Teddy Larsen (DA)

Teddy Larsen (DA)

Short-haired male generation x in blue-stripped shirt and dark-blue blazer smiling

CSO

Jeg har igennem de sidste knap 20 år arbejdet fokuseret med salg af kundetilpassede løsninger, hvor det altid har været kundens behov for løsning og forandring, som har været målet.

Jeg har været med til at levere og implementere løsninger for virksomheder og organisationer med +10.000 ansatte – og jeg har ydmygt været en del af vitale løsninger for virksomheder med 10-20 ansatte. Uanset størrelse og kompleksitet, så har missionen altid været, at have kundens behov i fokus.

Derfor er det også en fornøjelse at være ansvarlig for salget i Seluxit, hvor vi netop sætter stor værdi i kundetilfredshed og i de løsninger, vi leverer og implementerer. Tilfredse kunder, som på én og samme tid har opnået at bespare såvel økonomisk som i forhold til klima aftryk.. Det bliver ikke bedre!

Personligt, har jeg det bedst, når jeg ved, at kunderne har fået leveret det, vi i fællesskab har aftalt – og måske lidt mere end det.

Jeg kan nemmest kontaktes på følgende.

Mobil: +45 61 54 33 55
E-mail: teddy@seluxit.com

 

Teddy Larsen (DA)

Teddy Larsen (ENG)

Short-haired male generation x in blue-stripped shirt and dark-blue blazer smiling

CSO

Throughout the last 20 years, I have worked with sales and customer tailored solutions. Meaning, that the specific needs my customer have, when dealing with change or solutions, is my primary goal, which I strive to help them achieve. 

I have delivered and implemented solutions for companies and organizations with more than 10,000 employees. Moreover, I have been a vital part in building solutions for companies with 10-20 employees. Regardless of size and complexity, my mission is always to accommodate the needs of my customers.

Furthermore, it is a great pleasure to be in charge of sales at Seluxit A/S, where customer satisfaction is of great value to us, when delivering and implementing solutions. I am especially thrilled, when I manage to help my customers reduce both their energy consumption and climate footprint. 

I am in my best element, when I deliver solutions, which is in accordance with their expectations – and maybe a bit more than that.

You are welcome to contact me on the following. 

Phone: +45 61 54 33 55
E-mail: teddy@seluxit.com

 

Daniel Lux (DA)

Daniel Lux (DA)

CEO & Founder

Jeg er en nørdet person, der elsker at fordybe mig i alskens viden. Jo mindre jeg ved, jo mere er der for mig at lære. For mig er det vildt spændende at møde andre mennesker, som har forskellige ekspertområder, de besidder samlignet med mig selv. 

At løse udfordringer er noget af det mest spændende for mig, særlig når det bliver gjort i samarbejde med andre. Det synes jeg er mere givtigt end at arbejde alene. At samarbejde med engagerede og drevne individer med forskellig baggrund – fagligt, etnisk og kulturelt er en stor fornøjelse. 

Som co-founder af Seluxit har jeg erfaret mig dybtgående viden indenfor Internet of Things. Indenfor det her felt har jeg beskæftiget mig med bl.a. trådløs kommunikationsprotokoller, kryptologi og sikkerhed, cloud services og brugervenlighed.

At få Seluxit børsnoteret i 2018 var en særlig fascinerende rejse, der har givet mig endnu flere erfaringer indenfor forretningsplan, rettidig omhu, PR/IR foruden, hvad der skal til for at få en børslistet virksomhed til at vækste. 

Ved siden at mig arbejde er jeg meget engageret og drevet indenfor energieffektivisering og klimadebatten. Mit interesseområde her er at finde energiløsninger og på CO2s påvirkning på individets fysiske og psykiske sundged. Du kan læse mine artikler indenfor de emner på Medium. På Youtube kan du se videoer jeg har lavet på samme område. 

Jeg nyder at løbe, spille klaver foruden at pleje og kultivere mine relationer. Det bidrager til balance i mit liv. 

Teddy Larsen (DA)

Mads Pedersen (DA)

COO

Min professionelle baggrund startede i byggebranchen hvor jeg beskæftigede mig med projektering af byggeri samt salg. Jeg har lang erfaring inden for energibranchen med ex. rådgivning, salg, forretningsudvikling, projektledelse og strategi. De seneste 5 år har jeg beskæftiget mig rigtig meget med ledelse.
Seluxit er en utrolig spændende virksomhed der repræsenterer et stort vækstpotentiale. Seluxit besidder løsninger der bidrager til at løse vigtige samfundsudfordringer, der gør Seluxit til en meningsfuld og relevant virksomhed nu og mange år fremad. Derudover har Seluxit en kompetent organisation som jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af samt at bidrage til vækstrejsen.
Min rolle som COO bliver først og fremmest at sikre en stærk og stabil drift og organisation, der er rustet til yderligere vækst. Derudover bliver fokus at udvikle forretningen internt og eksternt, hvor vi eksempelvis ser stort potentiale i partnerskaber som en vigtig løftestang til at indfri Seluxits målsætninger.
Teddy Larsen (DA)

Mads Pedersen (ENG)

COO

I started my professional career within the construction industry. Here, I was in charge of managing construction projects and sales. Through this field of industry, I have gained a lot of experiences. Specifically, skills within consultancy, sales, business development, project management and business strategy. The last five years, I have been working a lot with leadership related tasks.
Seluxit is a highly exciting company with a lot of potentiel for growth. The company provides solutions that can solve many challenges within the general society. In my opinion, this establishes Seluxit as a prominent company with a high degree of purpose. Moreover, Seluxit is a company with great expertise. This is why, I am looking much forward to take part in the growth journey that we will embark on together.
My role as COO is, first and foremost, ensuring and enabling a strong and steady delivery within the organization. This is an essential and natural part of preparing Seluxit for continuous growth. This is because, my responsibility is also to further develop our business, both internally and externally. Externally, because we see great potential within partnerships, as this is an integral part of achieving our goal sets.
Daniel Lux (DA)

Daniel Lux (ENG)

CEO & Founder

I am a nerdy person who loves going into depth in diverse areas of knowledge. The less I know about a matter, the more I can learn. I always find it exciting to meet people with a different area of expertise from mine.

Solving challenging problems is one of the most exciting things to do and working in a group is always more rewarding than working alone. Working with engaged, driven people, women, men, old, young, different professions, cultures, and religions is a great experience.

In my work as co-founder of Seluxit, I have gained in-depth knowledge in the field of the Internet of Things, from wireless communication protocols, over cryptology and security, to cloud services and user interfaces. Doing an IPO with Seluxit in 2018 has been a fascinating journey and taught me a lot about business plans, due diligence, PR/IR, and how to professionalize and grow a listed company.

Next to my work, I engage very actively in climate change discussions. My main focus is on finding solutions and the effects that CO2 has on our human body. You can find my articles about this subject on Medium and some videos on YouTube.

I enjoy running, playing piano, and socializing to balance my busy work life in my free time.