Venner af Seluxit inviteres til åbent hus arrangement i Aalborg.

Fredag d. 4 september åbner vi dørene fra 12:00 - 16:00 for at vise vores nye kontor frem.

Det er en ‘kigge forbi’ arrangement, men S.U. senest onsdag d. 2 september.

Her er din invitation.

Seluxit friends and associates are invited to our open house in Aalborg.

Friday the 4 September we’re opening our doors from 12:00 - 16:00 to show our new office.

It’s a drop-in event, but please R.S.V.P. by Wednesday the 2 September.

Here’s your invitation.

LoRaWAN® has become a popular technology to send data over long distances, and is among the technologies that Seluxit knows well. The Things Conference is the world’s largest LoRaWAN® conference.

Sales Director, Jesper Frank, will hold a talk the 31 of january at 12:00 where he will explain how Seluxit creates value for our customers using LoRaWAN® technology, where data security is of great importance.

There are many business segments and use cases, where LoRaWAN® makes good sense. Among other examples, Jesper will highlight the product SLX Sparrow which is dedicated to the Smart Meter segment. LoRaWAN® can help producers of smart meters to automate meter reading while at the same time creating new business opportunities around customers' energy-usage data.

Drøftelse er vigtigt, men konsensus alene er bare toppen af det forsvindende isbjerg. Ægte fremgang med klimaændringer kræver risiko, handling og friske forretningsideer.

Daniel Lux, Seluxit CEO, will be taking this message to an upcoming event held by the Danish Chamber of Commerce, inspiring the business community to dare to invest big with technology to combat climate change. Daniel Lux, Seluxit CEO, tager dette budskab til et kommende arrangement organiseret af Dansk Erhverv for at inspirere forretningslivet til at turde investere stort med teknologi for at bekæmpe klimaændring.

Discussion is important, but mere consensus is just the tip of the disappearing iceberg. Real progress with climate change takes risk, action, and fresh business ideas.

Daniel Lux, Seluxit CEO, will be taking this message to an upcoming event held by the Danish Chamber of Commerce, inspiring the business community to dare to invest big with technology to combat climate change.

Internet of Things er i en rivende udvikling. Ved at koble produkter til Internettet, kan man gøre ting smartere, optimere ressourcer, forbedre processer og skabe nye forretningsmuligheder.

Men hvordan forbereder vi den unge generation på fremtidens mange muligheder?

Seluxit har et bud, og det er derfor, at vi deltager i Videnskabsmødet. Videnskabsmødet er et åbent og gratis folkemøde, hvor diverse videnskabelige emner præsenteres for et bredt publikum, som hjælper med at facilitere en dialog om videnskabens betydning for det samfund, vi lever i.

Seluxit vil udstille nogle af vores IoT-løsninger i kedelhallen, Nordkraft i Aalborg fredag d. 11. - og lørdag d. 12. oktober. Derudover vil vores firmafilosof, Jakob Thrane Mainz, deltage i en diskussion om dataetik d. 11. oktober. Se videnskabsmødets hjemmeside for mere information.

seluxit videnskabsmødet data ethics aau jakob mainz

The Internet of Things is changing the way we live. By connecting physical products to the Internet, one can make devices smarter, optimize resources, improve processes and create new business opportunities.

But how can we best prepare the younger generation to tackle the possibilities the future will bring?

Seluxit has a qualified answer, and that’s why we’re participating in Videnskabsmødet. Videnskabsmødet (science meeting) is a free and open gathering where various scientific topics are presented to the general public, to help facilitate dialogue about the role of science in our society.

Seluxit will be showcasing our IoT solutions in the main hall of Nordkraft in Aalborg Friday and Saturday the 11 and 12 of October. In addition, our in-house Philosopher, Jakob Thrane Mainz will be participating in a talk on data ethics Friday the 11 of October. See Videnskabsmødets website for more information.

seluxit videnskabsmødet data ethics aau jakob mainz

Seluxit er klar til at møde investorer helt tæt på til en aften fuld med netværk, information og inspiration.

The Nordic Rise Launch Party finder sted i Teglværket i Copenhagen, torsdag d. 26 september fra 17:30 - 21:00. Arrangementet er gratis og fejrer lancering af Nordic Rise, en hjemmeside dedikeret til at informere investorer om udvikling hos 10 børsnoterede danske vækstselskaber.

