1. Princip

Dataejerskabs-princippet

Data om dig er dine

Stater og virksomheder indsamler data om dig, ikke altid med dit samtykke. Er det OK? Eller har du en ret til at kontrollere, hvem der har adgang til data om dig?

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.

Hos Seluxit mener vi, at folk ejer data om dem selv, og har retten til at kontrollere, hvad der sker med deres data. Dette er det første princip i vores sæt af etiske principper, og vi kalder det Dataejerskabs-princippet.

Hvad er Dataejerskab?

Tænk på, hvad det vil sige, at Smith ejer sin bil. Det betyder, at Smith må kontrollere – bredt forstået – hvad der skal ske med bilen. Han må for eksempel kontrollere om Jones bruger bilen, om bilen skal destrueres, sælges etc. Det kan også betyde, at hvis Jones ødelægger bilen mod Smith’s vilje, så skylder Jones kompensation til Smith. Idéen bag princippet om dataejerskab er at ejerskab over data fungerer næsten på samme måde som ejerskab over en bil.

Der er dog to vigtige forskelle mellem ejerskab over fysiske ting (materielle ting) som eks. en bil, og ejerskab over immaterielle ting som eks. data: Hvis Smith sælger sin bil til Jones, så mister Smith sin bil, da den nu ejes af Jones. Denne betragtning gælder ikke ved salg af data, da Smith stadig ejer sin data og har tilgang til sin data, selvom Smith sælger sin data til Jones. En anden forskel er, at materielle ting ofte slides op efterhånden som de anvendes, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet med immaterielle ting som data.

I juridiske kontekster bliver dataejerskab sjældent nævnt. I stedet tales der ofte om en ’ret til at kontrollere’ data. Vi mener, at folk i udgangspunktet bør have mere end blot en ret til kontrol af sine data. Det være sig brugsret, en ret til at slette data, og en ret til at videregive og sælge data. Af den grund fortrækker vi betegnelsen ’dataejerskab’.

statistics

Eksempel #1

Forestil dig følgende: Smith taler med sin ven om et produkt, han gerne vil købe, og umiddelbart derefter ser Smith reklamer for produktet på sociale medier. Mikrofonen i Smiths telefon er blevet tændt af producenten for at lytte til, hvad Smith er interesseret i at købe i den nærmeste fremtid. Ifølge princippet om dataejerskab stjæler producenten Smiths data, medmindre Smith har givet eksplicit informeret samtykke inden.

Wappsto: Et Datamarked

Én grund til at vi tilslutter os princippet om dataejerskab, er, at det muliggør fremtidige datamarkeder. For at kunne købe og sælge ting på et marked, er det nødvendigt at nogen har ejerskab over disse ting. Hos Seluxit er vi ved at udvikle et datamarked, hvor folk kan købe og sælge data, der er indsamlet gennem deres IoT-produkter. Disse produkter indsamler data som strengt taget ikke er personlige. Men for at kunne sælge dem på et datamarked, er de nødt til at have ejerskab over dem.

Værdien af Data

En anden grund til at vi tilslutter os princippet, er at det modsatte ville sænke værdien af data. For eksempel, når virksomheder ved at Smith har købt en støvsuger, falder værdien af information om, at Smith har søgt på støvsugere på nettet. Hvis Smith ejer data om sig selv, kan han sælge informationerne om sin søgehistorik på markedet uden at værdien falder.

Hvad Sker Der Når Data Bliver Solgt?

Forestil dig, at Smith lige har solgt nogle af sine IoT-data til Jones. Betyder det nu, at Jones og kun Jones må bestemme, hvad der nu sker med disse data. Ikke nødvendigvis. Afhænig af hvilken kontrakt, der er indgået, har Jones måske kun købt retten til bruge disse data til et bestemt formål, og i en bestemt tidsperiode. I sådanne situationer vil det ejerskab, som Jones nu har, typisk ikke inkludere retten til at sælge dataene videre til tredjepart. På den måde fungerer dataejerskab ofte – i praksis – på samme måde som en licens.

tutorial link image

Gælder Princippet Altid?

Der er mindst to åbenlyse indvendinger til idéen om dataejerskab.

Den første indvending er denne: Hvis Smith vitterligt ejer data om ham selv, så betyder det at Smith’s ejendomsret bliver krænket hele tiden, når for eksempel Smith går ned ad gaden, og Jones kan se Smith’s hårfarve. Af den grund mener vi, at ejerskabet over personlige data ofte frafalder, når man frivilligt vælger at gøre disse data offentlige.

Den anden indvending er denne: Hvis Smith vitterligt ejer data om sig selv, så betyder det at staten krænker Smith’s ejendomsret hele tiden, når de får adgang til Smith information om indkomst, sygehistorik, straffe-historik etc.

Vores svar til den indvending er, at Smiths ejendomsret rent faktisk bliver krænket i disse sager. Men, visse samfundsmæssige interesser kan trumfe Smiths ejendomsret over personlige data. For eksempel, for at kunne beskytte børnene, kan det være nødvendigt at indsamle straffeattester på børnehavepædagoger.

Der er mange gråzoner som disse, som udfordrer princippet om dataejerskab. Vi vil meget gerne modtage ændrings-forslag til princippet.

Men udgangspunktet må være, at data omkring dig, er dine.

Dataetik-Principper

Så hvordan arbejder Seluxit med dataetik? Seluxit har taget initiativ til at ansætte en ph.d-studerende inden for anvendt filosofi, med specialisering i etik, til at udarbejde en række dataetik-principper.

Disse principper er generelle, men udspringer fra spørgsmål, som vi støder på i vores daglige arbejde i virksomheden. Principperne skal guide de beslutninger, vi træffer på daglig basis. Principperne, som man kan finde her på siden, vil blive publiceret i en serie.