Seluxit præsenterer en årsrapport, der demonstrerer evnen til at levere omsætning og resultat - samtidig med, at der skabes en interessant pipeline af produkter til fremtidig vækst.

Daniel Lux, CEO udtaler:

“Nogle af de resultater, som vores dedikerede medarbejdere og gode partnere har skabt, og som jeg gerne vil fremhæve, er:

Målet for 2019/20 var at skabe forretningssynlighed på markedet, udvide vores forretning og udvikle nye værdifulde IoT-løsninger. Vi har nået alle disse mål.”

Læs pressemeddelelsen her.

Seluxit presents an annual report, demonstrating the ability to deliver on revenue and result - while creating an interesting pipeline of products for future growth.

CEO Daniel Lux:

“Some of the results which our dedicated staff and great partners have created and which I would like to highlight are:

The goal for 2019/20 was to create business visibility in the market, grow our business and develop new valuable IoT solutions to the market. We have achieved these goals.”

Read the press release here.

Seluxits smart meter produkter er mere end bare ordinær og det har den tyske fagspresse lagt mærke til det.

Seluxit hjælper med at give energiforbrugsdata direkte til husstandens beboere. Dermed kan de for alvor deltage i den “Energiewende”, overgang til en grønnere fremtid, som bl.a. kræver, at vi allesammen optimerer vores energiforbrug.

Seluxit smart meter produkter sender data fra energimålere (moderne Messeinrichtungen eller mME) til skyen. Seluxit’s cloud teknologi understøtter flere innovative brug for energidata, som at bruge data til alarmsystemer eller ældrepleje.

Tag et kig på artiklen (på tysk) i 50,2, tidsskrift for intelligente elnet.

Seluxit’s smart-meter products are out of the ordinary. The German trade press has picked up on that.

Seluxit helps get energy-usage data directly into the hands of household residents, so they can truly participate in the “Energiewende,” the energy transition to a greener future, which among other aspects requires that we all optimize our energy usage.

Seluxit smart-meter products send the data from basic residential energy meters (moderne Messeinrichtungen or mME) to the cloud. Seluxit’s cloud technology supports a multitude of innovative uses for energy data, such as using data for alarm systems or elderly care.

Check out the feature article (in German) in 50,2, the magazine for intelligent electricity grids.

Venner af Seluxit inviteres til åbent hus arrangement i Aalborg.

Fredag d. 4 september åbner vi dørene fra 12:00 - 16:00 for at vise vores nye kontor frem.

Det er en ‘kigge forbi’ arrangement, men S.U. senest onsdag d. 2 september.

Her er din invitation.

Seluxit friends and associates are invited to our open house in Aalborg.

Friday the 4 September we’re opening our doors from 12:00 - 16:00 to show our new office.

It’s a drop-in event, but please R.S.V.P. by Wednesday the 2 September.

Here’s your invitation.

Hvad sker der hos Seluxit? Proinvestors Helge Larsen har talt med Seluxit CEO, Daniel Lux, for at få en opdatering.

"Det skal betydet noget, det skal være enkelt, og der skal laves mange enheder" (make it matter, make it easy, and make many). Dette er mantraet, der er kernen i Seluxits strategi.

Hør Daniel uddybe nærmere i nedenstående interview. Her er Daniel gæst hos den prominente investor Helge Larsen, Debatredaktør for Provinvestor og forfatter af bogen "Den tålmodige investor".

Lyt til interviewet her (YouTube)

What’s going on at Seluxit? Proinvestors Helge Larsen spoke with Seluxit CEO, Daniel Lux, for an update.

Make it matter, make it easy, and make many. This mantra is the core of Seluxit’s strategy.

Daniel elaborated as a guest of prominent investor Helge Larsen, editor of Provinvestor homepage and author of the book ‘Den tålmodige investor’ (the Patient Investor).

Hear the interview here (YouTube, Danish language)

Til dette års Hjertegalla, vil Seluxit overrække Hjerteforeningen en check til 500.000 DKK, live på TV2 Charlie på lørdag d. 22 august.

Seluxit, sammen med Telenor og Hjerteforeningen, har lanceret et projekt for at monitorere hjertestarterer landet rundt, for at sikre, at de altid fungerer.

”Et projekt som kan redde liv er enormt motiverende. Derfor er vi glade for at kunne støtte Hjerteforeningen både med en donation og med en løsning, der skaber tryghed og står til at redde liv,” siger Daniel Lux, der er administrerende direktør i Seluxit.

For yderligere information, læs pressemeddelelsen.

Seluxit will present the Danish Heart Foundation a check for 500.000 DKK at this year's Heart Gala live on TV2 Charlie Saturday the 22 August.

In July, Seluxit together with Telenor and the Danish Heart Foundation launched a project to monitor AEDs across Denmark to make sure they are ready and working at all times.

“A project that can save lives is enormously motivating. That is why we are happy to be able to support the Heart Foundation both with a donation and with a solution that creates security and stands to save lives, ”says Daniel Lux, CEO of Seluxit.

For more information, read the press release (in Danish).

Hvordan adskiller Seluxit sig fra alle de andre? Seluxit CEO, Daniel Lux, var inviteret i studiet i sidste uge til den populære investeringspodcast Millionærklubben, for at dele Seluxits opskrift på success med lytterne.

Daniel berørte adskillige emner under podcasten, herunder oplevelsen af børsnoteringsprocessen, Seluxits historie, hvor Seluxit er i dag samt planerne for fremtiden.

Du kan høre hele podcasten med Daniel på: Millionærklubbens hjemmeside.

What makes Seluxit stand out from the crowd? Seluxit CEO, Daniel Lux, was invited into the studio of the popular investment podcast, Millionærklubben, to give listeners insight into Seluxit's recipe for success.

During the podcast, Daniel spoke on a range of topics, including the experience of doing an IPO, Seluxit’s history, and Seluxit’s current state-of-affairs and roadmap for the future.

You can listen to the podcast with Daniel here on Millionærklubbens website.

Today the first Danish AEDs will be connected to the Internet, making it possible to monitor each AED 24/7, thereby ensuring that they function when they are needed.

"Because we have both an optical and acoustic monitoring, we minimize the risk for false alarms due to, for example, noise in the environment. By monitoring the AED itself, instead of just the cabinet, not only can se see if the AED is functioning, we can also precisely predict when the AED needs a service check," explains Daniel Lux, Seluxit CEO.

