Vi er meget glade for at kunne meddele, at en af vores største kunder i Smart Home segmentet har valgt at forlænge aftalen med Seluxit med 3 år.

Read the press release here.

We are very pleased to announce that one of our largest customers in the Smart Home segment has chosen to extend the agreement with Seluxit by 3 years.

Read the press release here.

Seluxit præsenterer en årsrapport, der demonstrerer evnen til at levere omsætning og resultat - samtidig med, at der skabes en interessant pipeline af produkter til fremtidig vækst.

Daniel Lux, CEO udtaler:

“Nogle af de resultater, som vores dedikerede medarbejdere og gode partnere har skabt, og som jeg gerne vil fremhæve, er:

Målet for 2019/20 var at skabe forretningssynlighed på markedet, udvide vores forretning og udvikle nye værdifulde IoT-løsninger. Vi har nået alle disse mål.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit presents an annual report, demonstrating the ability to deliver on revenue and result - while creating an interesting pipeline of products for future growth.

CEO Daniel Lux:

“Some of the results which our dedicated staff and great partners have created and which I would like to highlight are:

The goal for 2019/20 was to create business visibility in the market, grow our business and develop new valuable IoT solutions to the market. We have achieved these goals.”

Read the press release here.

Seluxits smart meter produkter er mere end bare ordinær og det har den tyske fagspresse lagt mærke til det.

Seluxit hjælper med at give energiforbrugsdata direkte til husstandens beboere. Dermed kan de for alvor deltage i den “Energiewende”, overgang til en grønnere fremtid, som bl.a. kræver, at vi allesammen optimerer vores energiforbrug.

Seluxit smart meter produkter sender data fra energimålere (moderne Messeinrichtungen eller mME) til skyen. Seluxit’s cloud teknologi understøtter flere innovative brug for energidata, som at bruge data til alarmsystemer eller ældrepleje.

Tag et kig på artiklen (på tysk) i 50,2, tidsskrift for intelligente elnet.

Seluxit’s smart-meter products are out of the ordinary. The German trade press has picked up on that.

Seluxit helps get energy-usage data directly into the hands of household residents, so they can truly participate in the “Energiewende,” the energy transition to a greener future, which among other aspects requires that we all optimize our energy usage.

Seluxit smart-meter products send the data from basic residential energy meters (moderne Messeinrichtungen or mME) to the cloud. Seluxit’s cloud technology supports a multitude of innovative uses for energy data, such as using data for alarm systems or elderly care.

Check out the feature article (in German) in 50,2, the magazine for intelligent electricity grids.

Hvad sker der hos Seluxit? Proinvestors Helge Larsen har talt med Seluxit CEO, Daniel Lux, for at få en opdatering.

"Det skal betydet noget, det skal være enkelt, og der skal laves mange enheder" (make it matter, make it easy, and make many). Dette er mantraet, der er kernen i Seluxits strategi.

Hør Daniel uddybe nærmere i nedenstående interview. Her er Daniel gæst hos den prominente investor Helge Larsen, Debatredaktør for Provinvestor og forfatter af bogen "Den tålmodige investor".

Lyt til interviewet her (YouTube)

What’s going on at Seluxit? Proinvestors Helge Larsen spoke with Seluxit CEO, Daniel Lux, for an update.

Make it matter, make it easy, and make many. This mantra is the core of Seluxit’s strategy.

Daniel elaborated as a guest of prominent investor Helge Larsen, editor of Provinvestor homepage and author of the book ‘Den tålmodige investor’ (the Patient Investor).

Hear the interview here (YouTube, Danish language)

Til dette års Hjertegalla, vil Seluxit overrække Hjerteforeningen en check til 500.000 DKK, live på TV2 Charlie på lørdag d. 22 august.

Seluxit, sammen med Telenor og Hjerteforeningen, har lanceret et projekt for at monitorere hjertestarterer landet rundt, for at sikre, at de altid fungerer.

”Et projekt som kan redde liv er enormt motiverende. Derfor er vi glade for at kunne støtte Hjerteforeningen både med en donation og med en løsning, der skaber tryghed og står til at redde liv,” siger Daniel Lux, der er administrerende direktør i Seluxit.

For yderligere information, læs pressemeddelelsen.

Seluxit will present the Danish Heart Foundation a check for 500.000 DKK at this year's Heart Gala live on TV2 Charlie Saturday the 22 August.

In July, Seluxit together with Telenor and the Danish Heart Foundation launched a project to monitor AEDs across Denmark to make sure they are ready and working at all times.

“A project that can save lives is enormously motivating. That is why we are happy to be able to support the Heart Foundation both with a donation and with a solution that creates security and stands to save lives, ”says Daniel Lux, CEO of Seluxit.

For more information, read the press release (in Danish).

Hvordan adskiller Seluxit sig fra alle de andre? Seluxit CEO, Daniel Lux, var inviteret i studiet i sidste uge til den populære investeringspodcast Millionærklubben, for at dele Seluxits opskrift på success med lytterne.

Daniel berørte adskillige emner under podcasten, herunder oplevelsen af børsnoteringsprocessen, Seluxits historie, hvor Seluxit er i dag samt planerne for fremtiden.

Du kan høre hele podcasten med Daniel på: Millionærklubbens hjemmeside.

What makes Seluxit stand out from the crowd? Seluxit CEO, Daniel Lux, was invited into the studio of the popular investment podcast, Millionærklubben, to give listeners insight into Seluxit's recipe for success.

During the podcast, Daniel spoke on a range of topics, including the experience of doing an IPO, Seluxit’s history, and Seluxit’s current state-of-affairs and roadmap for the future.

You can listen to the podcast with Daniel here on Millionærklubbens website.

