4. Princip

Princippet om Tillid

Undlad at Overraske Kunden

Princippet er meget simpelt, men det bør ikke undervurderes. Det er ofte en dårlig idé at ændre hvordan (og hvorfor) kundens data bliver indsamlet, især hvis kunden ikke er blevet underrettet inden.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.

Sådan opretholdes tilliden

Hvis en virksomhed, eller stat for den sags skyld, har adgang til kunders data for et bestemt formål, men kunderne finder ud af, at formålet er blevet ændret uden at kunderne er blevet underrettet, vil de formentlig miste tillid til virksomheden eller staten (hvis de altså havde tillid i første omgang). Og hvem kan bebrejde dem? Dette er også relateret til Princippet om Samtykke.

På samme måde, hvis kunderne giver samtykke til at deres data bliver brugt til et bestemt formål, men de finder ud af at formålet har ændret sig, så vil kundernes tillid til virksomheden eller staten formentlig falde.

Data Ethics example 4

I overensstemmelse med GDPR

Det er også vigtigt at det er tilstrækkelig klart for kunden, præcis hvilke data, der indsamles, og hvad formålet med indsamlingen er. Dette er i overensstemmelse med GDPR. Underretningen af kunden bør ske inden den første indsamling af data, og bør gentages for hver gang der laves ændringer i indsamlingen eller brugen af data. Hvis dette ikke bliver gjort, vil Princippet om Samtykke være brudt.

Princippet om Tillid kunne også have heddet “Princippet om Gennemsigtighed”. Essensen i idéen er, at hele data-processen, fra indsamling til brug af data, bør være så gennemsigtig som muligt for data-subjektet.

Grunden til at vi kalder det “Princippet om Tillid” er at gennemsigtighed ofte kan betyde at data-indsamleren er passiv. Men hvis man vil være sikker på at kunden ikke bliver overrasket, vil det ofte være nødvendigt at data-indsamleren gør en aktiv indsats. Få ting er sværere at få, og lettere at miste, end tillid. Derfor siger vi “Undlad at Overraske Kunden”.

Undlad at Overraske Kunden.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.