Read the press release (in Danish) for more information.

I dag bliver de første danske hjertestartere koblet på internettet. Det gør det muligt at overvåge den enkelte hjertestarter i døgndrift og dermed sikre, at den virker, hver gang uheldet er ude.

”Ved at have både optisk og akustisk overvågning minimerer vi risikoen for fejlalarmer, der fx udløses af larm i omgivelserne. Og ved at overvåge selve hjertestarteren i stedet for skabet, kan vi ikke bare se om den er funktionsdygtig eller ej. Vi kan også med stor nøjagtig forudse, hvornår den får brug for næste servicetjek,” forklarer Daniel Lux, Seluxit CEO.

Læs pressemeddelelsen for yderligere oplysninger.

Seluxit CEO, Daniel Lux, er nomineret til PWC Danmarks pris “Årets Ejerleder 2020”.

Prisen hylder danske ejerlederes entreprenørånd og købmandsskab i et år, hvor COVID-19-krisen har budt på udfordringer langt ud over det sædvanlige.

Seluxit har været i gang med en række innovative projekter, bl.a. projekter med smarte elmålere og overvågning af hjertestartere. Seluxit bidrager derudover til CURA-projektet, et internationalt initiativ som forvandler shipping-containere til intensivafdelinger, såkaldte CURA-pods.

Seluxits teknologi overvåger forholdene i disse: Uregelmæssighed i forbrug af elektricitet kan være tegn på defekt udstyr, høje CO2-niveauer kan påvirke både personal og patienter negativt, ændringer i lufttrykket kan betyde, at det er tid til at udskifte luftfiltre, eller i værste fald at biocontainment-teknologien er blevet kompromitteret. Overvågningen sikrer at personalets tid bruges på den vigtigste opgave, at pleje patienter.

Årets Ejerleder 2020 arrangeres af PwC i samarbejde med Nykredit ErhvervsBank, Dansk Erhverv og Finans. Vinderen kåres den 28. oktober.

Seluxit CEO, Daniel Lux, has been nominated for PWC Denmark’s Owner-Manager Award 2020.

The award celebrates Danish owner-managers’ entrepreneurship and business savvy in a year where the COVID-19 crisis presented challenges far beyond the ordinary.

Seluxit has been working on a range of innovative projects, from smart meters to smart AED monitoring to smart lawn mowers. Seluxit is contributing to the CURA project, an international effort transforming shipping containers into intensive-care units.

For the CURA project, Seluxit’s technology will monitor conditions in the intensive-care units. Anomalies in electricity usage can mean faulty equipment, high CO2 levels can adversely affect staff and patients alike, nuances in air pressure can mean that it’s time to replace an air filter, or even that the bio-containment technology has been compromised. Ensuring that the CURA pods are working as intended then frees up staff resources to do what counts: take care of patients.

PWC Denmark’s Owner-Leader Award 2020 is arranged in collaboration with Nykredit Business, the Danish Chamber of Commerce and the newspaper JP Finans. The winner will be announced on the 28 of October.

Wie viele Daten sind ausreichend für Ihre IoT-Anwendung?

IoT-Daten sind wertvoll. Das Erfassen, Verarbeiten, Übertragen und Speichern von Daten ist jedoch auch mit Kosten verbunden. Um einen soliden IoT-Business Case zu erstellen, müssen Sie bestimmen, wie viele Daten ausreichen. Mit anderen Worten, Sie müssen Ihre Datenauflösung bestimmen.

Die meisten von uns sind mit Bildauflösung und Pixel vertraut. Betrachten Sie dieses Bild mit niedriger Auflösung:

iot data resolution step1

Hier gibt es nicht viele Informationen. Vielmehr ist es ohne Kontext unmöglich zu sagen, was Sie sehen. Nehmen wir an, ich habe Ihnen gesagt, dass es sich um ein Gebäude handelt. Obwohl Sie mir möglicherweise nicht sagen können, um welches Gebäude es sich handelt, können Sie zu Recht den Schluss ziehen, dass das Wetter schön und der Himmel blau ist. Wenn das alles ist, was Sie erreichen möchten, dann haben Sie genug und vielleicht sogar mehr als Sie brauchen.Betrachten Sie nun dieses zweite Bild desselben Motivs, diesmal mit mittlerer Auflösung:

iot data resolution step1

Die meisten werden dieses Gebäude als das Weiße Haus in Washington D.C. erkennen können. Wenn dies Ihr Ziel ist, dann sind Sie bereit, möglicherweise benötigen Sie jedoch weitere Informationen.Betrachten Sie schließlich dieses relativ hochauflösende Bild:

iot data resolution step1

Hier werden Sie einen Mann auf dem Balkon bemerken, der eine rote Krawatte trägt. Auch wenn Sie die Gesichtszüge nicht erkennen können, verrät die rote Krawatte den meisten Menschen seine Identität. Bei richtiger Ausrüstung und ordnungsgemäßer Lagerung könnte die Auflösung natürlich noch höher sein.Die Auflösung eines Bildes unterscheidet sich nicht wesentlich von der Auflösung für andere Arten von Daten. Je mehr Daten Sie haben, desto besser ist Ihre Sichtbarkeit. Betrachten Sie dieses Bild des Energieverbrauchs in einem Haus:

iot data resolution house

Sie können deutlich sehen, wann das Haus bewohnt ist und wann nicht, und Sie können dies sogar mit einer geringeren Datenauflösung tun. Bei der Auflösung in diesem Bild können Sie aber auch viel mehr sehen. Sie können sehen, wann der Geschirrspüler läuft und wann die Kühlschranktür geöffnet wurde. Bei noch höheren Auflösungen können Sie sogar sehen, wann Sie Ihr Telefon aufladen.

Möglicherweise verwenden Sie Produktdaten, um zu erfahren, wie Ihre Kunden Ihre Produkte verwenden, oder verwenden sie sogar als Grundlage für Geschäftsmodelle mit Nutzungsgebühr. Möglicherweise verwenden Sie eine Zustandsüberwachung Ihrer Prozesslinie, um vorausschauende Wartungen durchzuführen. Unabhängig davon, um welche Daten es sich handelt, ist die Bestimmung, wie viele Daten ausreichen (Ihre Datenauflösung) ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Kosten-Nutzen-Analyse.