We’re excited to be a part of the Nordic Rise family and we’re looking forward to sharing in person some recent and exciting developments.Seluxit is gearing up to meet investors up-close and personal at an evening full of networking, information and inspiration.

The Nordic Rise Launch Party, to be held at Teglværket in Copenhagen, Thursday the 26 September from 17:30 - 21:00, is a free event celebrating the launch of Nordic Rise, a website dedicated to informing the investment community about developments at 10 publicly-traded, Danish growth companies.

We’re excited to be a part of the Nordic Rise family and we’re looking forward to sharing in person some recent and exciting developments.Seluxit CEO, Daniel Lux, vil forklare hvordan IoT kan bidrage til en organisations forretningsudvikling i “Business Models & Tech Summer Summit” organiseret af Force Technologies, som falder sammen med Food Festival i Århus.

Dette lukkede arrangement afholdes d. 6 september 2019. Blandt deltagerne er repræsentanter af mange af Danmarks førende virksomheder.seluxit food fair business models århus force technologies

Seluxit CEO, Daniel Lux, will explain how IoT can help an organization’s business development at the Business Models & Tech Summer Summit organized by Force Technologies and coinciding with the Food Festival in Århus, Denmark.

The closed event will be held on the 6 of September 2019 and will be attended by many of Denmark’s leading companies.seluxit food fair business models århus force technologies

Seluxit er repræsenteret af udenrigsministeriet i Goyang, Sydkorea på World Smart City Expo d. 4.-6. september 2019.

Initiativet er organiseret af Innovation Center Denmark (ICDK) i Seoul, som en del af “Urban Solutions Innovation Camp”, hvortil Seluxit så er blevet udvalgt til at få støtte. Seluxits deltagelse i Korea afspejler vores fortsatte interesse for de asiatiske markeder.seluxit south korea smart city asia expo

Seluxit is being represented by the Danish Foreign Ministry in Goyang, South Korea for the World Smart City Expo from the 4-6 of September 2019.

The initiative is part of the “Urban Solutions Innovation Camp” organized by the Innovation Center Denmark (ICDK) Seoul, for which Seluxit has been selected to receive support. Seluxit’s involvement in Korea reflects our continued interest in the Asian markets.seluxit south korea smart city asia expo

Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, giver sit besyv med dansk investeringskultur til et arrangement på Nasdaq Copenhagen med en gruppe fremtrædende erhvervsledere, herunder Brian Mikkelsen, Adm. Dir. af Dansk Erhverv.

Arrangementet finder sted i København d. 12 september, 2019 og adresserer spørgsmålet om hvordan dansk investerings kultur kan styrkes til gavn for individuelle investorer såvel som dansk erhvervslivet generelt.seluxit børsforum

Seluxit CEO, Daniel Lux, will be weighing in on Danish investment culture at an upcoming Nasdaq Copenhagen event with a group of influential business leaders, including notably Brian Mikkelsen, CEO of the Danish Chamber of Commerce and Minister of Trade.

The event will take place on the 12th of September, 2019 in Copenhagen and tackle the question of how danish investment culture can be strengthened for the benefit of individual investors in particular as well as danish business life in general.seluxit børsforum

Daniel Lux, Seluxit CEO, will share his expertise on cyber-security threats and secure solution architecture at the Homeland Security Conference in Fredericia the 29 of August organized by CENSEC.

The Homeland Security Conference brings together leading experts and professionals in the cyber-security community to address challenges and business opportunities in the security industry.

The conference coincides with the Danish Security Fair, focused primarily on physical security solutions.seluxit fredericia security fair

Daniel Lux, Seluxit CEO, deler sin ekspertise i digitale trusler og sikre løsningsarkitekturer på Homeland Security Conference i Fredericia d. 29 august arrangeret af CENSEC.

Homeland Security Conference samler ledende eksperter og professionelle indenfor cybersikkerhed for at adressere udfordringer og forretningsmuligheder i sikkerhedsindustrien.

Konferencen falder sammen med Danish Security Fair, som primært er fokuseret på fysiske sikkerhedsløsninger.seluxit fredericia security fair

Seluxit har fornøjelsen af at byde velkommen til jyske IKT forretningsledere som vært for det kvartårlige netværksmøde for IT-Branchen.

Netværk Jylland mødet foregår d. 28 august. Formålet med mødet er at præsentere igangværende projekter for at inspirere netværksmedlemmerne med henblik på at løfte udviklingen i IKT branchen. Omkring 30 IKT forretnings-ledere er allerede tilmeldt arrangementet.it branchen seluxit jylland

Seluxit is happy to welcome ICT business leaders from northern Denmark as it hosts the quarterly ICT Industry Association Network meeting.

