Vi er meget glade for at kunne meddele, at en af vores største kunder i Smart Home segmentet har valgt at forlænge aftalen med Seluxit med 3 år.

Read the press release here.

We are very pleased to announce that one of our largest customers in the Smart Home segment has chosen to extend the agreement with Seluxit by 3 years.

Read the press release here.

Seluxit præsenterer en årsrapport, der demonstrerer evnen til at levere omsætning og resultat - samtidig med, at der skabes en interessant pipeline af produkter til fremtidig vækst.

Daniel Lux, CEO udtaler:

“Nogle af de resultater, som vores dedikerede medarbejdere og gode partnere har skabt, og som jeg gerne vil fremhæve, er:

Målet for 2019/20 var at skabe forretningssynlighed på markedet, udvide vores forretning og udvikle nye værdifulde IoT-løsninger. Vi har nået alle disse mål.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit presents an annual report, demonstrating the ability to deliver on revenue and result - while creating an interesting pipeline of products for future growth.

CEO Daniel Lux:

“Some of the results which our dedicated staff and great partners have created and which I would like to highlight are:

The goal for 2019/20 was to create business visibility in the market, grow our business and develop new valuable IoT solutions to the market. We have achieved these goals.”

Read the press release here.

Venner af Seluxit inviteres til åbent hus arrangement i Aalborg.

Fredag d. 4 september åbner vi dørene fra 12:00 - 16:00 for at vise vores nye kontor frem.

Det er en ‘kigge forbi’ arrangement, men S.U. senest onsdag d. 2 september.

Her er din invitation.

Seluxit friends and associates are invited to our open house in Aalborg.

Friday the 4 September we’re opening our doors from 12:00 - 16:00 to show our new office.

It’s a drop-in event, but please R.S.V.P. by Wednesday the 2 September.

Here’s your invitation.

Hvad sker der hos Seluxit? Proinvestors Helge Larsen har talt med Seluxit CEO, Daniel Lux, for at få en opdatering.

"Det skal betydet noget, det skal være enkelt, og der skal laves mange enheder" (make it matter, make it easy, and make many). Dette er mantraet, der er kernen i Seluxits strategi.

Hør Daniel uddybe nærmere i nedenstående interview. Her er Daniel gæst hos den prominente investor Helge Larsen, Debatredaktør for Provinvestor og forfatter af bogen "Den tålmodige investor".

Lyt til interviewet her (YouTube)

What’s going on at Seluxit? Proinvestors Helge Larsen spoke with Seluxit CEO, Daniel Lux, for an update.

Make it matter, make it easy, and make many. This mantra is the core of Seluxit’s strategy.

Daniel elaborated as a guest of prominent investor Helge Larsen, editor of Provinvestor homepage and author of the book ‘Den tålmodige investor’ (the Patient Investor).

Hear the interview here (YouTube, Danish language)

Hvordan adskiller Seluxit sig fra alle de andre? Seluxit CEO, Daniel Lux, var inviteret i studiet i sidste uge til den populære investeringspodcast Millionærklubben, for at dele Seluxits opskrift på success med lytterne.

Daniel berørte adskillige emner under podcasten, herunder oplevelsen af børsnoteringsprocessen, Seluxits historie, hvor Seluxit er i dag samt planerne for fremtiden.

Du kan høre hele podcasten med Daniel på: Millionærklubbens hjemmeside.

What makes Seluxit stand out from the crowd? Seluxit CEO, Daniel Lux, was invited into the studio of the popular investment podcast, Millionærklubben, to give listeners insight into Seluxit's recipe for success.

During the podcast, Daniel spoke on a range of topics, including the experience of doing an IPO, Seluxit’s history, and Seluxit’s current state-of-affairs and roadmap for the future.

You can listen to the podcast with Daniel here on Millionærklubbens website.

På trods af den generelle usikkerhed og en økonomisk dyster situation i hele verden, er Seluxit stadig på sporet. Det ser fornuftigt ud på den korte bane og Seluxit bevarer optimismen - også på den lange bane.

Selv om Seluxit forventer at levere de planlagte resultater for det nuværende regnskabsår (2019/2020) - så betyder den generelle usikkerhed i verden, at Seluxit suspenderer de finansielle prognoser udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen.

Læs pressemeddelelsen her.