Welche Überlegungen müssen Sie anstellen? Wenden Sie sich unter iotvalue@seluxit.com an Seluxit, und wir helfen Ihnen bei der Ermittlung der richtigen IoT-Datenauflösung für Ihren individuellen Fall.

How much data is enough data for your IoT application?

IoT data is valuable. But acquiring, processing, transmitting and storing data also has a cost. To build a solid IoT business case, you need to determine how much data is enough. In other words, you need to determine your data resolution.

Most are familiar with image resolution and pixelation. Consider this low-resolution image.

iot data resolution step1

There’s not a lot of information here. In fact it’s quite impossible to tell what you’re looking at without any context. Let’s say I told you it was a building. While you might not be able to tell me what building you’re looking at, you might rightly conclude that the weather is nice and the sky is blue. If that’s all you’re trying to achieve, you have enough and maybe even more than you need.Consider this second image of the same motif, this time at a medium resolution.

iot data resolution step1

Most will be able to recognize this building as the White House in Washington D.C. If that’s your goal, you’re all set, but you might need more information.Finally, consider this relatively high-resolution image.

iot data resolution step1

Here, you’ll notice a man wearing a red tie on the balcony. Even if you can’t make out the facial features, the red tie is a giveaway to his identity for most people. Of course, given the right equipment and stored properly, the resolution could be even higher.Resolution of a picture isn’t all that different from resolution for other kinds of data. The more data you have, the better visibility you have. Consider this picture of energy usage in a house.

iot data resolution house

You can clearly see when the house is inhabited and when it is not, and you could even do so at a lower data resolution. But at the resolution in this picture, you can also see a lot more. You can see when the dishwasher is running and when the refrigerator door has been opened. At even higher resolutions, it is even possible to see when you’re charging your phone.

Maybe you’re using product data to learn how your customers use your products, or even using it as the basis for pay-for-use business models. Maybe you’re using condition monitoring of your process line to perform predictive maintenance. No matter the case, determining how much data is enough data, your data resolution, is an essential part of your cost / benefit analysis.

So what considerations do you need to make? Contact Seluxit at iotvalue@seluxit.com to get help determining what IoT data resolution is right in your case.

Hvor meget data er nok data for din IoT application?

IoT data er værdifulde. Men at skaffe, sende, behandle og lade data har også sine omkostninger. For at bygge en solid IoT business case, har man brug for at vurdere hvor meget data er nok. Med andre ord, man skal fastlægge data opløsning (eller granularitet).

De fleste er bekendt med billedopløsning og pixelation. Kig fx på dette billede med lav opløsning:

iot data resolution step1

Der er ikke særlig meget information at hente her. Det er egentlig ganske umuligt at vide hvad man kigger på uden kontekst. Lad os nu sige, at jeg fortalte dig, at det var en bygning. Du vil måske ikke kunne sige hvilke bygning det var, men du kunne vel rigtigt drage konklusion om, at vejret er fint og himlen er blå. Hvis det var dit eneste formål, har du allerede nok data, og måske endda mere, end du behøver.Kig på dette andet billede af det samme motiv, denne gang i en mellem opløsning.

iot data resolution step1

De fleste vil kunne genkende denne bygning som den Hvide Hus i Washington D.C. Hvis det er dit mål, er det nok klaret. Men måske har du behov for en endnu højere opløsning.Til sidst, kig på dette billede i relativ høj opløsning.

iot data resolution step1

Her vil du se en mand som bærer en rød slips på balkonen. Også selvom du ikke kan tydeligt se ansigtet, er det røde slips nok for de fleste til at kunne genkende skikkelsen. Selvfølgelig, hvis man havde det rigtige udstyr og lagerplads, kunne opløsningen være endnu højere.Opløsning af et billede er ikke så anderledes end opløsning af andre slags data. Jo mere data man har, des bedre synlighed har man. Kig på dette billede af energiforbrug i et hus.

iot data resolution house

Man kan tydeligt se hvornår huset er beboet, og hvornår det ikke er beboet, og man kunne endda gøre det med en lavere dataopløsning. Men ved opløsning i dette billede, kan man se en del mere. Man kan se hvornår opvaskemaskinen er i gang og hvornår køleskabet er blevet åbnet. På endnu højere opløsning kan man endda se hvornår man oplader mobilen.

Måske bruger du produktdata for at lære hvordan dine kunder bruger dine produkter, eller måske bruger du det som grundlag for en forbrugsbaseret forretningsmodel. Måske bruger du tilstandsmonitorering af din proceslinje for at udøve predictive maintenance. Uanset, at finde ud af hvor meget data er nok data - altså din dataopløsning - er en væsentlig del af din cost / benefit analyse.

Hvad for nogle overvejelser skal du gøre? Kontakt Seluxit på iotvalue@seluxit.com for at få hjælpe til at finde ud af hvad for en IoT dataopløsning passer i dit tilfælde.

Se TV indslag om Seluxits deltagelse i det livreddende CURA projekt.

cura seluxit tv2 nord

CURA projektet forvandler shipping-containere til intensivafdelinger. Seluxit, i partnerskab med Onomondo, bidrager med teknologi, der sikrer, at CURA pods intensivafdelinger fungerer som de skal.

TV2 Nord kom forbi for nyligt for at få et interview. Nyheden er også blevet dækket af JP Finans.

Here’s recent television coverage of Seluxit’s involvement in the life-saving CURA project.

cura seluxit tv2 nord

CURA is transforming shipping containers into intensive-care units. Seluxit, in partnership with Onomondo, will contribute technology to make sure the CURA pod intensive-care units are working properly.

TV2 Nord stopped by to cover the story recently, which has also recently been covered by JP Finans (Danish).

Seluxit sammen med Onomondo anvender deres teknologi i kampen mod COVID-19 med bidrag til open-source projektet, CURA.

CURA projektet forvandler shipping-containere til intensivafdelinger. Seluxit og Onomondo samler data fra CURA-containerne for at sikre, at biocontainment-teknologi fungerer, som den skal.

Historien var dækket af JP Finans.

Læse pressemeddelelsen her:
English
Dansk

Seluxit together with Onomondo are putting their technology to work to fight COVID-19 through the open-source CURA project.

The CURA project is transforming shipping containers into intensive-care units. Seluxit and Onomondo are collecting data from the so-called CURA pods to make sure the pods’ biocontainment technology is working properly.