The network meeting, to be held on the 28 of August, has the purpose of engaging network members in ongoing work being performed to positively influence developments in the ICT branch. About 30 ICT business leaders will be present.it branchen seluxit jylland

Seluxit er i denne uge på IoT Week i Århus på en fællesstand med Aarhus Universitets SmartHome projekt.

Vores tema med standen er “du skaber fremtidens smarthome”, og vi bruger lejligheden til at fremvise vores “rapid IoT prototyping” redskaber. Vi bruger disse redskaber selv for at sikre, at vores kunder kommer hurtigt på markedet. Men vores redskaber er også tilgængelige for andre udviklere, som kan bruge dem til at skabe kreative, personlige smarthome løsninger med hardware som Raspberry Pi og Arduino. Udviklerne kan også dele eller sælge deres kreative løsninger til andre, og på den måde kan mindre teknisk kyndige personer også have gavn af disse ideer og løsninger.

Udstillingen er åben for alle, men vi er specielt glade for at modtage mange nysgerrige skolebørn på vores stand. Især vores “Love Potion Maker” er populær.

Læs mere om de kreative demonstrationer som vi viser frem på vores IoT Week showcase side.

Seluxit is in Århus this week for IoT Week in a joint stand with Aahus University’s SmartHome project.

The theme of our stand is “You Will Create the Smarthome of the Future” and we’re using the opportunity to highlight our rapid IoT prototyping tools. We use these tools ourselves to help ensure our customers quick time-to-market. But our tools are also available for developers-at-large to make creative, personalized smarthome solution with hardware like Raspberry Pi’s and Arduinos. Developers can also share or sell their creative solutions to others, and in that way the less technically inclined can benefit from these great ideas and solutions.

The exhibition is open to the general public and we’re particularly delighted to receive curious schoolchildren at our stand, where the “Love Potion Maker” is a particular favorite.

Read more about the creative demos we’re showing on our IoT Week showcase page.

Geneva, Bilbao and now Århus… IoT Week is coming to Denmark from the 17-21 of June, and Seluxit will be there.

IoT Week is an annual conference that addresses the technological, business and societal aspects of IoT. IoT Week is organized by IoT Forum. The event coincides with the Global IoT Summit, supported by the IEEE, with a focus on cutting-edge research results.

The event also features an exhibition that is open to the public, where Seluxit will exhibit together with Aarhus University, based on our participation in the “Smart Home” project. The exhibition will give Seluxit prominent placement to present our view on Smart Home as well as IoT in a broader perspective.

Geneva, Bilbao og nu Århus… IoT Week er på vej til Danmark fra d. 17-21 juni, og Seluxit er tilsted.

IoT Week er en årlig konference som adressere de teknologiske, forretningsmæssige og samfundsmæssige aspekter af IoT. IoT Week er organiseret af IoT Forum. Arrangementet foregår sammen med Global IoT Summit, støttet af IEEE, med et fokus på banebrydende forskning.

Arrangementet indeholder en udstilling, som er åben til offentligheden, hvor Seluxit udstiller sammen med Aarhus Universitet, baseret på vores deltagelse i “Smart Home” projektet. Udstilling giver Seluxit en prominent placering for at præsentere vores tilgang både til Smart Home og IoT i det bredere perspektiv.

Den 18 June, vil Seluxit Adm. Dir. Daniel Lux give en præsentation til åbning af Teknologisk Instituts DataEnergyLab-IoT.

DataEnergyLab-IoT er en facilitet hvor man kan udføre test og produktudvikling samt udføre kompetenceopbygning i samarbejde med producenter og leverandører af intelligente HVAC installationer til bygninger.

Men hvorfor har vi brug for sådan en test facilitet? Daniels præsentation giver os lidt perspektiv til vigtigheden af IoT test faciliteter som denne, og hvordan testresultater kan være en stor faktor i at fremme forskning ligeledes som i produktudvikling.

On the 18 of June, Seluxit CEO, Daniel Lux, will give a talk at the opening event for the Technological Institute’s DataEnergyLab-IoT.

DataEnergyLab-IoT is a facility for testing, product development and educational activities in collaboration with producers and vendors of intelligent HVAC installations for buildings.