Læs artiklen i Nordjyske her.

Despite the world’s uncertain and dire economic situation, Seluxit is on track for the short term and optimistic about the long term.

But although Seluxit expects to be on track for the current 2019/2020 fiscal year, uncertainty in the future means that Seluxit is suspending earlier financial projections made in conjunction with our IPO.

Read the press release here.

Read the article in Nordjyske (Danish language) here.

Pressen reagerer positiv til Seluxits for nyligt publiceret halvårsrapport.

En artikel i dagens Electronic Supply fremhæver Seluxits signifikante forøgelse af omsætning i forhold til sidste år. Forøgelsen skyldes et øget salg af radiomoduler (modems) til det tyske smart-meter marked.

For Seluxit går alt ifølge planen, både omsætningsstigningen samt de samtidige negative resultater. Seluxit CEO, Daniel Lux, pointere at organisatoriske udviklinger også går ifølge planen, herunder nye forretninger som et igangværende projekt med Hjerteforeningen.

Læse mere om halvårsrapporten i denne pressemeddelelse.

The press is responding positively to Seluxit’s recently published half-year report.

An article in today’s Electronic Supply highlights Seluxit’s significant increase in turnover in comparison with last year. The increase is linked to sales of radio modules (modems) for the German smart-meter market.

For Seluxit, everything is going according to plan, both the increased revenue and coinciding negative results. Seluxit CEO, Daniel Lux, emphasizes that organizational developments are also going according to plan, including new business deals such as a current project with the Danish Heart Association.

Read more about the half year report in this press release.

Seluxit præsenterer en halvårsrapport med tilfredsstillende resultater og fastholder forventninger til regnskabsåret 2019/2020.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"Første halvår af regnskabsåret 2019/2020 har været præget af høj aktivitet og nogle væsentlige strategiske skridt, der understøtter Seluxits vækstplaner, herunder opbygning af salgsorganisation og videreudvikling af standardprodukter.

Seluxit har oplevet stor aktivitet indenfor Smart Meter segmentet, med høj omsætning på radiomoduler til Smart Meters. Udrulning af Smart Meter er i fuld gang og vi oplever stor efterspørgsel efter højteknologiske produkter til konkurrencedygtige priser.

I april 2019 startede Jesper Frank, som salgsdirektør i Seluxit, med ansvaret for at opbygge en salgsorganisation og udbygge Seluxits go to market strategi. Det har vi for alvor mærket i andet halvår af 2019, hvor vi har fået mange nye potentielle kunder i tale og hvor vi har stillet endnu skarpere på værdiskabelsen for kunden ved IoT løsninger.

Vi har skabt et tilfredsstillende resultat, hvor den høje omsætning er præget af vores evne til at udnytte muligheden i markedet. Samtidig har vi videreudviklet vores platform og er i gang med yderligere standardisering af vores produkter med henblik på at forbedre time to market for vores kunders produkter, samt opnå economy of scale inden for vores standard produkter.

Seluxit fastholder de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019/20 om en omsætning der runder de 20 mio. DKK og et resultat før skat, der ligger på mellem -7 og -6 mio. DKK. Hermed vil Seluxit forventeligt levere en omsætningsvækst på ca. 150% over 2 år, fra regnskabsåret 2017/18 til 2019/20."

Read the press release here.

Seluxit presents a half-year report, which shows a satisfactory result and maintains the expectations for the full financial year 2019/2020.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"The first half of the fiscal year 2019/2020 was characterized by high activity and significant strategic steps that support Seluxit's growth plans, including building a sales organization and further developing standard products.

Seluxit has experienced considerable activity in the Smart Meter segment, with a high turnover on radio modules for Smart Meters. Deployment of Smart Meter is ongoing, and we are experiencing high demand for high-tech products at competitive prices.

In April 2019, Jesper Frank was employed as Sales Director at Seluxit, with the responsibility of building a sales organization and expanding Seluxit's go to market strategy. We have started to see the effect already in the second half of 2019, where we have been in dialogue with many new potential customers and focused even more on communicating the value creation from Seluxit IoT solutions to our customers.

We have achieved a satisfactory result with a high turnover, which is influenced by our ability to meet the opportunity in the market. At the same time, we have continued to develop our platform and are in the process of further standardizing our products in order to improve time to market for our customers' products, as well as achieve economy of scale within our standard products.