Today the first Danish AEDs will be connected to the Internet, making it possible to monitor each AED 24/7, thereby ensuring that they function when they are needed.

"Because we have both an optical and acoustic monitoring, we minimize the risk for false alarms due to, for example, noise in the environment. By monitoring the AED itself, instead of just the cabinet, not only can se see if the AED is functioning, we can also precisely predict when the AED needs a service check," explains Daniel Lux, Seluxit CEO.

Read the press release (in Danish) for more information.

I dag bliver de første danske hjertestartere koblet på internettet. Det gør det muligt at overvåge den enkelte hjertestarter i døgndrift og dermed sikre, at den virker, hver gang uheldet er ude.

”Ved at have både optisk og akustisk overvågning minimerer vi risikoen for fejlalarmer, der fx udløses af larm i omgivelserne. Og ved at overvåge selve hjertestarteren i stedet for skabet, kan vi ikke bare se om den er funktionsdygtig eller ej. Vi kan også med stor nøjagtig forudse, hvornår den får brug for næste servicetjek,” forklarer Daniel Lux, Seluxit CEO.

Læs pressemeddelelsen for yderligere oplysninger.

Seluxit CEO, Daniel Lux, er nomineret til PWC Danmarks pris “Årets Ejerleder 2020”.

Prisen hylder danske ejerlederes entreprenørånd og købmandsskab i et år, hvor COVID-19-krisen har budt på udfordringer langt ud over det sædvanlige.

Seluxit har været i gang med en række innovative projekter, bl.a. projekter med smarte elmålere og overvågning af hjertestartere. Seluxit bidrager derudover til CURA-projektet, et internationalt initiativ som forvandler shipping-containere til intensivafdelinger, såkaldte CURA-pods.

Seluxits teknologi overvåger forholdene i disse: Uregelmæssighed i forbrug af elektricitet kan være tegn på defekt udstyr, høje CO2-niveauer kan påvirke både personal og patienter negativt, ændringer i lufttrykket kan betyde, at det er tid til at udskifte luftfiltre, eller i værste fald at biocontainment-teknologien er blevet kompromitteret. Overvågningen sikrer at personalets tid bruges på den vigtigste opgave, at pleje patienter.

Årets Ejerleder 2020 arrangeres af PwC i samarbejde med Nykredit ErhvervsBank, Dansk Erhverv og Finans. Vinderen kåres den 28. oktober.

Seluxit CEO, Daniel Lux, has been nominated for PWC Denmark’s Owner-Manager Award 2020.

The award celebrates Danish owner-managers’ entrepreneurship and business savvy in a year where the COVID-19 crisis presented challenges far beyond the ordinary.

Seluxit has been working on a range of innovative projects, from smart meters to smart AED monitoring to smart lawn mowers. Seluxit is contributing to the CURA project, an international effort transforming shipping containers into intensive-care units.

For the CURA project, Seluxit’s technology will monitor conditions in the intensive-care units. Anomalies in electricity usage can mean faulty equipment, high CO2 levels can adversely affect staff and patients alike, nuances in air pressure can mean that it’s time to replace an air filter, or even that the bio-containment technology has been compromised. Ensuring that the CURA pods are working as intended then frees up staff resources to do what counts: take care of patients.

PWC Denmark’s Owner-Leader Award 2020 is arranged in collaboration with Nykredit Business, the Danish Chamber of Commerce and the newspaper JP Finans. The winner will be announced on the 28 of October.

Se TV indslag om Seluxits deltagelse i det livreddende CURA projekt.

cura seluxit tv2 nord

CURA projektet forvandler shipping-containere til intensivafdelinger. Seluxit, i partnerskab med Onomondo, bidrager med teknologi, der sikrer, at CURA pods intensivafdelinger fungerer som de skal.

TV2 Nord kom forbi for nyligt for at få et interview. Nyheden er også blevet dækket af JP Finans.

Here’s recent television coverage of Seluxit’s involvement in the life-saving CURA project.

cura seluxit tv2 nord

CURA is transforming shipping containers into intensive-care units. Seluxit, in partnership with Onomondo, will contribute technology to make sure the CURA pod intensive-care units are working properly.

TV2 Nord stopped by to cover the story recently, which has also recently been covered by JP Finans (Danish).

På trods af den generelle usikkerhed og en økonomisk dyster situation i hele verden, er Seluxit stadig på sporet. Det ser fornuftigt ud på den korte bane og Seluxit bevarer optimismen - også på den lange bane.

Selv om Seluxit forventer at levere de planlagte resultater for det nuværende regnskabsår (2019/2020) - så betyder den generelle usikkerhed i verden, at Seluxit suspenderer de finansielle prognoser udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen.

Læs pressemeddelelsen her.

Læs artiklen i Nordjyske her.

Despite the world’s uncertain and dire economic situation, Seluxit is on track for the short term and optimistic about the long term.

But although Seluxit expects to be on track for the current 2019/2020 fiscal year, uncertainty in the future means that Seluxit is suspending earlier financial projections made in conjunction with our IPO.

Read the press release here.

Read the article in Nordjyske (Danish language) here.

Pressen reagerer positiv til Seluxits for nyligt publiceret halvårsrapport.

En artikel i dagens Electronic Supply fremhæver Seluxits signifikante forøgelse af omsætning i forhold til sidste år. Forøgelsen skyldes et øget salg af radiomoduler (modems) til det tyske smart-meter marked.

For Seluxit går alt ifølge planen, både omsætningsstigningen samt de samtidige negative resultater. Seluxit CEO, Daniel Lux, pointere at organisatoriske udviklinger også går ifølge planen, herunder nye forretninger som et igangværende projekt med Hjerteforeningen.

Læse mere om halvårsrapporten i denne pressemeddelelse.

