10. Princip

Princippet om Offentlig Årvågenhed

Informér og vær Informeret

“Med stor magt kommer stort ansvar” - i det mindste ifølge Spiderman. I dag har data-drevne virksomheder, stater og kommuner stor magt. Det skyldes primært den viden, de får gennem data om folks gøren og laden. Med denne magt følger et ansvar for at skabe offentlig årvågenhed om, hvordan data bliver indsamlet og brugt i vores samfund.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.

Privatlivs-Paradokset

Når folk bliver spurgt, siger de fleste, at de går meget op i deres privatliv. Men når vi ser på, hvordan folk egentlig opfører sig, ser det ud som om, de går meget lidt op i deres privatliv. Dette kaldes ofte for ‘Privatlivs-Paradokset’.

Der er flere forskellige forklaringer på paradokset. Én af dem er, at folk generelt er dårligt informeret om alle de måder, deres privatliv kan blive truet. Hos Seluxit ser vi det som vores pligt at skabe offentlig årvågenhed om emnet, således folk kan træffe bedre informerede beslutninger om deres privatliv.

data privacy distinction

Mangel på Årvågenhed - Eksempler

For mange mennesker er det stadig en gåde, hvordan data om dem bliver indsamlet, og hvad disse data bliver brugt til. Nogle af de seneste års data-skandaler har dog bidraget til en øget årvågenhed på området. Tænk for eksempel på Edward Snowdens afsløringer af, hvordan det amerikanske National Security Agency (NSA) indsamler data om alle. Den historie fik massiv offentlig opmærksomhed. Pludselig blev mange flere opmærksom på, hvordan deres privatliv kan blive truet af regeringens indsamling af data.

statistics

Et andet eksempel er sagen om Cambridge Analytica/Facebook-skandalen, som skete i kølvandet på det amerikanske præsidentvalg i 2016 og i forbindelse med Brexit-afstemningen i Storbritannien samme år. Det viste sig, at millioner af Facebook-brugeres data var blevet indsamlet og analyseret af Cambridge Analytica for at finde brugernes politiske ståsteder. Den viden blev brugt til at sende politiske reklamer til Facebook-brugerne, baseret på deres politiske ståsted og sandsynligheden for at de ville ændre ståsted. De fleste brugere havde ingen idé om at dette foregik, eller at det overhovedet var muligt, før skandalen var overalt i nyhederne.

Proaktiv Årvågenhed

I stedet for at vente på at den næste skandale, er det meget bedre at forsøge at øge den offentlige årvågenhed proaktivt. Vi mener, at data-drevne virksomheder, der har en indgående viden, som offentligheden mangler, har en særlig pligt til at dele ud af denne viden.

Hos Seluxit gør vi flere ting for at leve op til denne pligt. Vi taler om IoT og data til offentlige arrangementer, vi indgår i uddannelses-aktiviteter og vi skriver offentligt om vores ståsted ift. data etik i artikler som denne.

Det er vigtigt at skabe årvågenhed om dataetik.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.