Seluxit maintains the previously announced expectations for the 2019/20 financial year on a turnover of around DKK 20 million, and a profit before tax of between -7 and -6 million DKK. With this forecast Seluxit is expected to deliver sales growth of approx. 150% over 2 years, from the financial year 2017/18 to 2019/20."

Read the press release here.

Seluxit underbygger realisering af sine vækstambitioner med endnu en million ordre på leverance af IoT teknologi til Smart Meter Producent i Tyskland.

CEO Daniel Lux udtaler:

”Udrulningen af Smart Meters på det tyske marked går planmæssigt og vi er glade for endnu en millionordre fra en af de store producenter af Smart Meters i Tyskland. Vi arbejder målrettet på at være en foretrukken leverandør af IoT teknologi med høj sikkerhed, til Smart Meter Producenter i det Tyske marked. I det kommende år vil vi benytte de gode referencer til at tilbyde både yderligere Smart Meter løsninger samt til at udvide kundeporteføljen.”

Company Announcement no. 13

Seluxit supports the realization of its growth ambitions, with yet another million-size order of IoT technology to a Smart Meter Manufacturer in Germany.

CEO, Daniel Lux:

“The roll-out of Smart Meters in the German market is proceeding according to plan and we are pleased to receive another million-size order from one of the large manufacturers of Smart Meters in Germany. We are working hard to be a preferred supplier of IoT technology with high security standards, to Smart Meter Manufacturers in the German market. In the coming year, we will use the good references to offer both additional Smart Meter solutions and to expand the customer portfolio.”

Company Announcement no. 13

Vi glæder os til at byde vores aktionærer velkommen d. 22. oktober 2019 til vores første generalforsamling som børsnoteret selskab.

Alle aktionærer er velkomne, men registrering er nødvendigt. Man kan finde linket til registrering, samt en række relevante dokumenter, på vores hjemmeside seluxit.com/investors/gf/

seluxit general assembly 2019

We are looking forward to welcoming our shareholders the 22 October 2019 to our first General Assembly as a listed company.

All shareholders are welcome, but registration is required. You can find the link to register, as well as a series of relevant documents, on our website at seluxit.com/investors/gf/

seluxit general assembly 2019

Seluxit præsenterer et årsregnskab, som viser en markant omsætningsvækst i forhold til 2017/18, og som er stærkt påvirket af kapitalrejsning på Nasdaq First North Growth Market i november 2018.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“2018/19 har været et af de mest spændende år i Seluxit’s historie. Vi er meget tilfredse med både de finansielle og de operationelle resultater.

er bare nogle af de resultater, vi har skabt sammen med vores dedikerede medarbejdere og gode samarbejdspartnere.

Målet for 2018/19 var forretningsmæssigt at skabe øget synlighed på markedet, og at rejse kapital til den fortsatte udvikling af den teknologiske IoT-platform samt til at vækste forretningen. Vi ønskede mere fokuseret markedsføring og etablering af en salgsorganisation, samt at markedsføre vores løsninger til en bredere kundegruppe. Det er i høj grad lykkedes.”

Læs pressemeddelelsen her..

Seluxit presents an annual report showing a significant revenue growth compared to 2017/18, and a year which was strongly influenced by listing on the Nasdaq First North Growth Market in November 2018.

CEO Daniel Lux:

“2018/19 has been one of the most exciting years in Seluxit's history. We are very pleased with both the financial and operational results. Some of the results we have created with our dedicated staff and great partners are:

The goal for 2018/19 was to create business visibility in the market and raise capital for the continued development of the technological IoT platform and to grow the business. We wanted more focused marketing and the establishment of a sales organization, as well as introducing our solutions to a wider customer base. These ambitious goals have been realised.”

Read the press release here.

Seluxit er klar til at møde investorer helt tæt på til en aften fuld med netværk, information og inspiration.

The Nordic Rise Launch Party finder sted i Teglværket i Copenhagen, torsdag d. 26 september fra 17:30 - 21:00. Arrangementet er gratis og fejrer lancering af Nordic Rise, en hjemmeside dedikeret til at informere investorer om udvikling hos 10 børsnoterede danske vækstselskaber.

