Seluxits smart meter produkter er mere end bare ordinær og det har den tyske fagspresse lagt mærke til det.

Seluxit hjælper med at give energiforbrugsdata direkte til husstandens beboere. Dermed kan de for alvor deltage i den “Energiewende”, overgang til en grønnere fremtid, som bl.a. kræver, at vi allesammen optimerer vores energiforbrug.

Seluxit smart meter produkter sender data fra energimålere (moderne Messeinrichtungen eller mME) til skyen. Seluxit’s cloud teknologi understøtter flere innovative brug for energidata, som at bruge data til alarmsystemer eller ældrepleje.

Tag et kig på artiklen (på tysk) i 50,2, tidsskrift for intelligente elnet.

Seluxit’s smart-meter products are out of the ordinary. The German trade press has picked up on that.

Seluxit helps get energy-usage data directly into the hands of household residents, so they can truly participate in the “Energiewende,” the energy transition to a greener future, which among other aspects requires that we all optimize our energy usage.

Seluxit smart-meter products send the data from basic residential energy meters (moderne Messeinrichtungen or mME) to the cloud. Seluxit’s cloud technology supports a multitude of innovative uses for energy data, such as using data for alarm systems or elderly care.

Check out the feature article (in German) in 50,2, the magazine for intelligent electricity grids.

Today the first Danish AEDs will be connected to the Internet, making it possible to monitor each AED 24/7, thereby ensuring that they function when they are needed.

"Because we have both an optical and acoustic monitoring, we minimize the risk for false alarms due to, for example, noise in the environment. By monitoring the AED itself, instead of just the cabinet, not only can se see if the AED is functioning, we can also precisely predict when the AED needs a service check," explains Daniel Lux, Seluxit CEO.

Read the press release (in Danish) for more information.

I dag bliver de første danske hjertestartere koblet på internettet. Det gør det muligt at overvåge den enkelte hjertestarter i døgndrift og dermed sikre, at den virker, hver gang uheldet er ude.

”Ved at have både optisk og akustisk overvågning minimerer vi risikoen for fejlalarmer, der fx udløses af larm i omgivelserne. Og ved at overvåge selve hjertestarteren i stedet for skabet, kan vi ikke bare se om den er funktionsdygtig eller ej. Vi kan også med stor nøjagtig forudse, hvornår den får brug for næste servicetjek,” forklarer Daniel Lux, Seluxit CEO.

Læs pressemeddelelsen for yderligere oplysninger.

Se TV indslag om Seluxits deltagelse i det livreddende CURA projekt.

cura seluxit tv2 nord

CURA projektet forvandler shipping-containere til intensivafdelinger. Seluxit, i partnerskab med Onomondo, bidrager med teknologi, der sikrer, at CURA pods intensivafdelinger fungerer som de skal.

TV2 Nord kom forbi for nyligt for at få et interview. Nyheden er også blevet dækket af JP Finans.

Here’s recent television coverage of Seluxit’s involvement in the life-saving CURA project.

cura seluxit tv2 nord

CURA is transforming shipping containers into intensive-care units. Seluxit, in partnership with Onomondo, will contribute technology to make sure the CURA pod intensive-care units are working properly.

TV2 Nord stopped by to cover the story recently, which has also recently been covered by JP Finans (Danish).

Seluxit sammen med Onomondo anvender deres teknologi i kampen mod COVID-19 med bidrag til open-source projektet, CURA.

CURA projektet forvandler shipping-containere til intensivafdelinger. Seluxit og Onomondo samler data fra CURA-containerne for at sikre, at biocontainment-teknologi fungerer, som den skal.

Historien var dækket af JP Finans.

Læse pressemeddelelsen her:
English
Dansk

Seluxit together with Onomondo are putting their technology to work to fight COVID-19 through the open-source CURA project.

The CURA project is transforming shipping containers into intensive-care units. Seluxit and Onomondo are collecting data from the so-called CURA pods to make sure the pods’ biocontainment technology is working properly.