The story was covered by JP Finans (danish).

Read the full press release here:
English
Dansk

Nu er det også muligt for dig at gå fra sensor til dashboard indenfor 10 minutter. Vores nye webshop er lige blevet lanceret med fokus på SLX Porcupine og vores IoT Rapid Prototyping redskaber.

Webshoppen markerer lancering af SLX Porcupine og en serie plug-and-play sensorer og aktuatorer, der automatisk forbindes til internettet via Viasens by Seluxit: vores cloud-baseret, sikker IoT infrastruktur.

Læse pressemeddelelsen her:
English
Dansk
Deutsch

Now, you too can go from sensor to dashboard in 10 minutes. Our new webshop has just launched, featuring SLX Porcupine and our IoT Rapid Prototyping tools.

The webshop launch marks the product release of SLX Porcupine as well as a series of plug-and-play sensors and actuators that automatically connect to the internet through Viasens by Seluxit: our cloud-based, secure IoT infrastructure.

Read the full press release here:
English
Dansk
Deutsch

På trods af den generelle usikkerhed og en økonomisk dyster situation i hele verden, er Seluxit stadig på sporet. Det ser fornuftigt ud på den korte bane og Seluxit bevarer optimismen - også på den lange bane.

Selv om Seluxit forventer at levere de planlagte resultater for det nuværende regnskabsår (2019/2020) - så betyder den generelle usikkerhed i verden, at Seluxit suspenderer de finansielle prognoser udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen.

Læs pressemeddelelsen her.

Læs artiklen i Nordjyske her.

Despite the world’s uncertain and dire economic situation, Seluxit is on track for the short term and optimistic about the long term.

But although Seluxit expects to be on track for the current 2019/2020 fiscal year, uncertainty in the future means that Seluxit is suspending earlier financial projections made in conjunction with our IPO.

Read the press release here.

Read the article in Nordjyske (Danish language) here.

Vi har lige lagt en video om vores IoT Rapid Prototyping løsning på vores hjemmeside.

Vi har fået en del henvendelser som respons på vores post fra sidste uge, hvor vi fortalte om vores Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping klimakit. Nu er der en side samt en video, der viser hvordan man tager den i brug på seluxit.com/porcupinesetup

Den officielle lancering er planlagt til den 1. maj, 2020. Hvis du er interesseret i at modtage et IoT Rapid Prototyping klimakit, skriv til iotvalue@seluxit.com.

We’ve just published a video showcasing our IoT Rapid Prototyping tools.

We’ve received a lot of interest from our post last week announcing the pre-release of the Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping climate kit. Now, there’s a webpage and video showing how to use the kit at seluxit.com/porcupinesetup

The official release is slated for 1 May, 2020. If you're interested in obtaining an IoT Rapid Prototyping climate kit for yourself, write to iotvalue@seluxit.com.

Dette er Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping klimakit.

På mindre end 10 minutter, kan du komme i gang med at samle miljødata og arbejde med det i Seluxits cloud, visualisere data i tabeller og grafer, og skabe sofistikerede og intelligent applikationer med Seluxits udviklingsframework.

Pakken indeholder en Seluxit Porcupine mini computer, en Seluxit universal forbindelse hat, ledninger, strømforsyning og fem forskellige sensorer og aktuatorer. Der er en LED knap, buzzer, relæ, samt barometer og CO2 sensor, begge med temperatur og fugtighedssensorer.

Vi sender det første Seluxit Porcupine klimakit i dag. Den officielle release er planlagt til den 1. maj 2020. Hvis du er interesseret i at få fat i det, så skriv til iotvalue@seluxit.com.

This is the Seluxit Porcupine IoT Rapid Prototyping climate kit.

In less than 10 minutes, you can start collecting environmental data and work with it in Seluxit’s cloud, visualize your data in tables and graphs, and create sophisticated, intelligent applications using the Seluxit development framework.

The package includes a Seluxit Porcupine mini computer, a Seluxit universal connector hat, connectors, a power-supply unit and five different sensors and actuators. There’s a LED button, buzzer, relay as well as a barometer and CO2 sensor, both with temperature and humidity sensors.

We’re sending the first Seluxit Porcupine climate kit out today. The official release is slated for 1 May, 2020. If you’re interested in getting your hands on it, write to iotvalue@seluxit.com and let us know.

Pressen reagerer positiv til Seluxits for nyligt publiceret halvårsrapport.

En artikel i dagens Electronic Supply fremhæver Seluxits signifikante forøgelse af omsætning i forhold til sidste år. Forøgelsen skyldes et øget salg af radiomoduler (modems) til det tyske smart-meter marked.

For Seluxit går alt ifølge planen, både omsætningsstigningen samt de samtidige negative resultater. Seluxit CEO, Daniel Lux, pointere at organisatoriske udviklinger også går ifølge planen, herunder nye forretninger som et igangværende projekt med Hjerteforeningen.

Læse mere om halvårsrapporten i denne pressemeddelelse.

The press is responding positively to Seluxit’s recently published half-year report.

An article in today’s Electronic Supply highlights Seluxit’s significant increase in turnover in comparison with last year. The increase is linked to sales of radio modules (modems) for the German smart-meter market.

For Seluxit, everything is going according to plan, both the increased revenue and coinciding negative results. Seluxit CEO, Daniel Lux, emphasizes that organizational developments are also going according to plan, including new business deals such as a current project with the Danish Heart Association.

Read more about the half year report in this press release.

Forretningen går strygende og vi er ved at vokse ud af vores nuværende lokaler. Vi har heldigvis allerede fundet nye og større lokaler fra sommer 2020.

I sommeren 2020, flytter vi fra vores nuværende adresse på Hjulmagervej til Sofiendalsvej 74. Begge adresser er i Aalborg, byen som har været vores hjem siden Seluxit’s grundlæggelse i 2006.

Selvom vores forretning i lang tid har haft et bredt europæisk fokus, har vi altid prioriteret at have et centralt kontor for at kunne bygge et stærkt hold. Selv om vi vokser, er vores prioritering den samme og det kan vores nye lokaler understøtte.

Business is booming and we’re outgrowing our office. Fortunately, we’ve already secured a new space from summer 2020.

In the summer of 2020 we’ll be moving from our current address to Sofiendalsvej 74. Both addresses are in Aalborg, the city we’ve called home since our founding in 2006.

