3. Princip

Samtykke-Princippet

Intet Samtykke - Ingen Indsamling

Siden folk ejer data om dem selv (Princip 1), og folk har privatlivsret over visse private domæner (Princip 2), er det ofte meget vigtigt at have samtykke fra data-subjekterne før personlige data indsamles. Hvis samtykke ikke er givet, vil indsamlingen af disse data ofte være etisk problematiske.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.

Hvad er Datasamtykke?

Dette virker sikker selvindlysende for mange mennesker. For eksempel, hvis Jones får adgang til Smiths sundhedsjournal uden Smiths samtykke, så har Jones tydeligvis gjort noget forkert.

Samtykke synes altså at være en meget vigtig komponent, hvis indsamlingen af personlige data skal være etisk legitime. Med andre ord, samtykke synes at være en nødvendig betingelse for legitim indsamling af personlige data.

Bemærk dog, at det ofte også er en tilstrækkelig betingelse. Det betyder, at hvis Jones has indsamlet Smiths samtykke, så behøver vi ikke yderligere informationer for at vide, at det var etisk legitimt for Jones at få adgang til Smiths data.

Data Ethics example 3

I de fleste tilfælde skal samtykket dog være både oprigtigt og informeret samtykke. Det betyder, at hvis Jones truer Smith til at give ham sin sundhedsjournal, eller hvis Smith tror, at han giver samtykke til noget andet, så tæller dette samtykke ikke.

Tilfælde af uinformeret samtykke er desværre udbredte i tech-verdenen. Alt for ofte bliver data-subjektet bedt om at bekræfte, at de har læst en meget lang liste af vilkår og betingelser. Overraskelser kan intentionelt blive gemt på denne liste, fordi det er usandsynligt at data-subjektet læser det hele.

I andre sager er data blevet indsamlet uden nogen form for samtykke, for eksempel når producenter af smarte TV overvåger folk gennem TV'ets kamera. Se for eksempel dette link.

Eksplicit og Underforstået Samtykke

Når vi taler om samtykke er det vigtigt at drage en distinktion mellem eksplicit og underforstået samtykke. Eksplicit samtykke betyder at Smith, eksplicit, har givet Jones ret til at få adgang til sygejournalen.

Sammenhold dette med følgende eksempel på underforstået samtykke: Smith har frivilligt uploadet sin sundhedsjournal, så alle kan se den, inklusiv Jones. Har Jones nu gjort noget forkert? Ikke umiddelbart. Ved at uploade journalen til et offentligt sted, har Smith givet underforstået samtykke til, at andre får adgang til den.

Seluxit og Samtykke

Når Seluxit får adgang til data om folk, er det ofte ikke personlige data, i den forstand at de kan spores til et identificérbart individ. De data, der samles ind, er ofte data om, hvordan et specifikt produkt bliver brugt. Ikke desto mindre sikrer Seluxit, at data-subjektet har givet eksplicit samtykke, før Seluxit får adgang til data. Desuden opfordrer Seluxit på det kraftigste sine kunder til at overholde dette princip. Generelt står vi ved princippet: Intet samtykke - ingen indsamling.

Intet samtykke - ingen indsamling.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.