The story was covered by JP Finans (danish).

Read the full press release here:
English
Dansk

Nu er det også muligt for dig at gå fra sensor til dashboard indenfor 10 minutter. Vores nye webshop er lige blevet lanceret med fokus på SLX Porcupine og vores IoT Rapid Prototyping redskaber.

Webshoppen markerer lancering af SLX Porcupine og en serie plug-and-play sensorer og aktuatorer, der automatisk forbindes til internettet via Viasens by Seluxit: vores cloud-baseret, sikker IoT infrastruktur.

Læse pressemeddelelsen her:
English
Dansk
Deutsch

Now, you too can go from sensor to dashboard in 10 minutes. Our new webshop has just launched, featuring SLX Porcupine and our IoT Rapid Prototyping tools.

The webshop launch marks the product release of SLX Porcupine as well as a series of plug-and-play sensors and actuators that automatically connect to the internet through Viasens by Seluxit: our cloud-based, secure IoT infrastructure.

Read the full press release here:
English
Dansk
Deutsch

Vi har lige lagt en video om vores IoT Rapid Prototyping løsning på vores hjemmeside.

Vi har fået en del henvendelser som respons på vores post fra sidste uge, hvor vi fortalte om vores Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping klimakit. Nu er der en side samt en video, der viser hvordan man tager den i brug på seluxit.com/porcupinesetup

Den officielle lancering er planlagt til den 1. maj, 2020. Hvis du er interesseret i at modtage et IoT Rapid Prototyping klimakit, skriv til iotvalue@seluxit.com.

We’ve just published a video showcasing our IoT Rapid Prototyping tools.

We’ve received a lot of interest from our post last week announcing the pre-release of the Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping climate kit. Now, there’s a webpage and video showing how to use the kit at seluxit.com/porcupinesetup

The official release is slated for 1 May, 2020. If you're interested in obtaining an IoT Rapid Prototyping climate kit for yourself, write to iotvalue@seluxit.com.

Dette er Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping klimakit.

På mindre end 10 minutter, kan du komme i gang med at samle miljødata og arbejde med det i Seluxits cloud, visualisere data i tabeller og grafer, og skabe sofistikerede og intelligent applikationer med Seluxits udviklingsframework.

Pakken indeholder en Seluxit Porcupine mini computer, en Seluxit universal forbindelse hat, ledninger, strømforsyning og fem forskellige sensorer og aktuatorer. Der er en LED knap, buzzer, relæ, samt barometer og CO2 sensor, begge med temperatur og fugtighedssensorer.

Vi sender det første Seluxit Porcupine klimakit i dag. Den officielle release er planlagt til den 1. maj 2020. Hvis du er interesseret i at få fat i det, så skriv til iotvalue@seluxit.com.

This is the Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping climate kit.

In less than 10 minutes, you can start collecting environmental data and work with it in Seluxit’s cloud, visualize your data in tables and graphs, and create sophisticated, intelligent applications using the Seluxit development framework.

The package includes a Seluxit Porcupine mini computer, a Seluxit universal connector hat, connectors, a power-supply unit and five different sensors and actuators. There’s a LED button, buzzer, relay as well as a barometer and CO2 sensor, both with temperature and humidity sensors.

We’re sending the first Seluxit Porcupine climate kit out today. The official release is slated for 1 May, 2020. If you’re interested in getting your hands on it, write to iotvalue@seluxit.com and let us know.

LoRaWAN® has become a popular technology to send data over long distances, and is among the technologies that Seluxit knows well. The Things Conference is the world’s largest LoRaWAN® conference.

Sales Director, Jesper Frank, will hold a talk the 31 of january at 12:00 where he will explain how Seluxit creates value for our customers using LoRaWAN® technology, where data security is of great importance.

There are many business segments and use cases, where LoRaWAN® makes good sense. Among other examples, Jesper will highlight the product SLX Sparrow which is dedicated to the Smart Meter segment. LoRaWAN® can help producers of smart meters to automate meter reading while at the same time creating new business opportunities around customers' energy-usage data.