Even though our business has for a long time had a broad European focus, we’ve always prioritized having a single, central office to build a strong core team. Now, as our company growth is accelerating, we continue this priority with the new office space.

Seluxit præsenterer en halvårsrapport med tilfredsstillende resultater og fastholder forventninger til regnskabsåret 2019/2020.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"Første halvår af regnskabsåret 2019/2020 har været præget af høj aktivitet og nogle væsentlige strategiske skridt, der understøtter Seluxits vækstplaner, herunder opbygning af salgsorganisation og videreudvikling af standardprodukter.

Seluxit har oplevet stor aktivitet indenfor Smart Meter segmentet, med høj omsætning på radiomoduler til Smart Meters. Udrulning af Smart Meter er i fuld gang og vi oplever stor efterspørgsel efter højteknologiske produkter til konkurrencedygtige priser.

I april 2019 startede Jesper Frank, som salgsdirektør i Seluxit, med ansvaret for at opbygge en salgsorganisation og udbygge Seluxits go to market strategi. Det har vi for alvor mærket i andet halvår af 2019, hvor vi har fået mange nye potentielle kunder i tale og hvor vi har stillet endnu skarpere på værdiskabelsen for kunden ved IoT løsninger.

Vi har skabt et tilfredsstillende resultat, hvor den høje omsætning er præget af vores evne til at udnytte muligheden i markedet. Samtidig har vi videreudviklet vores platform og er i gang med yderligere standardisering af vores produkter med henblik på at forbedre time to market for vores kunders produkter, samt opnå economy of scale inden for vores standard produkter.

Seluxit fastholder de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019/20 om en omsætning der runder de 20 mio. DKK og et resultat før skat, der ligger på mellem -7 og -6 mio. DKK. Hermed vil Seluxit forventeligt levere en omsætningsvækst på ca. 150% over 2 år, fra regnskabsåret 2017/18 til 2019/20."

Read the press release here.

Seluxit presents a half-year report, which shows a satisfactory result and maintains the expectations for the full financial year 2019/2020.

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"The first half of the fiscal year 2019/2020 was characterized by high activity and significant strategic steps that support Seluxit's growth plans, including building a sales organization and further developing standard products.

Seluxit has experienced considerable activity in the Smart Meter segment, with a high turnover on radio modules for Smart Meters. Deployment of Smart Meter is ongoing, and we are experiencing high demand for high-tech products at competitive prices.

In April 2019, Jesper Frank was employed as Sales Director at Seluxit, with the responsibility of building a sales organization and expanding Seluxit's go to market strategy. We have started to see the effect already in the second half of 2019, where we have been in dialogue with many new potential customers and focused even more on communicating the value creation from Seluxit IoT solutions to our customers.

We have achieved a satisfactory result with a high turnover, which is influenced by our ability to meet the opportunity in the market. At the same time, we have continued to develop our platform and are in the process of further standardizing our products in order to improve time to market for our customers' products, as well as achieve economy of scale within our standard products.

Seluxit maintains the previously announced expectations for the 2019/20 financial year on a turnover of around DKK 20 million, and a profit before tax of between -7 and -6 million DKK. With this forecast Seluxit is expected to deliver sales growth of approx. 150% over 2 years, from the financial year 2017/18 to 2019/20."

Read the press release here.

LoRaWAN® has become a popular technology to send data over long distances, and is among the technologies that Seluxit knows well. The Things Conference is the world’s largest LoRaWAN® conference.

Sales Director, Jesper Frank, will hold a talk the 31 of january at 12:00 where he will explain how Seluxit creates value for our customers using LoRaWAN® technology, where data security is of great importance.

There are many business segments and use cases, where LoRaWAN® makes good sense. Among other examples, Jesper will highlight the product SLX Sparrow which is dedicated to the Smart Meter segment. LoRaWAN® can help producers of smart meters to automate meter reading while at the same time creating new business opportunities around customers' energy-usage data.

LoRaWAN® er blevet en populær teknologi til at sende data over lange afstande, og er blandt de teknologier, som Seluxit er dus med. The Things Conference er verdens største LoRaWAN® konference.

Salgsdirektør Jesper Frank vil holde et oplæg d. 31/1 kl. 12:00 hvor han fortæller hvordan Seluxit skaber værdi for vores kunder ved at anvende LoRaWAN® teknologi, hvor datasikkerhed er i højsædet.

Der er mange forretningssegmenter og brugsscenarier, hvor LoRaWAN® giver god mening. Jesper vil bl.a. fremhæve produktet SLX Sparrow, dedikeret til Smart Meter segmentet. LoRaWAN® kan hjælpe producenter af smart meters med at automatisere måleraflæsning, samtidig med at det skaber nye forretningsmuligheder via kundernes energiforbrugsdata.

Samarbejdet mellem Seluxit, Telenor og Hjerteforening der tidligere i dag blev annonceret har stort potentiale til at redde liv.

Når et hjertestop sker er det meget vigtigt, at hjertestarteren fungerer som den skal. Desværre er det ikke altid tilfældet. Samarbejdet går ud på at udrulle IoT teknologi som monitorerer hjertestarterne i døgndrift.

Læs pressemeddelelsen for yderligere oplysninger.

A collaboration has been announced earlier today between Seluxit, Telenor and the Danish Heart Foundation. The collaboration for monitoring heart-starters has the potential to save lives.

When an acute heart-failure situation arises, it is essential that heart starter devices (defibrillators) are functioning properly. Unfortunately, this is not always the case. The collaboration will see the deployment of IoT technology that will monitor the heart starters around the clock.

Read the press release for more information: in Danish on the Danish Heart Foundation's webpage or as an English translation.

Drøftelse er vigtigt, men konsensus alene er bare toppen af det forsvindende isbjerg. Ægte fremgang med klimaændringer kræver risiko, handling og friske forretningsideer.

Daniel Lux, Seluxit CEO, will be taking this message to an upcoming event held by the Danish Chamber of Commerce, inspiring the business community to dare to invest big with technology to combat climate change. Daniel Lux, Seluxit CEO, tager dette budskab til et kommende arrangement organiseret af Dansk Erhverv for at inspirere forretningslivet til at turde investere stort med teknologi for at bekæmpe klimaændring.

Discussion is important, but mere consensus is just the tip of the disappearing iceberg. Real progress with climate change takes risk, action, and fresh business ideas.