But why do we need such a test facility? Daniel’s talk will give us some perspective to the importance of such IoT test facilities and how test results can be a major factor in furthering research as well as product development.

Fhv. Klima- og energiminister Lykke Friis modererer den Nordisk / Kinesisk konferencen “Smart Energy in a Smart City Context” hvor Seluxit Adm. Dir. Daniel Lux deltager i en paneldebat.

Konferencen, som bliver holdt i Aalborg d. 11 Juni, er lagt sammen med House of Energys årsmøde. House of Energy er Danmarks grønne energiklynge som samler energibranchens aktører.

Emnet for panelet er vigtighed af IKT i energiløsninger, hvor Seluxit har haft en prominent rolle over årene, både gennem samarbejde i private foretagende samt europæisk og national forskningsprojekter.

Former Danish Minister of Climate and Energy, Lykke Friis, will moderate the Nordic / Chinese conference “Smart Energy in a Smart City Context”, where Seluxit CEO, Daniel Lux, will participate in a panel debate.

The conference, to be held in Aalborg the 11 of June, is organized to coincide with House of Energy’s Annual Meeting. House of Energy is the Danish energy cluster for sustainable energy technologies, connecting various actors with an interest in energy.

The topic for the panel is the importance of ICT in energy solutions, where Seluxit has had a prominent role over the years, both through involvement with private business initiatives as well as European and nationally funded research projects.

Seluxit har for nylig deltaget i det første møde i en nystiftet rådgivningskomite vedrørende IoT sikkerhed. Invitationen kom fra en koalition af udvalgte GTS institutter: Alexandra Institute, FORCE Technology og DBI.

Rådgivningskomiteen, en mindre gruppe af repræsentanter fra private virksomheder og industriklynger, fungerer som en referencegruppe for to relaterede projekter, “Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed” og “CIDI (Cybersecure IoT in Danish Industry)”. Det førstnævnte projekt adresserer det skiftende landskab af cybersikkerhedsstandardisering. Det sidstnævnt projekt fokusererer på at hjælpe danske virksomheder med at tage en førende position i markedet for sikre smarte produkter.

Som en IoT løsningsleverandør med erfaring i krævende projekter som smartmeter radiomoduler, Seluxits dybdegående ekspertise i cybersecurity gennemsyrer alle vores projekter. Vi har en fælles interesse med rådgivningskomiteen for at bringe en bedre fælles forståelse i dialogen, som fører til mere klarhed i implementering af sikre løsninger, både i Danmark og i udlandet.

Seluxit recently participated in the inaugural meeting of a newly formed IoT security advisory board. The invitation to participate came from the coalition of selected GTS institutes: Alexandra Institute, FORCE Technology and DBI.

The advisory board, a small group of representatives from private companies and branch organizations, serves as a reference group for two related projects, “Strengthening of Danish IoT Security” and “CIDI (Cybersecure IoT in Danish Industry)”. The former project addresses the emerging landscape of cyber-security standardization. The later project focuses on helping Danish companies take a leading position in the market for secure smart products.

As an IoT solutions provider with experience in high-requirement projects such as smart-meter radio modules, Seluxit’s in-depth expertise in cybersecurity permeates each of our projects. We have a common interest with the advisory board to bring a better common understanding to the dialogue, leading to more clarity to the implementation of secure solutions, both in Denmark and beyond.

Hvad er denne maskine og hvilken værdi kan der skabes ved at forbinde den til Internettet? Publikum på IT-forum arrangementet “Next Generation Internet of Things”, en del af IWDK (Internet Week Denmark), havde et par minutter til at dele deres overvejelser med deres sidemand inden svarene blev afsløret.

Seluxit Projektleder, Brian Boyles, præsenterede efterfølgende resultaterne af Seluxits samarbejde med Fremco. Maskinens funktion?... en fiberblæsemaskine, som skyder Internet fiber ud i tomrør. Værdien af IoT?... en forbedret og mere kosteffektiv brugergrænseflade, predictive maintenance (forebyggende vedligeholdelse), muligheder for at prissætte i en leje-model (machine-as-a-service), og bedre operatør præstationsevne med udsigt til automatisk operation.

Dette er bare ét eksempel af hvordan et produkt kan forvandles ved at få fat i forbrugsdata og tage det i anvendelse i forskellige produktforbedringer. I takt med at firmaer opdager de værdier der kan forbedre eksisterende produkter, og gør det på en måde der sparer ressourcer, tager vi alle et skridt i den rigtige retning.