We’re excited to be a part of the Nordic Rise family and we’re looking forward to sharing in person some recent and exciting developments.Seluxit is gearing up to meet investors up-close and personal at an evening full of networking, information and inspiration.

The Nordic Rise Launch Party, to be held at Teglværket in Copenhagen, Thursday the 26 September from 17:30 - 21:00, is a free event celebrating the launch of Nordic Rise, a website dedicated to informing the investment community about developments at 10 publicly-traded, Danish growth companies.

We’re excited to be a part of the Nordic Rise family and we’re looking forward to sharing in person some recent and exciting developments.Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, giver sit besyv med dansk investeringskultur til et arrangement på Nasdaq Copenhagen med en gruppe fremtrædende erhvervsledere, herunder Brian Mikkelsen, Adm. Dir. af Dansk Erhverv.

Arrangementet finder sted i København d. 12 september, 2019 og adresserer spørgsmålet om hvordan dansk investerings kultur kan styrkes til gavn for individuelle investorer såvel som dansk erhvervslivet generelt.seluxit børsforum

Seluxit CEO, Daniel Lux, will be weighing in on Danish investment culture at an upcoming Nasdaq Copenhagen event with a group of influential business leaders, including notably Brian Mikkelsen, CEO of the Danish Chamber of Commerce and Minister of Trade.

The event will take place on the 12th of September, 2019 in Copenhagen and tackle the question of how danish investment culture can be strengthened for the benefit of individual investors in particular as well as danish business life in general.seluxit børsforum

Seluxit fortsætter sine vækstplaner med endnu en ordre på leverance på IoT teknologi til Smart Meter producent i Tyskland.

Seluxit samarbejder med flere store Smart Meter producenter i Tyskland. En af disse producenter har netop afgivet en yderligere ordre. Størrelsen på denne ordre er på ca. DKK 3 mio., som forventes leveret i efteråret 2019.

Selskabsmeddelelse nr 10

Seluxit increases its expectations for the turnover and result for the financial year 2018/2019.

In connection with the preparation of the annual report for 2018/19 Seluxit A/S has decided to increase the expectations for the financial result of the fiscal year 2018/19, compared to the previously announced expectations in the company description (“Virksomhedsbeskrivelse”). Seluxit expects revenue to increase by up to 50% from the budgeted 12 million DKK to between 17 and 18 million DKK. Seluxit expects profit before tax to improve by up to almost 1 million DKK, from the expected -6,4 million DKK to between -5,5 and -6,0 million DKK.

Company Announcement no. 9

Seluxit, som blev børsnoteret i november 2018, opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2018/2019.

Seluxit forventer at omsætningen stiger med op til 50% fra det budgetterede 12 mio. DKK til mellem 17-18 mio. DKK, og forventer at resultatet før skat forbedres med op til knap 1,0 mio. DKK, fra det forventede -6,4 mio. DKK til mellem -5,5 og -6,0 mio. DKK.

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2018/19 har Seluxit A/S besluttet at foretage en opjustering af helårsforventningerne til 2018/19, i forhold til de i virksomhedsbeskrivelsen udmeldte forventninger. Seluxit forventer at omsætningen stiger med op til 50% fra det budgetterede 12 mio. DKK til mellem 17-18 mio. DKK, og forventer at resultatet før skat forbedres med op til knap 1,0 mio. DKK, fra det forventede -6,4 mio. DKK til mellem -5,5 og -6,0 mio. DKK. Klik her for at læse selskabsmeddelelsen.

Selskabsmeddelelse nr 9

We would like to encourage our investors to contribute to Seluxits continued growth by spreading the message to friends and business contacts, that could have a need to integrate IoT in their products or business. Several investors have already given us potential contacts, with whom we are in dialogue.

That’s why we’ve made a tips form on our website as well as produced an A4 sheet, which describes the value which seluxit can create for companies through implementing IoT.

Seluxit IoT solutions help companies optimize processes, resources and also creates new revenue streams. Help us spread the message.

seluxit investor tips

Vi opfordrer vores investorer til at bidrage til Seluxits fortsatte vækst ved at sprede kendskabet om Seluxit til venner og forretningsforbindelser, som kunne have et behov for at integrere IoT i deres produkter eller i virksomheder. Flere investorer har allerede givet os potentielle kontakter, som vi er i dialog med.