LoRaWAN® er blevet en populær teknologi til at sende data over lange afstande, og er blandt de teknologier, som Seluxit er dus med. The Things Conference er verdens største LoRaWAN® konference.

Salgsdirektør Jesper Frank vil holde et oplæg d. 31/1 kl. 12:00 hvor han fortæller hvordan Seluxit skaber værdi for vores kunder ved at anvende LoRaWAN® teknologi, hvor datasikkerhed er i højsædet.

Der er mange forretningssegmenter og brugsscenarier, hvor LoRaWAN® giver god mening. Jesper vil bl.a. fremhæve produktet SLX Sparrow, dedikeret til Smart Meter segmentet. LoRaWAN® kan hjælpe producenter af smart meters med at automatisere måleraflæsning, samtidig med at det skaber nye forretningsmuligheder via kundernes energiforbrugsdata.

Samarbejdet mellem Seluxit, Telenor og Hjerteforening der tidligere i dag blev annonceret har stort potentiale til at redde liv.

Når et hjertestop sker er det meget vigtigt, at hjertestarteren fungerer som den skal. Desværre er det ikke altid tilfældet. Samarbejdet går ud på at udrulle IoT teknologi som monitorerer hjertestarterne i døgndrift.

Læs pressemeddelelsen for yderligere oplysninger.

A collaboration has been announced earlier today between Seluxit, Telenor and the Danish Heart Foundation. The collaboration for monitoring heart-starters has the potential to save lives.

When an acute heart-failure situation arises, it is essential that heart starter devices (defibrillators) are functioning properly. Unfortunately, this is not always the case. The collaboration will see the deployment of IoT technology that will monitor the heart starters around the clock.

Read the press release for more information: in Danish on the Danish Heart Foundation's webpage or as an English translation.

At holde styr på ens egne varer er kompliceret. Men derimod at holde styr på verdens varer mens de krydser grænser er i en helt anden liga.

Seluxit CEO, Daniel Lux, vil præsentere Seluxits Bluetooth Low Energy (BLE) beacon denne uge på L’ODASCE Colloque Douanier Européen. ODASCE europæisk told symposium er mødestedet for toldprofessionelle og dette års hotte emne er traceability.

Disse beaconsystemer kan ved container terminaler reducere hviletiden betydeligt. I kombination med blockchain teknologi, kan de også styre strøm af varer både tværs over grænser og i transit ved facilitering af risikobaseret kontrol. Dette forbedrer både overensstemmelse og facilitering af handel mellem statsmyndigheder og pålidelige økonomiske operatører.

Keeping track of your own goods can be a complicated process. Keeping track of the world’s goods as they cross your borders is an entirely different ball game.

Seluxit CEO, Daniel Lux, will be showcasing Seluxit’s Bluetooth Low Energy (BLE) beacon this week at the L’ODASCE Colloque Douanier Européen. The ODASCE European Customs Symposium is the meeting place for customs professionals and this year the buzzing topic is traceability.

At container terminals, these beacon systems can significantly reduce down time. Combined with blockchain technology, they can also control the flow of goods both crossing borders and in transit by facilitating risk-based controls. This both improves compliance and trade facilitation between state authorities and trustworthy economic operators.

Seluxit underbygger realisering af sine vækstambitioner med endnu en million ordre på leverance af IoT teknologi til Smart Meter Producent i Tyskland.

CEO Daniel Lux udtaler:

”Udrulningen af Smart Meters på det tyske marked går planmæssigt og vi er glade for endnu en millionordre fra en af de store producenter af Smart Meters i Tyskland. Vi arbejder målrettet på at være en foretrukken leverandør af IoT teknologi med høj sikkerhed, til Smart Meter Producenter i det Tyske marked. I det kommende år vil vi benytte de gode referencer til at tilbyde både yderligere Smart Meter løsninger samt til at udvide kundeporteføljen.”