Daniel Lux, Seluxit CEO, will be taking this message to an upcoming event held by the Danish Chamber of Commerce, inspiring the business community to dare to invest big with technology to combat climate change.

Seluxit ved hvad der skal til for at skabe værdi for ‘hidden champions’ — markedsledere der er relativt ukendt uden for deres industrier.

Udenrigsministeriets Innovation Center Denmark i München har udnævnt Seluxit som et godt eksempel på et dansk firma, der arbejder godt med tyske hidden champions i en for nyligt publiceret rapport på deres hjemmeside.

At arbejde med hidden champions er krævende, men med mange fordel. Ligesom Seluxit, så kender hidden champions vigtigheden af innovation for at producere værdi for deres kunder.

Seluxit knows what it takes to create value for ‘hidden champions’ — the market leader powerhouses that are nevertheless unknown outside their industries.

The Danish Foreign Ministry’s Innovation Centre Denmark in Munich has cited Seluxit as a prime example of a Danish company working well with German hidden champions in a recently published report now available on their website.

Working with hidden champions is highly demanding, but has high rewards. Like Seluxit, hidden champions know the importance of innovation in producing value for their customers.

De endelige detaljer er netop faldet på plads til projekt AVES (Analyse og visualisering af energibesparelser).

Det toårige projekt gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitets Institut for Energiteknik og Systemize ApS, en virksomhed som er specialiseret i rådgivning indenfor energioptimering.

AVES skal bidrage til at løse udfordringen med at industrielle produktionssteder ofte mangler den dataregistrering, der skal danne grundlaget for at finde og realisere energibesparelser. AVES sigter mod at udvikle et standardiseret markedstilbud af et eftermonteret sensorkit med tilhørende software, der giver virksomheder indsigt til at kunne handle, såsom:

Målet er at optimere energiforbruget pr. produceret enhed på en given produktionslinje. Et vigtigt element i projektet er en pilotudrulning i tæt samarbejde med en virksomhed, der skal vælges i løbet af projektets varighed.

Finansieringen af AVES er ETI-projektet, der tilbydes af energiklyngen CLEAN. ETI står for “Energy Technology Innovation” og er dedikeret til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle energioptimeringsløsninger og -produkter. Finansieringen stammer fra Den Europæiske Unions Regional Development Fund administreret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med CLEAN. Yderligere information om finansieringsrammen findes at CLEANs hjemmeside og Erhvervsstyrelses hjemmeside.

Mere info (Selskabsmeddelelse nr. 16)

The final details have just fallen into place for project AVES (Analysis and Visualization for Energy Savings).

The two-year project will be conducted in cooperation with Aalborg University’s Department of Energy Technology and Systemize ApS, a company focused energy optimization consultancy.

AVES addresses the challenge that industrial production sites often lack the data registration that forms the basis for finding and realizing energy savings. AVES aims at developing a standardized market offering of a retrofitted sensor kit with supporting software that will give businesses actionable insights, such as:

The goal is to optimize energy consumption per unit manufactured on a given production line. A major feature of the project will be a pilot deployment in close collaboration with a company to be chosen during the project duration.

The financing of AVES is the ETI project, offered by the energy cluster CLEAN. ETI stands for “Energy Technology Innovation” and is dedicated to helping small and medium-sized companies to develop energy-optimization solutions and products. The funding has its origin from the European Union’s Regional Development Fund administered by the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen) in collaboration with CLEAN. Further information about the funding framework can be found at CLEAN's website and Dansh Business Authority's website.

More info (company announcement no. 16)

At holde styr på ens egne varer er kompliceret. Men derimod at holde styr på verdens varer mens de krydser grænser er i en helt anden liga.

Seluxit CEO, Daniel Lux, vil præsentere Seluxits Bluetooth Low Energy (BLE) beacon denne uge på L’ODASCE Colloque Douanier Européen. ODASCE europæisk told symposium er mødestedet for toldprofessionelle og dette års hotte emne er traceability.

Disse beaconsystemer kan ved container terminaler reducere hviletiden betydeligt. I kombination med blockchain teknologi, kan de også styre strøm af varer både tværs over grænser og i transit ved facilitering af risikobaseret kontrol. Dette forbedrer både overensstemmelse og facilitering af handel mellem statsmyndigheder og pålidelige økonomiske operatører.

Keeping track of your own goods can be a complicated process. Keeping track of the world’s goods as they cross your borders is an entirely different ball game.

Seluxit CEO, Daniel Lux, will be showcasing Seluxit’s Bluetooth Low Energy (BLE) beacon this week at the L’ODASCE Colloque Douanier Européen. The ODASCE European Customs Symposium is the meeting place for customs professionals and this year the buzzing topic is traceability.

At container terminals, these beacon systems can significantly reduce down time. Combined with blockchain technology, they can also control the flow of goods both crossing borders and in transit by facilitating risk-based controls. This both improves compliance and trade facilitation between state authorities and trustworthy economic operators.

Forestil dig at modtage en besked i din indbakke med en prioriteret liste, der fortæller dig netop hvilke maskiner i din produktionslinje der har brug for vedligeholdelse med et handlingsforslag for hver maskine. Du vil kunne holde din produktion oppe og undgå dyre sammenbrud.

Lær mere via nedenstående video og kontakt sales@seluxit.com for yderligere information.

Imagine receiving a message in your inbox with a prioritized list telling you exactly which machines in your production line need maintenance with a suggested course of action for each machine. You’d be able to keep your operations smooth and avoid costly breakdowns.

Learn more by looking at the video below and contact sales@seluxit.com to inquiries.

Seluxit underbygger realisering af sine vækstambitioner med endnu en million ordre på leverance af IoT teknologi til Smart Meter Producent i Tyskland.

CEO Daniel Lux udtaler:

”Udrulningen af Smart Meters på det tyske marked går planmæssigt og vi er glade for endnu en millionordre fra en af de store producenter af Smart Meters i Tyskland. Vi arbejder målrettet på at være en foretrukken leverandør af IoT teknologi med høj sikkerhed, til Smart Meter Producenter i det Tyske marked. I det kommende år vil vi benytte de gode referencer til at tilbyde både yderligere Smart Meter løsninger samt til at udvide kundeporteføljen.”