Vi har derfor lavet en tips formular på vores hjemmeside samt produceret et A4 dokument, der beskriver den værditilvækst, som Seluxit kan skabe for virksomheder ved at implementere IoT.

Seluxit IoT løsninger hjælper virksomheder med at optimere processer, ressourcer og skaber også nye indtægtsmuligheder. Hjælp os med at sprede budskabet.

seluxit investor tips

Seluxit er blandt 10 eksklusivt udvalgte firmaer fremhævet i Nordic Rise, et spændende nyt initiativ, som præsenterer børsnoterede vækstvirksomheder.

Nordic Rise er drevet af “invest chick” Sarah Ophelia Møss, i partnerskab med Nasdaq, Nordnet og Spotlight Stock Market. Nordic Rise fungerer som en portal, som hjælper investorer med at holde sig ajourført med de mange spændende tiltag og nyheder i disse hurtigt udviklende virksomheder.

Seluxit is one of the exclusive 10 featured companies by Nordic Rise, an exciting new initiative featuring publicly-traded growth companies.

Nordic Rise has been spearheaded by “invest chick” Sarah Ophelia Møss, in partnership with Nasdaq, Nordnet and Spotlight Stock Market. Nordic Rise serves as a portal to help investors keep themselves informed of exciting developments at these fast-moving companies.

Seluxit byder i dag to nye stærke profiler velkommen, til vores voksende medarbejderstab.

Hardware Ingeniør, Anders B. Jørgensen, kommer fra en stilling hos Sky-Watch, hvor han har arbejdet på hardware for droner. Anders har tidligere arbejdet for Texas Instruments og Ericsson. Anders kommer til at fokusere på udvikling af hardware komponenter, der vil forbinde vores kunders produkter sikkert til Internettet.

Teknisk Projektleder, Mads Kronborg Agesen, kommer fra en stilling hos Intelligent Systems, hvor han var tovholder for en række automated-logistic-solution projekter, f.eks. for bagage handling i lufthavne. Mads har tidligere arbejdet for Aalborg Universitet og Alfa Laval. Mads kommer til at spille en nøglerolle i forbindelse med projekter, der fører vores kunders forbundene løsninger til markedet.

seluxit hardware engineer technical project manager

Seluxit has just welcomed two strong, new profiles to our growing team.

Hardware Engineer, Anders B. Jørgensen, joins us from Sky-Watch, where he worked on hardware for drones. Anders has also previously worked for Texas Instruments and Ericsson. Anders will focus on developing the hardware components that securely connect our customers’ products to the Internet.

Technical Project Manager, Mads Kronborg Agesen, joins us from Intelligent Systems, leading automated-logistic-solutions projects, e.g. for baggage handling in airports. Mads has previously worked at Aalborg University and Alfa Laval. Mads will play a key role in managing projects that bring our customers’ connected solutions to the market.

seluxit hardware engineer technical project manager

Seluxit får den tredje ordre på IoT teknologi til Smart Meters fra en eksisterende kunde som leverer elmålere i Tyskland. Seluxit opjusterer forventningerne til omsætningen for regnskabsåret 2018/2019, og fastholder forventningerne til resultatet før skat.

Seluxit samarbejder med flere store Smart Meter producenter i Tyskland. En af disse producenter har netop afgivet en yderligere ordre. Størrelsen på denne ordre er på ca. DKK 3 mio, hvor mere end halvdelen forventes leveret i indeværende regnskabsår 2018/2019.

Seluxit opjusterer forventningerne til omsætningen for 2018/2019 fra DKK 12 mio. i budgettet til DKK 15 mio. Forventningerne til resultatet før skat fastholdes på -6 DKK mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Etableringen i Smart Meter segmentet er strategisk vigtig for vores forretning. Vi er rigtig glade for vores gode samarbejdsrelationer med dybt professionelle Smart Meter producenter i Tyskland, hvor vi er fælles om målet om at levere en signifikant andel af Smart Meters til det Tyske marked. Leverance af IoT teknologi til Smart Meters er et af vores primære fokusområder, da det danner grundlaget for at øge andelen af recurring revenue for Seluxit, gennem data på vores IoT platform.

Vi forventer en højere andel af hardware salg i forhold til det budgetterede, hvilket har indflydelse på vores forventninger til omsætningen, da vi varetager produktionen.