What is this machine and what value can it gain by being connected to the Internet? The audience attending the IT-forum event “Next Generation Internet of Things”, a part of IWDK (Internet Week Denmark), had a couple of minutes to share their thoughts with their neighbors before the answers were revealed.

Seluxit Project Manager, Brian Boyles, then presented the results of Seluxit’s work together with Fremco. The machine’s function?... a fiber-blowing machine that allows empty tubes to be filled with Internet fiber. The value of IoT?... an improved and more cost effective user interface, predictive maintenance, opportunities to charge in a leasing model (machine-as-a-service), and better operator performance with the prospect of automatic operation.

This is just one example of how a product can be transformed by capturing its usage data and applying it to multiple product improvements. As companies continue to realize the value that can be unlocked and improve their product offerings in ways that save ressources, we’re all taking a step in the right direction.

Seluxit CEO, Daniel Lux, og Salgsdirektør, Jesper Frank, deltager og præsenterer på Dynaway Food & Beverage Forum den 7-8 May, 2019.

Eventen organiseres af Dynaway og foregår på det anerkendte Bell’s bryggeri i byen Kalamazoo, Michigan.
Dynaway er certificeret Microsoft Dynamics partner med kunder flere steder i verden, og tilbyder et integreret Enterprise Asset Management system (EAM) til brug for planlægning og optimering af Enterprise produktions vedligeholdelsesopgaver.

Seluxit præsenterer, hvordan IoT løsninger kan effektiviserer produktionen, ved at optimere processer og automatisere vedligeholdelsesopgaver. Seluxit vil endvidere illustrere, hvorledes IoT også kan anvendes til at skabe en forbedret kundeoplevelse, og hvordan data kan anvendes til eks. produktforbedringer.

BELL’S BREWERY

Øget effektivitet, omkostningsreduktion samt nye databaserede indtjeningsmuligheder vil være et gennemgående tema.

Seluxit CEO, Daniel Lux, and Sales Director, Jesper Frank, will be presenting at the Dynaway Food & Beverage Forum the 7-8 of May, 2019.

The event will be held at the well-known craft brewery Bell’s in Kalamazoo, Michigan and is organized by Dynaway. Dynaway is a certified Microsoft Dynamics partner focusing on Enterprise Asset Management and Manufacturing Execution, whose software is used by corporations all over the world.

Seluxit will explain how Seluxit with its IoT solutions is game changer for the food & beverage industry, helping connect and optimize processes to automate maintenance resulting in increased uptime. In addition, Seluxit will illustrate how IoT can be used in the actual products themselves to improve the user experience and provide data for product improvements.

BELL’S BREWERY

The result are increasing efficiency, saving costs, and creating new data-driven revenue streams.

Hvad er effekten af CO2 på kognitiv funktion, og hvad har det at gøre med IoT og FN verdensmål? Seluxit CEO, Daniel Lux, fortæller mere om emnet i dag i København til et VL-gruppemøde (Dansk Selskab for Virksomhedsledelse).

Seluxits ervhervsaktiviteter støtter mange af FNs Verdensmål i vores nærområde, men det er i særdeleshed målet vedrørende Klimaindsats, som Seluxit bidrager med på verdensplan. Det gælder især i Smart Meter segmentet. Herudover, har Daniel Lux’ initiativ “CO2 brains” som mål at hjælpe virksomheder med at gøre deres medarbejderstab mere produktiv ved at indfange CO2 i kontormiljøer, og dermed aktivere private aktørers latente incitamenter til at reducere atmosfærens CO2-niveau.

un sustainable development goals co2 brains

What’s the effect of CO2 on cognitive function, and what does that have to do with IoT and UN’s Sustainable Development Goals? Seluxit CEO, Daniel Lux, will shed light on the subject today in Copenhagen at a VL group meeting (Danish Society of Business Leaders).

Seluxit’s business activities support many of the UN Sustainable Development Goals close to home, but it is especially the Climate Action goal that Seluxit contributes to at a global level, particularly in the Smart Meter segment. Beyond this, Daniel Lux’ initiative “CO2 brains” has a goal of helping businesses make their workforce more productive by capturing CO2 in work environments, thereby activating latent incentives of private actors to help reduce atmospheric CO2 levels.

un sustainable development goals co2 brains

Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, holder oplæg om emnet at skabe værdi gennem Datadrevne forretningsmodeller, og den stigende vigtighed af edge computing, neural networks og machine learning i denne forbindelse. Oplægget holdes på den kommende IPEC arrangement i Nürnberg, Tyskland.