The press is responding positively to Seluxit’s recently published half-year report.

An article in today’s Electronic Supply highlights Seluxit’s significant increase in turnover in comparison with last year. The increase is linked to sales of radio modules (modems) for the German smart-meter market.

For Seluxit, everything is going according to plan, both the increased revenue and coinciding negative results. Seluxit CEO, Daniel Lux, emphasizes that organizational developments are also going according to plan, including new business deals such as a current project with the Danish Heart Association.

Read more about the half year report in this press release.

Seluxit præsenterer en halvårsrapport med tilfredsstillende resultater og fastholder forventninger til regnskabsåret 2019/2020.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"Første halvår af regnskabsåret 2019/2020 har været præget af høj aktivitet og nogle væsentlige strategiske skridt, der understøtter Seluxits vækstplaner, herunder opbygning af salgsorganisation og videreudvikling af standardprodukter.

Seluxit har oplevet stor aktivitet indenfor Smart Meter segmentet, med høj omsætning på radiomoduler til Smart Meters. Udrulning af Smart Meter er i fuld gang og vi oplever stor efterspørgsel efter højteknologiske produkter til konkurrencedygtige priser.

I april 2019 startede Jesper Frank, som salgsdirektør i Seluxit, med ansvaret for at opbygge en salgsorganisation og udbygge Seluxits go to market strategi. Det har vi for alvor mærket i andet halvår af 2019, hvor vi har fået mange nye potentielle kunder i tale og hvor vi har stillet endnu skarpere på værdiskabelsen for kunden ved IoT løsninger.

Vi har skabt et tilfredsstillende resultat, hvor den høje omsætning er præget af vores evne til at udnytte muligheden i markedet. Samtidig har vi videreudviklet vores platform og er i gang med yderligere standardisering af vores produkter med henblik på at forbedre time to market for vores kunders produkter, samt opnå economy of scale inden for vores standard produkter.

Seluxit fastholder de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019/20 om en omsætning der runder de 20 mio. DKK og et resultat før skat, der ligger på mellem -7 og -6 mio. DKK. Hermed vil Seluxit forventeligt levere en omsætningsvækst på ca. 150% over 2 år, fra regnskabsåret 2017/18 til 2019/20."

Read the press release here.

Seluxit presents a half-year report, which shows a satisfactory result and maintains the expectations for the full financial year 2019/2020.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"The first half of the fiscal year 2019/2020 was characterized by high activity and significant strategic steps that support Seluxit's growth plans, including building a sales organization and further developing standard products.

Seluxit has experienced considerable activity in the Smart Meter segment, with a high turnover on radio modules for Smart Meters. Deployment of Smart Meter is ongoing, and we are experiencing high demand for high-tech products at competitive prices.

In April 2019, Jesper Frank was employed as Sales Director at Seluxit, with the responsibility of building a sales organization and expanding Seluxit's go to market strategy. We have started to see the effect already in the second half of 2019, where we have been in dialogue with many new potential customers and focused even more on communicating the value creation from Seluxit IoT solutions to our customers.

We have achieved a satisfactory result with a high turnover, which is influenced by our ability to meet the opportunity in the market. At the same time, we have continued to develop our platform and are in the process of further standardizing our products in order to improve time to market for our customers' products, as well as achieve economy of scale within our standard products.

Seluxit maintains the previously announced expectations for the 2019/20 financial year on a turnover of around DKK 20 million, and a profit before tax of between -7 and -6 million DKK. With this forecast Seluxit is expected to deliver sales growth of approx. 150% over 2 years, from the financial year 2017/18 to 2019/20."

Read the press release here.

Samarbejdet mellem Seluxit, Telenor og Hjerteforening der tidligere i dag blev annonceret har stort potentiale til at redde liv.

Når et hjertestop sker er det meget vigtigt, at hjertestarteren fungerer som den skal. Desværre er det ikke altid tilfældet. Samarbejdet går ud på at udrulle IoT teknologi som monitorerer hjertestarterne i døgndrift.

Læs pressemeddelelsen for yderligere oplysninger.

A collaboration has been announced earlier today between Seluxit, Telenor and the Danish Heart Foundation. The collaboration for monitoring heart-starters has the potential to save lives.

When an acute heart-failure situation arises, it is essential that heart starter devices (defibrillators) are functioning properly. Unfortunately, this is not always the case. The collaboration will see the deployment of IoT technology that will monitor the heart starters around the clock.

Read the press release for more information: in Danish on the Danish Heart Foundation's webpage or as an English translation.

Seluxit ved hvad der skal til for at skabe værdi for ‘hidden champions’ — markedsledere der er relativt ukendt uden for deres industrier.

Udenrigsministeriets Innovation Center Denmark i München har udnævnt Seluxit som et godt eksempel på et dansk firma, der arbejder godt med tyske hidden champions i en for nyligt publiceret rapport på deres hjemmeside.

At arbejde med hidden champions er krævende, men med mange fordel. Ligesom Seluxit, så kender hidden champions vigtigheden af innovation for at producere værdi for deres kunder.

Seluxit knows what it takes to create value for ‘hidden champions’ — the market leader powerhouses that are nevertheless unknown outside their industries.

The Danish Foreign Ministry’s Innovation Centre Denmark in Munich has cited Seluxit as a prime example of a Danish company working well with German hidden champions in a recently published report now available on their website.

Working with hidden champions is highly demanding, but has high rewards. Like Seluxit, hidden champions know the importance of innovation in producing value for their customers.

De endelige detaljer er netop faldet på plads til projekt AVES (Analyse og visualisering af energibesparelser).

Det toårige projekt gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitets Institut for Energiteknik og Systemize ApS, en virksomhed som er specialiseret i rådgivning indenfor energioptimering.