Vi har valgt at opjustere vores forventninger til de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætningsforventninger til regnskabsåret 2018/19, mens vi fastholder forventningerne til resultatet.

Forventninger til omsætning opjusteres til 15 DKK mio. (budget 12 DKK mio.).
Forventninger til resultat før skat fastholdes på de budgetterede -6 DKK mio.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit receives the third order for IoT technology for Smart Meters from an existing customer, who supplies Smart Meters in Germany. Seluxit is adjusting the expectations for revenue for the financial year 2018/2019 and maintains expectations for profit before tax.

Seluxit cooperates with several large Smart Meter manufacturers in Germany. One of these manufacturers has just issued an additional order. The size of this order is approx. DKK 3 million of which more than half is expected to be delivered in the current financial year 2018/2019.

Seluxit is adjusting the expectations for revenue for 2018/2019 from DKK 12 million in the budget to DKK 15 million. Expectations for profit before tax is maintained at DKK -6 million.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“The establishment in the Smart Meter segment is strategically important for our business. We are really pleased with our good working relationships with highly professional Smart Meter manufacturers in Germany, where we share the goal of delivering a significant share of Smart Meters to the German market. Delivery of IoT technology for Smart Meters is one of our primary focus areas, as it forms the basis for increasing the proportion of recurring revenue for Seluxit, through data on our IoT platform.

We expect a higher proportion of hardware sales where we handle the production, compared to the budgeted, and this influences our expectations of revenue.

With this order, we have chosen to adjust our expectations for the revenue expectations announced by Seluxit in the company description of 18 October 2018 for the financial year 2018/19, while we maintain the expectations for the result.

Expectations to revenue is adjusted to DKK 15 million. (budget DKK 12 million).
Expectations to profit before tax is maintained on the budgeted -6 DKK million.”

Read the press release here.

Jesper Frank ansat som Salgsdirektør i Seluxit per 1. april 2019.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

”Der har været stor interesse for stillingen og vi har haft flere rigtig spændende og gode kandidater til samtaler. Vi er meget glade for at få Jesper Frank med i teamet og har stor tiltro til at han kan bidrage til at realisere vores vækststrategi. Jesper er en energisk person med stor erfaring inden for det strategiske såvel som det operationelle, og han ser et kæmpe potentiale i IoT. Han har stor international erfaring indenfor vækstmarkeder og strategisk teknologi projektsalg i bl.a. Skandinavien, Europa og USA og glæder sig til at arbejde i et marked med høje vækstrater. Jesper har desuden flere års erfaring med recurring revenue modeller, herunder også SaaS (Software as a Service). Vi glæder os til samarbejdet.”

Salgsdirektør Jesper Frank siger:

”Jeg ser frem at blive en del af et stærkt team hos Seluxit, som står overfor en særdeles spændende rejse, hvor teknologi lederskab, vækst og yderligere internationalisering er i fokus. Der er et stort vækstpotentialet indenfor IoT løsninger, og dette sammenholdt med at Seluxit i flere år har investeret kraftigt i udvikling af en fremtidsorienteret IoT platform, er enormt spændende og motiverende. Jeg glæder mig til sammen med de øvrige medarbejdere i Seluxit, at udvikle og kommercialisere det store potentiale som virksomheden har.”

Opdatering 25/3: artikel i Nordjyske

Jesper Frank employed as Sales Director in Seluxit starting on 1st of April 2019.

CEO, Daniel Lux:

”There has been high interest in the position and we have talked to several really exciting and good candidates. We are very happy to get Jesper Frank in the team and have great confidence that he can contribute to realizing our growth strategy. Jesper is an energetic person with extensive experience, strategic as well as operational, and he sees a huge potential in IoT. He has great international experience in growth markets and strategic technology project sales in Scandinavia, Europe and the USA and looks forward to working in a market with high growth rates. Jesper also has several years of experience with recurring revenue models, including SaaS (Software as a Service). We look forward to the cooperation.”

Sales Director, Jesper Frank:

”I look forward to becoming a part of a strong team at Seluxit, who is facing a very exciting journey where technology leadership, growth and further internationalization are in focus. There is a great growth potential within IoT solutions, and this, combined with the fact that Seluxit has invested heavily in the development of a future-oriented IoT platform for many years, is enormously exciting and motivating. Together with the other Seluxit employees, I look forward to develop and commercialize Seluxit's great potential”.