IPEC (Integrated Plant Engineering Conference), som afholdes den 13 marts, fokuserer på emnet edge analytics. Daniels oplæg, med titel “Data driven business models: how to sell your industrial machine as a service and make sure that your grandmother is okay”, underbygger den vigtige besked, at forbundne produkttilbud kun giver mening, når data kan omsættes til penge, og det kan kun ske, hvis brugerscenarier giver oprigtig værdi for brugerne.

Fog og edge computing bistår værdiskabelse, og deres vigtighed bliver adresseret i Daniels oplæg.

edge computing neural networks machine learning seluxit data-driven business models

Seluxit CEO, Daniel Lux, will be speaking on the topic of creating value through data-driven business models, and the increasingly important role of edge computing, neural networks and machine learning towards this pursuit. The talk will be given at the upcoming IPEC event in Nuremberg, Germany.

IPEC (Integrated Plant Engineering Conference), to be held the 13 of March, will focus on topic of edge analytics. Daniel’s talk, entitled “Data driven business models: how to sell your industrial machine as a service and make sure that your grandmother is okay”, reinforces the important message that connected products offerings only make sense when data can be properly monetized, and this can only happen if use cases create genuine value for the users.

Fog and edge computing are value enablers and their importance will be addressed in Daniel’s talk.

edge computing neural networks machine learning seluxit data-driven business models

Seluxit er netop kommet tilbage fra en vellykket Mobile World Congress i Barcelona, hvor der er blevet skabt adskillige nye forretningsforbindelser.

Nye forhold blev skabt (og eksisterende forhold forstærket) ved at udstille, holde tale, og via adskillige møder, både planlagte og spontane. Seluxits udstilling ved den Danske Pavilion blev godt besøgt, og ligeledes Adm. Dir., Daniel Lux’s, tale “Convert IoT Data to Cash”.

Emnet om omsætning af data til penge er vigtigt, idet at forbundne produkttilbud kun giver mening, når data kan omsættes til penge, og det kan kun ske, hvis brugerscenarier giver oprigtig værdi for brugerne. Repræsentanter fra bilindustrien og mobile netværksselskaber var blandt dem, der reagerede positivt på budskabet.

Daniels præsentation kan downloades her på vores mwc19 kampagneside.

convert iot data to cash mwc19

Seluxit has just returned from a successful Mobile World Congress in Barcelona, forging numerous new business relationships.

New relationships were forged (and existing relations strengthened) through exhibiting, speaking and through numerous meetings both planned and impromptu. The Seluxit stand was at the Danish Pavilion and was well visited, as was CEO, Daniel Lux's talk "Convert IoT Data to Cash".

The topic of data monetization is important, as connected products offerings only make sense when data can be properly monetized, and this can only happen if use cases create genuine value for the users. Representatives from automotive companies and mobile network operators were among those that responded favorably to the message.

Daniel's presentation can be downloaded at our mwc19 campaign page.

convert iot data to cash mwc19

Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, præsenterer “Convert IoT Data to Cash” ved NEXTech Lab i Hall 8.0 på årets Mobile World Congress i Barcelona. Det er andet år i træk, at Daniel præsenterer på MWC.

Daniel præsenterer fra 15:45 - 16:15, mandag, tirsdag og onsdag d. 25, 26 and 27 februar.

Seluxit udstiller også ved den danske pavilion i Hal 6, stand 6C50.

seluxit mwc19 mobile world congress speaking

Seluxit CEO, Daniel Lux, will be presenting “Convert IoT Data to Cash” at a NEXTech Lab in Hall 8.0 at this years Mobile World Congress in Barcelona. This is the second year in a row that Daniel is speaking at MWC.

Daniel will be speaking from 15:45 - 16:15 on Monday, Tuesday and Wednesday the 25, 26 and 27 of February.

Seluxit will also have a stand at the event at the Danish Pavilion in Hall 6, Stand 6C50.

seluxit mwc19 mobile world congress speaking

Seluxit udstiller på E-World i Essen, Tyskland fra d. 5-7 februar, 2019. Med et stort projekt undervejs med Innogy, glæder vi os hos Seluxit til at vise hvordan vi kan hjælpe virksomheder med at skabe værdi med Internet of Things.

