5. Princip

Princippet om Offentlige Data

Brug Offentlige Data Opmærksomt

Bare fordi data om folk er offentligt tilgængelige, betyder det ikke at en virksomhed må indsamle eller bruge disse data. Offentlig adgang giver ikke carte blanche. Samtidig er der visse data, der ikke bør være komplet private, såsom data om folks smitsomme sygdomme som svineinfluenza eller COVID-19.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.

Frasigelse af Rettigheder

Under Princippet om Dataejerskab (Princip 1) så vi at folk ofte mister deres kontrol-rettigheder over sine data, når de offentliggør disse data. Når Smith går ned ad gaden, og Jones kan se Smiths udseende, har Smith frasagt sig sin kontrol-ret over data om sit udseende. Alt andet lige må Jones nu fortælle sin ven Peter om Smith’s udseende.

Der er dog mange situationer, hvor det ikke er så let at vurdere om en person har frasagt sig sin kontrol-ret over sine data. Det gælder ikke mindst online. Lad os se på et par eksempler.

principle 5

Eksempler

Forestil dig, at Smith fører dagbog. Uden Smith ved det, åbner Jones dagbogen, tager billeder af siderne og uploader dem på sociale medier. Mange personlige oplysninger om Smith er nu offentligt tilgængelige.

Betyder det, at alle nu må bruge disse data som de vil? Selvfølgelig ikke. Hvis, for eksempel, Peter ser billederne og han ved at Smith ikke ville have dem offentliggjort, så bør Peter ikke sende billederne videre, og han bør heller ikke gemme billederne til senere brug.

Ligeledes, hvis folks CPR-numre, eller andre personfølsomme data om folk bliver lækket pga. et uheld eller et cyberangreb, så bør virksomheder eller andre ikke gemme disse data i deres databaser.

Som disse eksempler viser, er offentlige data ikke altid offentliggjort frivilligt at data-subjektet. I sådanne tilfælde bør andre afstå fra at indsamle, bruge eller sprede disse data.

Data Ethics example 5.1

Grænsetilfælde

De fleste vil formentlig finde Princippet om Offentlige Data ukontroversielt. Det virker intuitivt at hvis folk offentliggør personlige informationer om dem frivilligt, så mister de retten til at kontrollere informationerne. Og, hvis offentliggørelsen er ufrivillig, så mister de ikke denne ret.

Men det kan være meget svært at afgøre hvor grænsen mellem det private og det offentlige er.

Forestil dig at Smith sidder på en bænk i parken med sin ven Carl. Der går nogle få mennesker forbi dem, men ingen synes at være opmærksomme på Smith og Carls samtale. Smith fortæller Carl en masse personlige informationer om sit sexliv. Uden de ved det, smuglytter Jones til deres samtale.

Data Ethics example 5.2

Smith har frivilligt valgt at fortælle om personlige oplysninger i et offentligt rum, men betyder det, at Jones må smuglytte til samtalen, bruge og sprede Smiths informationer som han vil? Folk vil formentlig have forskellige moralske intuitioner om dette.

For at være på den sikre side, og for at undgå at bryde Princippet om Tillid (Princip 4), er det en god idé kun at indsamle offentligt tilgængelige data hvis disse data tydeligvis er offentliggjort frivilligt af data-subjektet selv. I en tid hvor personlige information flyder mere eller mindre frit online, er det vigtigt at huske: Det er ikke altid OK at bruge data, bare fordi de er offentlige.

Det er ikke altid OK at bruge data, bare fordi de er offentlige.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.