Update 25/3: article on Nordjyske (in Danish).

Seluxit har indgået aftale med stor distributør af elektronik komponenter, om leverance af radiomoduler til Smart Meters. Første leverance giver en omsætning på ca. DKK 3,5 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Vi er rigtig glade for at have fået lavet en aftale med en distributør af elektronik komponenter, som leverer i hele verden. Det udbygger vores mulighed for at skalere salg af standardiserede moduler til IoT løsninger. Størstedelen af ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2019/20 og forventes at genere en omsætning på ca. DKK 3,5 mio.. Hermed udbygger vi vores rolle som leverandør af Internet of Things til Smart Meters. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til regnskabsåret 2018/19.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit leverance til Smart Meters

Seluxit has entered into an agreement with a large distributor of electronics components, on the delivery of radio modules for Smart Meters. First delivery gives a turnover of approx. DKK 3.5 million

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“We are really happy to have made an agreement with a distributor of electronics components that deliver worldwide. It enhances our ability to scale sales of standardized modules for IoT solutions. The majority of the order is expected to be delivered during the financial year 2019/20 and is expected to generate a turnover of approx. DKK 3.5 million. We hereby expand our role as supplier of the Internet of Things to Smart Meters. The order does not change the sales and profit expectations announced by Seluxit in the company description of 18 October 2018 for the financial year 2018/19/19.”

Read the press release here.

Seluxit IoT technology to Smart Meters

Halvårsrapporten viser et resultat, som forventet, stærkt præget af IPO processen. Forventningerne til hele regnskabsåret 2018/2019 fastholdes.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

”Første halvår af regnskabsåret 2018/2019 har stået i børsnoteringens tegn. Det har været en utrolig spændende og lærerig proces, der naturligvis har krævet en betydelig ressourceallokering, men det har også gjort Seluxit klar til vækst. Børsnoteringen har desuden bidraget til at øge kendskabet til Seluxit, og vi har mærket en kraftig vækst i henvendelser fra potentielle kunder, primært danske virksomheder.

Vi har siden afslutningen af halvåret fulgt vores plan og har herunder også fået 2 store ordre til Smart Meter segmentet, på hhv. DKK 4-5 mio. og DKK 1,5 mio, som kommunikeret i Selskabsmeddelelse 4 og 5.

Vi fastholder forventningerne til de i virksomhedsbeskrivelsen af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til hele regnskabsåret 2018/19."

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit’s half year report shows a result, as expected, strongly influenced by the IPO process. The expectations for the entire financial year 2018/2019 are maintained.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"During the first half of the financial year 2018/2019, a significant focus has been on IPO. It has been an incredibly exciting and educative process, which of course has required a considerable allocation of resources, but it has also made Seluxit ready for growth. The listing has furthermore contributed to raising awareness of Seluxit in the market, and we have seen strong growth in inquiries from potential customers, primarily Danish companies.

After the closing of the half year results, we have continued to follow out plan and have received 2 large orders for the Smart Meter segment, respectively. DKK 4-5 million and DKK 1.5 million, which have been communicated in Company Announcements 4 and 5.

We maintain the revenue and profit expectations for the entire financial year 2018/19, as stated in the Company Description (”Virksomhedsbeskrivelse”) published on the 18th of October 2018."

Read the press release here.

“This is how Seluxit garnered DKK 26 million and 1.699 new owners”

Thus starts a feature article (Danish language) published on the Danish ICT Industry Association’s website.

The profile piece goes into some depth about the ups and downs of Seluxit’s experience with the IPO process, and ends with CEO, Daniel Lux’ advice for companies that are also considering raising funds through an IPO.

seluxit it-branchen børsnotering

“Sådan fik Seluxit 26 mio. kr. og 1.699 nye ejere”

Således begynder en feature artikel udgivet på IT-Branchens hjemmeside.

