringer, og de ellers tilsyneladende simple spørgsmål om ejerskab og privatliv er blevet komplicerede igen.

Integrering af Principperne

Vi er ved at udvikle et sæt af etiske principper, som vil blive skrevet ind i selve kernen i vores forretning. Disse principper vil blive publiceret på vores hjemmeside i form af korte artikler, der forklarer principperne og ræsonnementerne bag. Principperne vil blive udviklet gennem videoer, diskussionsartikler, kundeinvolvering osv.

Vi vil ikke kun gøre, hvad der er lovligt. Vi vil også gøre, hvad vi mener er rigtigt.


Dataetik og IoT

Fordi Seluxit hjælper sine kunder med at producere tilsluttede produkter, skal vi navigere i etiske spørgsmål, der stammer fra IoT-produkter og ejerskab og brug af deres data.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.