Company Announcement no. 13

Seluxit supports the realization of its growth ambitions, with yet another million-size order of IoT technology to a Smart Meter Manufacturer in Germany.

CEO, Daniel Lux:

“The roll-out of Smart Meters in the German market is proceeding according to plan and we are pleased to receive another million-size order from one of the large manufacturers of Smart Meters in Germany. We are working hard to be a preferred supplier of IoT technology with high security standards, to Smart Meter Manufacturers in the German market. In the coming year, we will use the good references to offer both additional Smart Meter solutions and to expand the customer portfolio.”

Company Announcement no. 13

Internet of Things er i en rivende udvikling. Ved at koble produkter til Internettet, kan man gøre ting smartere, optimere ressourcer, forbedre processer og skabe nye forretningsmuligheder.

Men hvordan forbereder vi den unge generation på fremtidens mange muligheder?

Seluxit har et bud, og det er derfor, at vi deltager i Videnskabsmødet. Videnskabsmødet er et åbent og gratis folkemøde, hvor diverse videnskabelige emner præsenteres for et bredt publikum, som hjælper med at facilitere en dialog om videnskabens betydning for det samfund, vi lever i.

Seluxit vil udstille nogle af vores IoT-løsninger i kedelhallen, Nordkraft i Aalborg fredag d. 11. - og lørdag d. 12. oktober. Derudover vil vores firmafilosof, Jakob Thrane Mainz, deltage i en diskussion om dataetik d. 11. oktober. Se videnskabsmødets hjemmeside for mere information.

seluxit videnskabsmødet data ethics aau jakob mainz

The Internet of Things is changing the way we live. By connecting physical products to the Internet, one can make devices smarter, optimize resources, improve processes and create new business opportunities.

But how can we best prepare the younger generation to tackle the possibilities the future will bring?

Seluxit has a qualified answer, and that’s why we’re participating in Videnskabsmødet. Videnskabsmødet (science meeting) is a free and open gathering where various scientific topics are presented to the general public, to help facilitate dialogue about the role of science in our society.

Seluxit will be showcasing our IoT solutions in the main hall of Nordkraft in Aalborg Friday and Saturday the 11 and 12 of October. In addition, our in-house Philosopher, Jakob Thrane Mainz will be participating in a talk on data ethics Friday the 11 of October. See Videnskabsmødets website for more information.

seluxit videnskabsmødet data ethics aau jakob mainz

Er europæernes privatliv respekteret udenfor Europa?

Seluxit’s Jakob Mainz, Industriel PhD, Filosofi, er lige blevet publiceret i Jyllands Posten, med et debatindlæg vedr. en nyere retssag vedr. GDPRs “ret til at blive glemt.”

google gdrp americans right to be forgotten seluxit

Is European’s privacy respected outside of Europe?

Seluxit’s Jakob Mainz, Industrial PhD, Philosophy, has just been published in the Danish Newspaper, Jyllands Posten, with an op-ed piece on the recent ruling on the GDPR “right to be forgotten.”

google gdrp americans right to be forgotten seluxit

Vi har brug for produkter, der kan hjælpe os med at reducere vores CO2 udledning. Men hvor er disse produkter?

Med efterspørgsel i markedet opstår der forretningsmuligheder, og med den rigtige teknologi og forretningsmodel kan vi disrupte klimaindsatsen.

Seluxits adm. dir., Daniel Lux, har for nylig skrevet den første i en serie artikler på medium.com om hvordan vi kan opnå dette.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

We need products that help us reduce our CO2 footprint. Where are these products?

With demand in the market there is business opportunity, with the right technology and business model, we can disrupt climate change.

Seluxit CEO, Daniel Lux, has recently written the first in a series of articles on medium.com about how we can disrupt climate change.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

Seluxits stigende indflydelse er for nylig blevet udvidet gennem officielt medlemskab i Dansk Erhverv.

Seluxit cementerer dermed et langvarigt forhold til organisationen, som tæller mange af de vigtigste virksomheder i Danmark. Udover at udvide politisk indflydelse, hvor Dansk Erhverv fremmer sine medlemmers interesser, står Seluxit til at få adgang til en række relevante ressourcer.

Seluxit glæder sig til at engagere sig i Dansk Erhverv med vores perspektiv på fremtiden af erhvervsliv i Danmark.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

Seluxit’s growing influence has been recently expanded through official member of the Danish Chamber of Commerce.

Seluxit thereby solidifies a long-standing relationship to the organization, which includes many of the most important companies in Denmark. In addition to gaining political influence, where the Chamber of Commerce promotes their members’ interests, Seluxit also gains access to a wealth of relevant resources.

Seluxit looks forward to engaging the organization with our perspective on the future of business in Denmark.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

Vi glæder os til at byde vores aktionærer velkommen d. 22. oktober 2019 til vores første generalforsamling som børsnoteret selskab.

Alle aktionærer er velkomne, men registrering er nødvendigt. Man kan finde linket til registrering, samt en række relevante dokumenter, på vores hjemmeside seluxit.com/investors/gf/

seluxit general assembly 2019

We are looking forward to welcoming our shareholders the 22 October 2019 to our first General Assembly as a listed company.

All shareholders are welcome, but registration is required. You can find the link to register, as well as a series of relevant documents, on our website at seluxit.com/investors/gf/

seluxit general assembly 2019

Seluxit præsenterer et årsregnskab, som viser en markant omsætningsvækst i forhold til 2017/18, og som er stærkt påvirket af kapitalrejsning på Nasdaq First North Growth Market i november 2018.

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

“2018/19 har været et af de mest spændende år i Seluxit’s historie. Vi er meget tilfredse med både de finansielle og de operationelle resultater.

er bare nogle af de resultater, vi har skabt sammen med vores dedikerede medarbejdere og gode samarbejdspartnere.

Målet for 2018/19 var forretningsmæssigt at skabe øget synlighed på markedet, og at rejse kapital til den fortsatte udvikling af den teknologiske IoT-platform samt til at vækste forretningen. Vi ønskede mere fokuseret markedsføring og etablering af en salgsorganisation, samt at markedsføre vores løsninger til en bredere kundegruppe. Det er i høj grad lykkedes.”

Læs pressemeddelelsen her..

Seluxit presents an annual report showing a significant revenue growth compared to 2017/18, and a year which was strongly influenced by listing on the Nasdaq First North Growth Market in November 2018.