Company Announcement no. 13

Seluxit supports the realization of its growth ambitions, with yet another million-size order of IoT technology to a Smart Meter Manufacturer in Germany.

CEO, Daniel Lux:

“The roll-out of Smart Meters in the German market is proceeding according to plan and we are pleased to receive another million-size order from one of the large manufacturers of Smart Meters in Germany. We are working hard to be a preferred supplier of IoT technology with high security standards, to Smart Meter Manufacturers in the German market. In the coming year, we will use the good references to offer both additional Smart Meter solutions and to expand the customer portfolio.”

Company Announcement no. 13

Semtechs LoRa® apparater er blevet integreret i effektive smart-meter løsninger, udviklet af Seluxit.

I en fælles pressemeddelelse fra 9. august 2019 har Semtech og Seluxit annonceret det frugtbare samarbejde om MeDa smart-meter løsningen. Pressemeddelelsen kan findes her: Semtech Press Releases.

Meddelelsen fremhæver alsidigheden i LoRa-teknologien i Seluxits løsning, som tillader slutbrugeren at få indsigt i mønstrene i sit energiforbrug. Det kan betyde reduktion af energispild og økonomisk besparelse for slutbrugeren.semtech screenshot

Semtech’s LoRa® devices have been integrated in efficient smart-metering solutions developed by Seluxit.

In a joint press release from 9 of August, 2019, Seluxit and Semtech announced the fruitful collaboration on the MeDa smart-metering solution. The press release can be seen here: Semtech Press Releases.

The announcement highlights the virtues and versatility of LoRa technology for Seluxit’s solution which allows end-users to get insight into their energy consumption patterns, ultimately reducing energy waste and saving them money.semtech screenshot

Seluxit fortsætter sine vækstplaner med endnu en ordre på leverance på IoT teknologi til Smart Meter producent i Tyskland.

Seluxit samarbejder med flere store Smart Meter producenter i Tyskland. En af disse producenter har netop afgivet en yderligere ordre. Størrelsen på denne ordre er på ca. DKK 3 mio., som forventes leveret i efteråret 2019.

Selskabsmeddelelse nr 10

Seluxit continues its growth plans with another order for delivery of IoT technology to a Smart Meter manufacturer in Germany.

Seluxit collaborates with several large Smart Meter manufacturers in Germany. One of these manufacturers has just placed another order. The size of this order is approx. DKK 3 million, which is expected to be delivered in autumn 2019.

Company Announcement no. 10

Hvad er denne maskine og hvilken værdi kan der skabes ved at forbinde den til Internettet? Publikum på IT-forum arrangementet “Next Generation Internet of Things”, en del af IWDK (Internet Week Denmark), havde et par minutter til at dele deres overvejelser med deres sidemand inden svarene blev afsløret.

Seluxit Projektleder, Brian Boyles, præsenterede efterfølgende resultaterne af Seluxits samarbejde med Fremco. Maskinens funktion?... en fiberblæsemaskine, som skyder Internet fiber ud i tomrør. Værdien af IoT?... en forbedret og mere kosteffektiv brugergrænseflade, predictive maintenance (forebyggende vedligeholdelse), muligheder for at prissætte i en leje-model (machine-as-a-service), og bedre operatør præstationsevne med udsigt til automatisk operation.

Dette er bare ét eksempel af hvordan et produkt kan forvandles ved at få fat i forbrugsdata og tage det i anvendelse i forskellige produktforbedringer. I takt med at firmaer opdager de værdier der kan forbedre eksisterende produkter, og gør det på en måde der sparer ressourcer, tager vi alle et skridt i den rigtige retning.

What is this machine and what value can it gain by being connected to the Internet? The audience attending the IT-forum event “Next Generation Internet of Things”, a part of IWDK (Internet Week Denmark), had a couple of minutes to share their thoughts with their neighbors before the answers were revealed.