Artiklen beskæftiger sig med op- og nedture i Seluxits erfaring med børsnoteringsprocessen. I slutningen af artiklen giver CEO, Daniel Lux råd til firmaer som overvejer en børsnotering for at rejse kapital.

seluxit it-branchen børsnotering

Seluxit has received a fresh order for delivery of IoT technology for smart meters, with a value of 1,5-2 million DKK.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“We are really happy to have another order with a second manufacturer of Smart Meters for the German market. This supports our position as a central supplier of IoT technology in Germany. The order is expected to be delivered in the financial year 2018/19 and is expected to generate a turnover of between DKK 1.5 and DKK 2 million. We hereby expand our position as supplier of Internet of Things solutions for Smart Meters, and we are on the way to ensuring yet another significant part of our expectation to the revenue for the current fiscal year. The order does not change the turnover and profit expectations announced by Seluxit in the ‘Company Description’ of 18 October 2018 for the financial year 2018/2019.”

Read the press release here.

seluxit e-world energy

Seluxit har indgået aftale om leverance af IoT-teknologi til endnu en producent af Smart Meters, med en værdi på mellem DKK 1,5 og 2 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“Vi er rigtig glade for at have fået en aftale i hus med endnu en producent af Smart Meters til det tyske marked. Det underbygger vores position som en central leverandør af IoT teknologi på det tyske marked. Ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2018/19 og forventes at genere en omsætning på mellem 1,5 og 2 DKK mio.. Hermed udbygger vi vores rolle som leverandør af Internet of Things til Smart Meters, og vi er på vej til at sikre endnu en væsentlig del af vores forventning til omsætningen for det kommende år. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultatforventninger til regnskabsåret 2018/19.”

Læs pressemeddelelsen her.

seluxit e-world energy

Efter en nedtur lige efter børsnoteringen, er Seluxit aktien nu på optur efter nyheden om en ny ordre.

Alt går ifølge planen, kan Seluxit bekræfte.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“Man ser ofte, at nynoterede virksomheder oplever et dyk i kursen i starten, og det har generelt været en dårlig periode på aktiemarkedet, men vi har ærgret os lidt over det. Vi kan se, at børsnoteringen har givet os nye kunder, vi ved, at alt går som planlagt, og at vi når de mål, vi har sat os, men folk kender os ikke, og måske skal vi være bedre til at forklare, hvem vi er.”

Læs artiklen på Nordjyske.

seluxit it-branchen børsnotering

After a downwards trend, the stock is rebounding after news of a new order.

Everything is going according to plan, Seluxit can confirm.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“One often sees that newly listed companies experience a dip in the beginning, and it has in general been a bad period in the stock market, but we have been a bit upset about it. We can see that the IPO has given us new customers, and we know that everything is going according to plan, and that we will achieve the goals that we have set for ourselves. But people don’t know us, so perhaps we need to be better at explaining who we are.”

Read the article in Nordjyske (Danish Language).

seluxit it-branchen børsnotering

Seluxit har indgået aftale om leverance af IoT-teknologi til Smart Meter, med en værdi på DKK 4 - 5 mio.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

"Siden børsnoteringen har vi gået målrettet efter at levere de resultater, som vi har beskrevet i vores vækstplan. Vi er nu glade for at fortælle, at vi har fået en ordre fra en af Seluxits eksisterende kunder på levering af IoT-teknologi til Smart Meters. Den væsentligste del af ordren forventes at blive leveret i regnskabsåret 2018/19 og ordren forventes at genere en omsætning på mellem DKK 4 og 5 mio. Hermed udbygger vi vores position som leverandør af Internet of Things til Smart Meters, og vi er på vej til at sikre en væsentlig del af vores forventning til omsætningen for det kommende år. Ordren ændrer ikke på de af Seluxit i virksomhedsbeskrivelse af 18. oktober 2018 udmeldte omsætnings- og resultat forventninger til regnskabsåret 2018/19”

Læs pressemeddelelsen her.

seluxit e-world energy

Seluxit has received an order for delivery of IoT technology for smart meters, with a value of 4-5 million DKK.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

“Since our IPO, we have focused on delivering the results, which we have described in our growth plan. We are now happy to announce that we have received an order from one of Seluxit's existing customers for delivery of IoT technology for Smart Meters. A significant part of the order is expected to be delivered during the fiscal year 2018/2019 and the order is expected to generate a turnover between 4 and 5 million DKK. With this order we are continuing to build our position as a key vendor of IoT for Smart Meters, and we are one step further in securing our expected turnover for the coming year."

Read the press release here

seluxit e-world energy