Seluxit vil mødes med nye aktører inden for smarte målere, forsyning og energi, om hvordan Seluxit kan hjælpe dem med at mindske omkostningerne, øge afkastet og levere værdi for energiforbrugsdata.

Seluxit har svar på hvordan målerfabrikanter kan komme videre med smarte målere, og hvordan forsyningsvirksomheder og andre energivirksomheder kan tilbyde og modtage værdi for deres kunders personlige energiforbrugsdata.

seluxit e-world energy

Seluxit will be exhibiting at E-World in Essen, Germany from the 5-7 of February, 2019. With a major project underway with innogy, we at Seluxit are excited to demonstrate how we can help companies create value though Internet of Things.

Seluxit will engage in new dialogues with smart-meter manufacturers, utility companies and other energy service providers to discuss how Seluxit can help them cut costs, increase revenue and deliver real value from energy-usage data.

Seluxit has answers to how meter manufacturers can best move forward with smart metering, and how utilities and other energy service providers can give and get value from their customers' personal energy-usage data.

seluxit e-world energy

Når det drejer sig om energiforbrugsdata, handler det om at tjene penge fra dataene om at levere reel værdi gennem data-drevne forretningsmodeller.

Seluxit har svar på, hvordan forsyningsselskaber kan give og få værdi fra deres kunders personlige energiforbrugsdata. Fra den 5-7 februar 2019 i Essen, Tyskland, vil Seluxit være klar til at dele vores tilgang, der allerede er i gang med vores kunde, Innogy.

seluxit e-world energy

When it comes to energy-usage data, making money from the data is all about delivering real value through data-driven business models.

Seluxit has answers to how utilities can give and get value from their customers' personal energy-usage data. From the 5-7 of February, 2019 in Essen, Germany, Seluxit will be ready to share our approach, already underway with our customer, Innogy.

seluxit e-world energy

Seluxits CEO Daniel Lux gav en præsentation ved "Iot i Praksis", et arrangement afholdt af BrainsBussiness i Aalborg d. 27. november.

Arrangementet henvendte sig til det stigende antal firmaer der i en eller anden form har IOT på deres agenda. Daniel forklarede ved hjælp af eksempler fra Seluxits egne aktiviter hvordan IOT kan åbne op for datadrevne forretningsmodeller.

Et eksempel kan være en forsyningsvirksomhed og deres kunder. Forsyningsvirksomheden er interesseret i de detaljerede data som kundens fjernaflæste forbrugsmåler kan levere, men mange steder er disse data kundens ejendom. At tilbyde kunderne nye services for adgangen til disse data kan være en løsning istedet for at tilbyde små rabatter. Eksempler på services er alarmsystemer eller tryghedsskabende overvågning af ældre. Forsyningsvirksomhederne får kundens data, kunderne får en service og forsyningsvirksomhedernes AI udbyder får betaling.

seluxit lars løkke

Seluxit CEO, Daniel Lux, gave a talk at the "Iot i Praksis" (IoT in practice) event held by the technology cluster, BrainsBusiness in Aalborg the 27th of November.

The event addressed the growing number of companies that have IoT on their agendas in one for or another. Daniel explained how IoT opens up for data-driven business models through examples from Seluxit's own activities for our clients.

Consider an example of a utility company and their customers. The utility company finds the fine-grained smartmeter data in the possession of the consumers attractive. But the data is in the consumers possession. The consumers are unlikely to find small payments interesting. However, new services based on their data could be attractive, for example an alarm or perhaps elderly monitoring. In the illustration here, we can see the value created by exchanging data and money. The utility gets their data, the consumers get an alarm application, and the utilities AI vendor gets payment.

seluxit lars løkke

Seluxit var sammen med Novo Nordisk og NETS blandt de 30 udvalgte danske virksomheder til Smart Country konferencen i Berlin d. 20. 22. november. Delegationen blev anført af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Seluxit var med som et eksempel på en succeshistorie for samarbejdet mellem danske og tyske virksomheder. Et referat på engelsk kan findes her om stateofgreen.com.

seluxit lars løkke

Seluxit joined a select group of 30 Danish companies including Novo Nordisk and NETS at the Smart Country Conference in Berlin the 20 - 22 November in Berlin.

Danish Prime Minister, Lars Løkke Rasmussen, was at the head of the delegation. Seluxit serves as an example of a Danish-German collaboration success story. Read a summary in English in this article on stateofgreen.com.

seluxit lars løkke