Seluxit Project Manager, Brian Boyles, then presented the results of Seluxit’s work together with Fremco. The machine’s function?... a fiber-blowing machine that allows empty tubes to be filled with Internet fiber. The value of IoT?... an improved and more cost effective user interface, predictive maintenance, opportunities to charge in a leasing model (machine-as-a-service), and better operator performance with the prospect of automatic operation.

This is just one example of how a product can be transformed by capturing its usage data and applying it to multiple product improvements. As companies continue to realize the value that can be unlocked and improve their product offerings in ways that save ressources, we’re all taking a step in the right direction.

Seluxit får den tredje ordre på IoT teknologi til Smart Meters fra en eksisterende kunde som leverer elmålere i Tyskland. Seluxit opjusterer forventningerne til omsætningen for regnskabsåret 2018/2019, og fastholder forventningerne til resultatet før skat.

Seluxit samarbejder med flere store Smart Meter producenter i Tyskland. En af disse producenter har netop afgivet en yderligere ordre. Størrelsen på denne ordre er på ca. DKK 3 mio, hvor mere end halvdelen forventes leveret i indeværende regnskabsår 2018/2019.

Seluxit opjusterer forventningerne til omsætningen for 2018/2019 fra DKK 12 mio. i budgettet til DKK 15 mio. Forventningerne til resultatet før skat fastholdes på -6 DKK mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Etableringen i Smart Meter segmentet er strategisk vigtig for vores forretning. Vi er rigtig glade for vores gode samarbejdsrelationer med dybt professionelle Smart Meter producenter i Tyskland, hvor vi er fælles om målet om at levere en signifikant andel af Smart Meters til det Tyske marked. Leverance af IoT teknologi til Smart Meters er et af vores primære fokusområder, da det danner grundlaget for at øge andelen af recurring revenue for Seluxit, gennem data på vores IoT platform.

Vi forventer en højere andel af hardware salg i forhold til det budgetterede, hvilket har indflydelse på vores forventninger til omsætningen, da vi varetager produktionen.

Vi har valgt at opjustere vores forventninger til de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætningsforventninger til regnskabsåret 2018/19, mens vi fastholder forventningerne til resultatet.

Forventninger til omsætning opjusteres til 15 DKK mio. (budget 12 DKK mio.).
Forventninger til resultat før skat fastholdes på de budgetterede -6 DKK mio.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit receives the third order for IoT technology for Smart Meters from an existing customer, who supplies Smart Meters in Germany. Seluxit is adjusting the expectations for revenue for the financial year 2018/2019 and maintains expectations for profit before tax.

Seluxit cooperates with several large Smart Meter manufacturers in Germany. One of these manufacturers has just issued an additional order. The size of this order is approx. DKK 3 million of which more than half is expected to be delivered in the current financial year 2018/2019.

Seluxit is adjusting the expectations for revenue for 2018/2019 from DKK 12 million in the budget to DKK 15 million. Expectations for profit before tax is maintained at DKK -6 million.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“The establishment in the Smart Meter segment is strategically important for our business. We are really pleased with our good working relationships with highly professional Smart Meter manufacturers in Germany, where we share the goal of delivering a significant share of Smart Meters to the German market. Delivery of IoT technology for Smart Meters is one of our primary focus areas, as it forms the basis for increasing the proportion of recurring revenue for Seluxit, through data on our IoT platform.

We expect a higher proportion of hardware sales where we handle the production, compared to the budgeted, and this influences our expectations of revenue.

With this order, we have chosen to adjust our expectations for the revenue expectations announced by Seluxit in the company description of 18 October 2018 for the financial year 2018/19, while we maintain the expectations for the result.

Expectations to revenue is adjusted to DKK 15 million. (budget DKK 12 million).
Expectations to profit before tax is maintained on the budgeted -6 DKK million.”

Read the press release here.