AVES skal bidrage til at løse udfordringen med at industrielle produktionssteder ofte mangler den dataregistrering, der skal danne grundlaget for at finde og realisere energibesparelser. AVES sigter mod at udvikle et standardiseret markedstilbud af et eftermonteret sensorkit med tilhørende software, der giver virksomheder indsigt til at kunne handle, såsom:

Målet er at optimere energiforbruget pr. produceret enhed på en given produktionslinje. Et vigtigt element i projektet er en pilotudrulning i tæt samarbejde med en virksomhed, der skal vælges i løbet af projektets varighed.

Finansieringen af AVES er ETI-projektet, der tilbydes af energiklyngen CLEAN. ETI står for “Energy Technology Innovation” og er dedikeret til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle energioptimeringsløsninger og -produkter. Finansieringen stammer fra Den Europæiske Unions Regional Development Fund administreret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med CLEAN. Yderligere information om finansieringsrammen findes at CLEANs hjemmeside og Erhvervsstyrelses hjemmeside.

Mere info (Selskabsmeddelelse nr. 16)

The final details have just fallen into place for project AVES (Analysis and Visualization for Energy Savings).

The two-year project will be conducted in cooperation with Aalborg University’s Department of Energy Technology and Systemize ApS, a company focused energy optimization consultancy.

AVES addresses the challenge that industrial production sites often lack the data registration that forms the basis for finding and realizing energy savings. AVES aims at developing a standardized market offering of a retrofitted sensor kit with supporting software that will give businesses actionable insights, such as:

The goal is to optimize energy consumption per unit manufactured on a given production line. A major feature of the project will be a pilot deployment in close collaboration with a company to be chosen during the project duration.

The financing of AVES is the ETI project, offered by the energy cluster CLEAN. ETI stands for “Energy Technology Innovation” and is dedicated to helping small and medium-sized companies to develop energy-optimization solutions and products. The funding has its origin from the European Union’s Regional Development Fund administered by the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen) in collaboration with CLEAN. Further information about the funding framework can be found at CLEAN's website and Dansh Business Authority's website.

More info (company announcement no. 16)

Seluxit underbygger realisering af sine vækstambitioner med endnu en million ordre på leverance af IoT teknologi til Smart Meter Producent i Tyskland.

CEO Daniel Lux udtaler:

”Udrulningen af Smart Meters på det tyske marked går planmæssigt og vi er glade for endnu en millionordre fra en af de store producenter af Smart Meters i Tyskland. Vi arbejder målrettet på at være en foretrukken leverandør af IoT teknologi med høj sikkerhed, til Smart Meter Producenter i det Tyske marked. I det kommende år vil vi benytte de gode referencer til at tilbyde både yderligere Smart Meter løsninger samt til at udvide kundeporteføljen.”

Company Announcement no. 13

Seluxit supports the realization of its growth ambitions, with yet another million-size order of IoT technology to a Smart Meter Manufacturer in Germany.

CEO, Daniel Lux:

“The roll-out of Smart Meters in the German market is proceeding according to plan and we are pleased to receive another million-size order from one of the large manufacturers of Smart Meters in Germany. We are working hard to be a preferred supplier of IoT technology with high security standards, to Smart Meter Manufacturers in the German market. In the coming year, we will use the good references to offer both additional Smart Meter solutions and to expand the customer portfolio.”

Company Announcement no. 13

Er europæernes privatliv respekteret udenfor Europa?

Seluxit’s Jakob Mainz, Industriel PhD, Filosofi, er lige blevet publiceret i Jyllands Posten, med et debatindlæg vedr. en nyere retssag vedr. GDPRs “ret til at blive glemt.”

google gdrp americans right to be forgotten seluxit

Is European’s privacy respected outside of Europe?

Seluxit’s Jakob Mainz, Industrial PhD, Philosophy, has just been published in the Danish Newspaper, Jyllands Posten, with an op-ed piece on the recent ruling on the GDPR “right to be forgotten.”

google gdrp americans right to be forgotten seluxit

Vi har brug for produkter, der kan hjælpe os med at reducere vores CO2 udledning. Men hvor er disse produkter?

Med efterspørgsel i markedet opstår der forretningsmuligheder, og med den rigtige teknologi og forretningsmodel kan vi disrupte klimaindsatsen.

Seluxits adm. dir., Daniel Lux, har for nylig skrevet den første i en serie artikler på medium.com om hvordan vi kan opnå dette.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

We need products that help us reduce our CO2 footprint. Where are these products?

With demand in the market there is business opportunity, with the right technology and business model, we can disrupt climate change.

Seluxit CEO, Daniel Lux, has recently written the first in a series of articles on medium.com about how we can disrupt climate change.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

Seluxit præsenterer et årsregnskab, som viser en markant omsætningsvækst i forhold til 2017/18, og som er stærkt påvirket af kapitalrejsning på Nasdaq First North Growth Market i november 2018.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“2018/19 har været et af de mest spændende år i Seluxit’s historie. Vi er meget tilfredse med både de finansielle og de operationelle resultater.

er bare nogle af de resultater, vi har skabt sammen med vores dedikerede medarbejdere og gode samarbejdspartnere.

Målet for 2018/19 var forretningsmæssigt at skabe øget synlighed på markedet, og at rejse kapital til den fortsatte udvikling af den teknologiske IoT-platform samt til at vækste forretningen. Vi ønskede mere fokuseret markedsføring og etablering af en salgsorganisation, samt at markedsføre vores løsninger til en bredere kundegruppe. Det er i høj grad lykkedes.”

Læs pressemeddelelsen her..

Seluxit presents an annual report showing a significant revenue growth compared to 2017/18, and a year which was strongly influenced by listing on the Nasdaq First North Growth Market in November 2018.

