9. Princip

Princippet om Kompatible Formål

Hold dig til Formålet

Princippet om Kompatible Formål siger at formålet med at processere data bør være kompatibelt med formålet med at indsamle data.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.

Dataanalyse

‘Dataanalyse’ gør det muligt at udlede ny viden fra et givent datasæt. Det betyder, at når en person, lad os kalde ham Smith, giver en virksomhed adgang til sine data, så kan virksomheden være i stand til at udlede ny viden om Smith, viden som Smith ikke selv vidste kunne udledes.

Ifølge Princippet om Samtykke (og GDPR) bør enhver virksomhed have samtykke fra Smith hver gang de bruger den indsamlede data til et nyt formål, med mindre Smith har givet eksplicit samtykke til det specifikke formål. Det samme gælder, når virksomheden processerer data.

principle 6

Kompatible Formål

Den bedste måde at overholde dette er, at overveje, hver gang du processerer data, om formålet med dette er det samme som det oprindelige formål med at indsamle disse data. Hvis du processerer disse data til et formål, der ikke er det samme som det oprindelige formål, så er det et godt tegn på, at du bør stoppe op og overveje at indhente et nyt samtykke.

Her minder Princippet om Kompatible Formål om en idé i GDPRs Artikel 5.2: “... indsamlet for specificerede, eksplicitte og legitime formål og ikke yderligere processeret på en måde, der er inkompatibel med disse formål... “ (GDPR Artikel 5.2).

Lad os se på et eksempel, der viser hvad det betyder i praksis.

principle 5 example 6.2

Et Eksempel

Smith er en bruger af et socialt medie. Smith gav samtykke til, at virksomheden må indsamle visse personlige informationer om ham med henblik på at lave målrettet markedsføring. Jones arbejder som dataanalytiker for virksomheden. Han opdager, at brugernes data kan bruges til at udlede deres politiske ståsted. Jones begynder at analysere alle brugernes data, inklusiv Smiths data, så nu har virksomheden politiske profiler af alle deres brugere.

Virksomheden bør informere Smith om, at formålet har ændret sig, og bede om et nyt samtykke. Smith vidste trods alt ikke, at hans samtykke implicerede at virksomheden ville lave en politisk profil af ham.

Data Ethics example 6

Overholdelse af Princippet om Kompatible Formål

Det kan være meget svært at afgøre om to formål er kompatible. For at være på den sikre side er det en god idé at få et nyt samtykke, så snart formålet med at processere data ikke er præcis det samme som formålet med at indsamle data.

Hos Seluxit gør vi vores bedste for at informere data subjekterne og indsamle nyt samtykke hver gang formålet med det indsamlede ændrer sig. Og, vi opfordrer på det kraftigste vores kunder til at gøre det samme.

Formålet med at processere data bør være kompatibelt med formålet med at indsamle data.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.