Seluxit har indgået aftale med stor distributør af elektronik komponenter, om leverance af radiomoduler til Smart Meters. Første leverance giver en omsætning på ca. DKK 3,5 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Vi er rigtig glade for at have fået lavet en aftale med en distributør af elektronik komponenter, som leverer i hele verden. Det udbygger vores mulighed for at skalere salg af standardiserede moduler til IoT løsninger. Størstedelen af ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2019/20 og forventes at genere en omsætning på ca. DKK 3,5 mio.. Hermed udbygger vi vores rolle som leverandør af Internet of Things til Smart Meters. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til regnskabsåret 2018/19.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit leverance til Smart Meters

Seluxit has entered into an agreement with a large distributor of electronics components, on the delivery of radio modules for Smart Meters. First delivery gives a turnover of approx. DKK 3.5 million

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“We are really happy to have made an agreement with a distributor of electronics components that deliver worldwide. It enhances our ability to scale sales of standardized modules for IoT solutions. The majority of the order is expected to be delivered during the financial year 2019/20 and is expected to generate a turnover of approx. DKK 3.5 million. We hereby expand our role as supplier of the Internet of Things to Smart Meters. The order does not change the sales and profit expectations announced by Seluxit in the company description of 18 October 2018 for the financial year 2018/19/19.”

Read the press release here.

Seluxit IoT technology to Smart Meters

Seluxit has received a fresh order for delivery of IoT technology for smart meters, with a value of 1,5-2 million DKK.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“We are really happy to have another order with a second manufacturer of Smart Meters for the German market. This supports our position as a central supplier of IoT technology in Germany. The order is expected to be delivered in the financial year 2018/19 and is expected to generate a turnover of between DKK 1.5 and DKK 2 million. We hereby expand our position as supplier of Internet of Things solutions for Smart Meters, and we are on the way to ensuring yet another significant part of our expectation to the revenue for the current fiscal year. The order does not change the turnover and profit expectations announced by Seluxit in the ‘Company Description’ of 18 October 2018 for the financial year 2018/2019.”

Read the press release here.

seluxit e-world energy

Seluxit har indgået aftale om leverance af IoT-teknologi til endnu en producent af Smart Meters, med en værdi på mellem DKK 1,5 og 2 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Vi er rigtig glade for at have fået en aftale i hus med endnu en producent af Smart Meters til det tyske marked. Det underbygger vores position som en central leverandør af IoT teknologi på det tyske marked. Ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2018/19 og forventes at genere en omsætning på mellem 1,5 og 2 DKK mio.. Hermed udbygger vi vores rolle som leverandør af Internet of Things til Smart Meters, og vi er på vej til at sikre endnu en væsentlig del af vores forventning til omsætningen for det kommende år. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til regnskabsåret 2018/19.”

Læs pressemeddelelsen her.

seluxit e-world energy

Seluxit har indgået aftale om leverance af IoT-teknologi til Smart Meter, med en værdi på DKK 4 - 5 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

"Siden børsnoteringen har vi gået målrettet efter at levere de resultater, som vi har beskrevet i vores vækstplan. Vi er nu glade for at fortælle, at vi har fået en ordre fra en af Seluxits eksisterende kunder på levering af IoT-teknologi til Smart Meters. Den væsentligste del af ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2018/19 og ordren forventes at genere en omsætning på mellem DKK 4 og 5 mio. Hermed udbygger vi vores position som leverandør af Internet of Things til Smart Meters, og vi er på vej til at sikre en væsentlig del af vores forventning til omsætningen for det kommende år. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultat forventninger til regnskabsåret 2018/19”

Læs pressemeddelelsen her.

seluxit e-world energy

Seluxit has received an order for delivery of IoT technology for smart meters, with a value of 4-5 million DKK.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“Since our IPO, we have focused on delivering the results, which we have described in our growth plan. We are now happy to announce that we have received an order from one of Seluxit's existing customers for delivery of IoT technology for Smart Meters. A significant part of the order is expected to be delivered during the fiscal year 2018/2019 and the order is expected to generate a turnover between 4 and 5 million DKK. With this order we are continuing to build our position as a key vendor of IoT for Smart Meters, and we are one step further in securing our expected turnover for the coming year."

Read the press release here

seluxit e-world energy