CEO Daniel Lux:

“2018/19 has been one of the most exciting years in Seluxit's history. We are very pleased with both the financial and operational results. Some of the results we have created with our dedicated staff and great partners are:

The goal for 2018/19 was to create business visibility in the market and raise capital for the continued development of the technological IoT platform and to grow the business. We wanted more focused marketing and the establishment of a sales organization, as well as introducing our solutions to a wider customer base. These ambitious goals have been realised.”

Read the press release here.

Semtechs LoRa® apparater er blevet integreret i effektive smart-meter løsninger, udviklet af Seluxit.

I en fælles pressemeddelelse fra 9. august 2019 har Semtech og Seluxit annonceret det frugtbare samarbejde om MeDa smart-meter løsningen. Pressemeddelelsen kan findes her: Semtech Press Releases.

Meddelelsen fremhæver alsidigheden i LoRa-teknologien i Seluxits løsning, som tillader slutbrugeren at få indsigt i mønstrene i sit energiforbrug. Det kan betyde reduktion af energispild og økonomisk besparelse for slutbrugeren.semtech screenshot

Semtech’s LoRa® devices have been integrated in efficient smart-metering solutions developed by Seluxit.

In a joint press release from 9 of August, 2019, Seluxit and Semtech announced the fruitful collaboration on the MeDa smart-metering solution. The press release can be seen here: Semtech Press Releases.

The announcement highlights the virtues and versatility of LoRa technology for Seluxit’s solution which allows end-users to get insight into their energy consumption patterns, ultimately reducing energy waste and saving them money.semtech screenshot

Seluxit fortsætter sine vækstplaner med endnu en ordre på leverance på IoT teknologi til Smart Meter producent i Tyskland.

Seluxit samarbejder med flere store Smart Meter producenter i Tyskland. En af disse producenter har netop afgivet en yderligere ordre. Størrelsen på denne ordre er på ca. DKK 3 mio., som forventes leveret i efteråret 2019.

Selskabsmeddelelse nr 10

Seluxit continues its growth plans with another order for delivery of IoT technology to a Smart Meter manufacturer in Germany.

Seluxit collaborates with several large Smart Meter manufacturers in Germany. One of these manufacturers has just placed another order. The size of this order is approx. DKK 3 million, which is expected to be delivered in autumn 2019.

Company Announcement no. 10

There turns out to be plenty to do for a philosopher working in an IoT company.

In the third and final in a series of articles on the subject of how Seluxit is tackling the issues of data ethics, IT Watch profiles Seluxit’s in-house philosopher, Jakob Thrane Mainz.

When it comes to taking ethical responsibility for connected devices, figuring out the right thing to do isn’t always easy. Follow the emerging results of Jakob’s work at seluxit.com/dataethics/

seluxit itwatch areticle 3

IT Watch articles about Seluxit and data ethics (in Danish).

Nordjysk tech-selskab har ansat filosof for at sikre nyt forretningsområde

Dansk it-selskab: Politisk fokus på dataetik er ikke tilstrækkeligt

Jakob er filosof og arbejder i et tech-selskab: “Der er virkelig meget at rive i”

Det viser sig at være meget at rive i for en filosof, der arbejder for et IoT firma.

I den tredje og sidste del af en serie af artikler om hvordan Seluxit takler data etiske problemstillinger, IT Watch profilerer Seluxits firmafilosof, Jakob Thrane Mainz.

Når det gælder etisk ansvarlighed for forbundne enheder, det er ikke altid let at finde ud af hvad, der er rigtigt at gøre. Følg med i den løbende udvikling af Jakobs arbejde på seluxit.com/dataethics/

seluxit itwatch areticle 3

IT Watch artikler om Seluxit og dataetik.

Nordjysk tech-selskab har ansat filosof for at sikre nyt forretningsområde

Dansk it-selskab: Politisk fokus på dataetik er ikke tilstrækkeligt

Jakob er filosof og arbejder i et tech-selskab: “Der er virkelig meget at rive i”

Er det politikerne og myndigheder, der skal tage ansvaret for at sikre god dataetik, elller ligger opgaven hos virksomhederne? Hos nordjyske Seluxit har man taget sagen i egen hånd.

Der har den seneste tid været et stort politisk fokus på dataetik, som er et emne, der fylder meget både herhjemme og i resten af verden. Da den daværende regering i marts fremlagde sin strategi for kunstig intelligens, var dataetik hovedoverskriften, og i april blev medlemmerne af et nyt Dataetisk Råd udpeget.

Hvad tænker Seluxit på sagen? Læs hele artiklen på ITWATCH.

seluxit itwatch areticle 1

IT Watch artikler om Seluxit og dataetik.

Nordjysk tech-selskab har ansat filosof for at sikre nyt forretningsområde

Dansk it-selskab: Politisk fokus på dataetik er ikke tilstrækkeligt

Jakob er filosof og arbejder i et tech-selskab: “Der er virkelig meget at rive i”

Is it the politicians and authorities that have to take responsibility for ensuring good data ethics, or is the task located at the companies? In North Jutland Seluxit, takes up this case on.

Recently, there has been a great political focus on data ethics, which is a topic that takes up a lot both in Denmark and the rest of the world. When the then government in March presented its artificial intelligence strategy , data ethics was the main title , and in April, the members of a new Data Council were appointed.

And what is Seluxit's take on the matter? Read the full article (in Danish) here at ITWATCH.

seluxit itwatch areticle 1

IT Watch articles about Seluxit and data ethics (in Danish).

Nordjysk tech-selskab har ansat filosof for at sikre nyt forretningsområde

Dansk it-selskab: Politisk fokus på dataetik er ikke tilstrækkeligt

Jakob er filosof og arbejder i et tech-selskab: “Der er virkelig meget at rive i”

Nordjyske Seluxit har valgt at gå alternativt til værks for at differentiere sig på den lange bane.

Hos det nordjyske it-selskab Seluxit, der laver iot-løsninger og er børsnoteret på Nasdaqs minibørs First North, har man valgt at satse stort på dataetik, og i efteråret ansatte selskabet derfor en filosof til at stå i spidsen for et nyt dataetisk projekt. Læs hele artiklen på ITWATCH.

seluxit itwatch areticle 1

IT Watch artikler om Seluxit og dataetik.

Nordjysk tech-selskab har ansat filosof for at sikre nyt forretningsområde

Dansk it-selskab: Politisk fokus på dataetik er ikke tilstrækkeligt

Jakob er filosof og arbejder i et tech-selskab: “Der er virkelig meget at rive i”

Seluxit increases its expectations for the turnover and result for the financial year 2018/2019.

In connection with the preparation of the annual report for 2018/19 Seluxit A/S has decided to increase the expectations for the financial result of the fiscal year 2018/19, compared to the previously announced expectations in the company description (“Virksomhedsbeskrivelse”). Seluxit expects revenue to increase by up to 50% from the budgeted 12 million DKK to between 17 and 18 million DKK. Seluxit expects profit before tax to improve by up to almost 1 million DKK, from the expected -6,4 million DKK to between -5,5 and -6,0 million DKK.

Company Announcement no. 9

Seluxit, som blev børsnoteret i november 2018, opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2018/2019.

Seluxit forventer at omsætningen stiger med op til 50% fra det budgetterede 12 mio. DKK til mellem 17-18 mio. DKK, og forventer at resultatet før skat forbedres med op til knap 1,0 mio. DKK, fra det forventede -6,4 mio. DKK til mellem -5,5 og -6,0 mio. DKK.

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2018/19 har Seluxit A/S besluttet at foretage en opjustering af helårsforventningerne til 2018/19, i forhold til de i virksomhedsbeskrivelsen udmeldte forventninger. Seluxit forventer at omsætningen stiger med op til 50% fra det budgetterede 12 mio. DKK til mellem 17-18 mio. DKK, og forventer at resultatet før skat forbedres med op til knap 1,0 mio. DKK, fra det forventede -6,4 mio. DKK til mellem -5,5 og -6,0 mio. DKK. Klik her for at læse selskabsmeddelelsen.

Selskabsmeddelelse nr 9

Geografi og vejrforhold kan skabe såkaldte “CO2 domes”. Men hvor stort er problemet? Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, adresserer emnet i en for nylig publiceret artikel på medium.com.

CO2 domes er områder med høje CO2-niveauer. For at kunne sige hvor stort problemet er, skal vi simpelthen til at måle mere. Men overraskende nok, har vi ikke en tradition for at gøre dette, på trods af, at der findes samfundsmæssige og forretningsmæssige fordele i det.

Geography and weather can cause CO2 domes. But how big is the problem? Seluxit CEO, Daniel Lux, addresses the topic of CO2 domes in a recently published article on medium.com.

CO2 domes are areas of high CO2 concentration. In order to gauge the size of the problem of CO2 domes, we simply need to measure more. But surprisingly, we don’t have a tradition for doing so, despite that there are social and business benefits from doing so.

Eksponering af høje niveauer af CO2 påvirker din krop på en måde som kan sammenlignes med påvirkning af alkohol. Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, præsenterer denne sammenligning på en for nylig publiceret artikel på medium.com.

Det er klart, at CO2 er aktuelt, især vedrørende klimaforandringer. CO2 niveauer i vores hjemme og kontorer er også relevant, og der er en forbindelse mellem makro- og mikroniveauer. Præmissen bagved i begge tilfælde er, at CO2 niveauer skal sænkes (og at IoT teknologi har en rolle i at gøre det).

Exposure to higher levels of CO2 affects your body in way that is comparable to the effects of alcohol. Seluxit CEO, Daniel Lux, presents this comparison in a recently published article on medium.com.

CO2 is, of course, highly topical, though mostly with regards to climate change. CO2 levels in our homes and offices is also relevant, and there is a connection between the macro and micro levels. The underlying premise in both cases is that levels of CO2 should be reduced (and that IoT technology plays a role in doing so).

Seluxit’s Jakob Mainz, Industrial PhD, Philosophy of Ethics, er blevet publiceret i dagens Politiken.

“Din robotstøvsuger kan være medskyldig i indbrud, og din elmåler kan afsløre, at din mand har en affære.” Denne introduktion gør tydeligt, hvad der er på spil og stiller skarpt på de etiske spørgsmål, som er fremhævet i Jakobs artikel.

Fordi Seluxit hjælper sine kunder med at producere forbundne produkter, skal vi være i stand til at navigere i de spørgsmål, der kommer frem i forbindelse med IoT-produkter og ejerskab og brug af folks data. Derfor har Seluxit ansat Jakob for at adressere spørgsmålene fra et velinformeret perspektiv. Hvis vi er opmærksom på de potentielt negative aspekter, som kan opstå på baggrund af vores arbejde, kan vi bedre sikre, at vores bidrag fører til værdi og gavner produktets stakeholdere.

Seluxit’s Jakob Mainz, Industrial PhD, Philosophy of Ethics, is published in today’s Politiken (national Danish newspaper).

“Your robot vacuum cleaner can be an accomplice in a robbery, your electricity meter can reveal, that your husband is having an affair.” This introduction makes clear the potential stakes and ethical questions raised in Jakob’s article.

Because Seluxit helps its customers produce connected products, we need to navigate such ethical questions that arise from IoT products and the ownership and use of their data. That’s why Seluxit hired Jakob to face the questions from an enlightened perspective. If we are aware of the potentially negative aspects that can arise as a result of our work, we can better ensure that our contribution leads to value and benefits the products’ stakeholders.

Seluxit får den tredje ordre på IoT teknologi til Smart Meters fra en eksisterende kunde som leverer elmålere i Tyskland. Seluxit opjusterer forventningerne til omsætningen for regnskabsåret 2018/2019, og fastholder forventningerne til resultatet før skat.

Seluxit samarbejder med flere store Smart Meter producenter i Tyskland. En af disse producenter har netop afgivet en yderligere ordre. Størrelsen på denne ordre er på ca. DKK 3 mio, hvor mere end halvdelen forventes leveret i indeværende regnskabsår 2018/2019.

Seluxit opjusterer forventningerne til omsætningen for 2018/2019 fra DKK 12 mio. i budgettet til DKK 15 mio. Forventningerne til resultatet før skat fastholdes på -6 DKK mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Etableringen i Smart Meter segmentet er strategisk vigtig for vores forretning. Vi er rigtig glade for vores gode samarbejdsrelationer med dybt professionelle Smart Meter producenter i Tyskland, hvor vi er fælles om målet om at levere en signifikant andel af Smart Meters til det Tyske marked. Leverance af IoT teknologi til Smart Meters er et af vores primære fokusområder, da det danner grundlaget for at øge andelen af recurring revenue for Seluxit, gennem data på vores IoT platform.

Vi forventer en højere andel af hardware salg i forhold til det budgetterede, hvilket har indflydelse på vores forventninger til omsætningen, da vi varetager produktionen.

Vi har valgt at opjustere vores forventninger til de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætningsforventninger til regnskabsåret 2018/19, mens vi fastholder forventningerne til resultatet.

Forventninger til omsætning opjusteres til 15 DKK mio. (budget 12 DKK mio.).
Forventninger til resultat før skat fastholdes på de budgetterede -6 DKK mio.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit receives the third order for IoT technology for Smart Meters from an existing customer, who supplies Smart Meters in Germany. Seluxit is adjusting the expectations for revenue for the financial year 2018/2019 and maintains expectations for profit before tax.

Seluxit cooperates with several large Smart Meter manufacturers in Germany. One of these manufacturers has just issued an additional order. The size of this order is approx. DKK 3 million of which more than half is expected to be delivered in the current financial year 2018/2019.

Seluxit is adjusting the expectations for revenue for 2018/2019 from DKK 12 million in the budget to DKK 15 million. Expectations for profit before tax is maintained at DKK -6 million.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“The establishment in the Smart Meter segment is strategically important for our business. We are really pleased with our good working relationships with highly professional Smart Meter manufacturers in Germany, where we share the goal of delivering a significant share of Smart Meters to the German market. Delivery of IoT technology for Smart Meters is one of our primary focus areas, as it forms the basis for increasing the proportion of recurring revenue for Seluxit, through data on our IoT platform.

We expect a higher proportion of hardware sales where we handle the production, compared to the budgeted, and this influences our expectations of revenue.

With this order, we have chosen to adjust our expectations for the revenue expectations announced by Seluxit in the company description of 18 October 2018 for the financial year 2018/19, while we maintain the expectations for the result.

Expectations to revenue is adjusted to DKK 15 million. (budget DKK 12 million).
Expectations to profit before tax is maintained on the budgeted -6 DKK million.”

Read the press release here.

Seluxit har indgået aftale med stor distributør af elektronik komponenter, om leverance af radiomoduler til Smart Meters. Første leverance giver en omsætning på ca. DKK 3,5 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Vi er rigtig glade for at have fået lavet en aftale med en distributør af elektronik komponenter, som leverer i hele verden. Det udbygger vores mulighed for at skalere salg af standardiserede moduler til IoT løsninger. Størstedelen af ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2019/20 og forventes at genere en omsætning på ca. DKK 3,5 mio.. Hermed udbygger vi vores rolle som leverandør af Internet of Things til Smart Meters. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til regnskabsåret 2018/19.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit leverance til Smart Meters

Seluxit has entered into an agreement with a large distributor of electronics components, on the delivery of radio modules for Smart Meters. First delivery gives a turnover of approx. DKK 3.5 million

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“We are really happy to have made an agreement with a distributor of electronics components that deliver worldwide. It enhances our ability to scale sales of standardized modules for IoT solutions. The majority of the order is expected to be delivered during the financial year 2019/20 and is expected to generate a turnover of approx. DKK 3.5 million. We hereby expand our role as supplier of the Internet of Things to Smart Meters. The order does not change the sales and profit expectations announced by Seluxit in the company description of 18 October 2018 for the financial year 2018/19/19.”

Read the press release here.

Seluxit IoT technology to Smart Meters

Halvårsrapporten viser et resultat, som forventet, stærkt præget af IPO processen. Forventningerne til hele regnskabsåret 2018/2019 fastholdes.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

”Første halvår af regnskabsåret 2018/2019 har stået i børsnoteringens tegn. Det har været en utrolig spændende og lærerig proces, der naturligvis har krævet en betydelig ressourceallokering, men det har også gjort Seluxit klar til vækst. Børsnoteringen har desuden bidraget til at øge kendskabet til Seluxit, og vi har mærket en kraftig vækst i henvendelser fra potentielle kunder, primært danske virksomheder.

Vi har siden afslutningen af halvåret fulgt vores plan og har herunder også fået 2 store ordre til Smart Meter segmentet, på hhv. DKK 4-5 mio. og DKK 1,5 mio, som kommunikeret i Selskabsmeddelelse 4 og 5.

Vi fastholder forventningerne til de i virksomhedsbeskrivelsen af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til hele regnskabsåret 2018/19."

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit’s half year report shows a result, as expected, strongly influenced by the IPO process. The expectations for the entire financial year 2018/2019 are maintained.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"During the first half of the financial year 2018/2019, a significant focus has been on IPO. It has been an incredibly exciting and educative process, which of course has required a considerable allocation of resources, but it has also made Seluxit ready for growth. The listing has furthermore contributed to raising awareness of Seluxit in the market, and we have seen strong growth in inquiries from potential customers, primarily Danish companies.

After the closing of the half year results, we have continued to follow out plan and have received 2 large orders for the Smart Meter segment, respectively. DKK 4-5 million and DKK 1.5 million, which have been communicated in Company Announcements 4 and 5.

We maintain the revenue and profit expectations for the entire financial year 2018/19, as stated in the Company Description (”Virksomhedsbeskrivelse”) published on the 18th of October 2018."

Read the press release here.

“This is how Seluxit garnered DKK 26 million and 1.699 new owners”

Thus starts a feature article (Danish language) published on the Danish ICT Industry Association’s website.

The profile piece goes into some depth about the ups and downs of Seluxit’s experience with the IPO process, and ends with CEO, Daniel Lux’ advice for companies that are also considering raising funds through an IPO.

seluxit it-branchen børsnotering

“Sådan fik Seluxit 26 mio. kr. og 1.699 nye ejere”

Således begynder en feature artikel udgivet på IT-Branchens hjemmeside.

Artiklen beskæftiger sig med op- og nedture i Seluxits erfaring med børsnoteringsprocessen. I slutningen af artiklen giver CEO, Daniel Lux råd til firmaer som overvejer en børsnotering for at rejse kapital.

seluxit it-branchen børsnotering

Seluxit has received a fresh order for delivery of IoT technology for smart meters, with a value of 1,5-2 million DKK.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“We are really happy to have another order with a second manufacturer of Smart Meters for the German market. This supports our position as a central supplier of IoT technology in Germany. The order is expected to be delivered in the financial year 2018/19 and is expected to generate a turnover of between DKK 1.5 and DKK 2 million. We hereby expand our position as supplier of Internet of Things solutions for Smart Meters, and we are on the way to ensuring yet another significant part of our expectation to the revenue for the current fiscal year. The order does not change the turnover and profit expectations announced by Seluxit in the ‘Company Description’ of 18 October 2018 for the financial year 2018/2019.”

Read the press release here.

seluxit e-world energy

Seluxit har indgået aftale om leverance af IoT-teknologi til endnu en producent af Smart Meters, med en værdi på mellem DKK 1,5 og 2 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Vi er rigtig glade for at have fået en aftale i hus med endnu en producent af Smart Meters til det tyske marked. Det underbygger vores position som en central leverandør af IoT teknologi på det tyske marked. Ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2018/19 og forventes at genere en omsætning på mellem 1,5 og 2 DKK mio.. Hermed udbygger vi vores rolle som leverandør af Internet of Things til Smart Meters, og vi er på vej til at sikre endnu en væsentlig del af vores forventning til omsætningen for det kommende år. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til regnskabsåret 2018/19.”

Læs pressemeddelelsen her.

seluxit e-world energy

Efter en nedtur lige efter børsnoteringen, er Seluxit aktien nu på optur efter nyheden om en ny ordre.

Alt går ifølge planen, kan Seluxit bekræfte.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“Man ser ofte, at nynoterede virksomheder oplever et dyk i kursen i starten, og det har generelt været en dårlig periode på aktiemarkedet, men vi har ærgret os lidt over det. Vi kan se, at børsnoteringen har givet os nye kunder, vi ved, at alt går som planlagt, og at vi når de mål, vi har sat os, men folk kender os ikke, og måske skal vi være bedre til at forklare, hvem vi er.”

Læs artiklen på Nordjyske.

seluxit it-branchen børsnotering

After a downwards trend, the stock is rebounding after news of a new order.

Everything is going according to plan, Seluxit can confirm.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“One often sees that newly listed companies experience a dip in the beginning, and it has in general been a bad period in the stock market, but we have been a bit upset about it. We can see that the IPO has given us new customers, and we know that everything is going according to plan, and that we will achieve the goals that we have set for ourselves. But people don’t know us, so perhaps we need to be better at explaining who we are.”

Read the article in Nordjyske (Danish Language).

seluxit it-branchen børsnotering

Seluxit har indgået aftale om leverance af IoT-teknologi til Smart Meter, med en værdi på DKK 4 - 5 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

"Siden børsnoteringen har vi gået målrettet efter at levere de resultater, som vi har beskrevet i vores vækstplan. Vi er nu glade for at fortælle, at vi har fået en ordre fra en af Seluxits eksisterende kunder på levering af IoT-teknologi til Smart Meters. Den væsentligste del af ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2018/19 og ordren forventes at genere en omsætning på mellem DKK 4 og 5 mio. Hermed udbygger vi vores position som leverandør af Internet of Things til Smart Meters, og vi er på vej til at sikre en væsentlig del af vores forventning til omsætningen for det kommende år. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultat forventninger til regnskabsåret 2018/19”

Læs pressemeddelelsen her.

seluxit e-world energy

Seluxit has received an order for delivery of IoT technology for smart meters, with a value of 4-5 million DKK.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“Since our IPO, we have focused on delivering the results, which we have described in our growth plan. We are now happy to announce that we have received an order from one of Seluxit's existing customers for delivery of IoT technology for Smart Meters. A significant part of the order is expected to be delivered during the fiscal year 2018/2019 and the order is expected to generate a turnover between 4 and 5 million DKK. With this order we are continuing to build our position as a key vendor of IoT for Smart Meters, and we are one step further in securing our expected turnover for the coming year."

Read the press release here

seluxit e-world energy