CEO Daniel Lux:

“2018/19 has been one of the most exciting years in Seluxit's history. We are very pleased with both the financial and operational results. Some of the results we have created with our dedicated staff and great partners are:

The goal for 2018/19 was to create business visibility in the market and raise capital for the continued development of the technological IoT platform and to grow the business. We wanted more focused marketing and the establishment of a sales organization, as well as introducing our solutions to a wider customer base. These ambitious goals have been realised.”

Read the press release here.

Seluxit er lige blevet godkendt som medlem af ETSI.

ETSI er standardorganisationen bag 5G, LTE og en række andre telekommunikationsstandarder.

I Seluxit er vi eksperter i trådløs kommunikation og har specificeret adskillige trådløse kommunikationsprotokoller. Derfor er vi i den sikre på at kunne komme med betydelige bidrag, idet at standardiseringsprocessen kræver input fra firmaer, der bruger teknologier i feltet.seluxit etsi member

Seluxit has just been approved as an ETSI member.

ETSI is the standardization organization behind 5G, LTE and a host of other telecommunications standards.

At Seluxit, we are experts in wireless communication and have specified several wireless communication protocols. That’s why we’re confident that we can make significant contributions, as the process of standardization requires input from companies that use technologies in the field.seluxit etsi member

Seluxit er klar til at møde investorer helt tæt på til en aften fuld med netværk, information og inspiration.

The Nordic Rise Launch Party finder sted i Teglværket i Copenhagen, torsdag d. 26 september fra 17:30 - 21:00. Arrangementet er gratis og fejrer lancering af Nordic Rise, en hjemmeside dedikeret til at informere investorer om udvikling hos 10 børsnoterede danske vækstselskaber.

We’re excited to be a part of the Nordic Rise family and we’re looking forward to sharing in person some recent and exciting developments.Seluxit is gearing up to meet investors up-close and personal at an evening full of networking, information and inspiration.

The Nordic Rise Launch Party, to be held at Teglværket in Copenhagen, Thursday the 26 September from 17:30 - 21:00, is a free event celebrating the launch of Nordic Rise, a website dedicated to informing the investment community about developments at 10 publicly-traded, Danish growth companies.

We’re excited to be a part of the Nordic Rise family and we’re looking forward to sharing in person some recent and exciting developments.Krænker din IoT enhed din ret til privatliv?

Det er måske svært for dig at svare på dette spørgsmål. Det kan måske endda være endnu sværere for et firma, der producerer internetforbundene produkter at svare på dette spørgsmål.

Men ved Seluxit, mener vi, at det er vigtigt at svare på spørgsmål vedr. dataetik. Derfor har Seluxit beskæftiget en firmafilosof, Jakob Thrane Mainz, for at hjælpe med at forklare emnet. Vi har nu publiceret den anden del i en serie af dataetiske principper, denne gang med fokus på privatliv og data.seluxit second principle of data ethics

Is your IoT device violating your right to privacy?

It might be hard for you to answer that question. Even worse, it might be hard for a company that produced internet-connected products to answer that question.

But at Seluxit, we feel that it’s important to answer questions related to data ethics. That’s why Seluxit has engaged an in-house philosopher, Jakob Thrane Mainz, to help clarify. We have now published the second in a series of principles about data ethics, this time focusing on data privacy.seluxit second principle of data ethics

Seluxit CEO, Daniel Lux, vil forklare hvordan IoT kan bidrage til en organisations forretningsudvikling i “Business Models & Tech Summer Summit” organiseret af Force Technologies, som falder sammen med Food Festival i Århus.

Dette lukkede arrangement afholdes d. 6 september 2019. Blandt deltagerne er repræsentanter af mange af Danmarks førende virksomheder.seluxit food fair business models århus force technologies

Seluxit CEO, Daniel Lux, will explain how IoT can help an organization’s business development at the Business Models & Tech Summer Summit organized by Force Technologies and coinciding with the Food Festival in Århus, Denmark.

The closed event will be held on the 6 of September 2019 and will be attended by many of Denmark’s leading companies.seluxit food fair business models århus force technologies

Seluxit er repræsenteret af udenrigsministeriet i Goyang, Sydkorea på World Smart City Expo d. 4.-6. september 2019.

Initiativet er organiseret af Innovation Center Denmark (ICDK) i Seoul, som en del af “Urban Solutions Innovation Camp”, hvortil Seluxit så er blevet udvalgt til at få støtte. Seluxits deltagelse i Korea afspejler vores fortsatte interesse for de asiatiske markeder.seluxit south korea smart city asia expo

Seluxit is being represented by the Danish Foreign Ministry in Goyang, South Korea for the World Smart City Expo from the 4-6 of September 2019.

The initiative is part of the “Urban Solutions Innovation Camp” organized by the Innovation Center Denmark (ICDK) Seoul, for which Seluxit has been selected to receive support. Seluxit’s involvement in Korea reflects our continued interest in the Asian markets.seluxit south korea smart city asia expo

Der er meget snak om CO2, men snakken er hverken særlig konkret eller særlig optimistisk. Men der er håb, og et behov for at tage handling.

Seluxit CEO, Daniel Lux, i samarbejde med Kontinent Film, har for nyligt lanceret et nyt initiativ, som giver os klarhed i forhold til situationen og hvordan vi kan agere, uanset om vi er politiker, et indflydelsesrigt medlem af forretningslivet eller en del af den brede befolkning.

De første 5 film er lige blevet frigivet, og mere er på vej. Besøg denne YouTube kanal og se filmene.seluxit børsforum

There’s a lot of talk about CO2, but the talk is not very concrete, nor is it optimistic. But there is hope and we need to act.

Seluxit CEO, Daniel Lux, in collaboration with Kontinent Film, has recently launched an initiative to give us the clarity on the situation and how we can take action, no matter if we’re a politician, or in the general populace, or an influential member of the business community.

The first of 5 films has just been released, and more are to be published. Visit this YouTube channel and watch the films.seluxit børsforum

Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, giver sit besyv med dansk investeringskultur til et arrangement på Nasdaq Copenhagen med en gruppe fremtrædende erhvervsledere, herunder Brian Mikkelsen, Adm. Dir. af Dansk Erhverv.

Arrangementet finder sted i København d. 12 september, 2019 og adresserer spørgsmålet om hvordan dansk investerings kultur kan styrkes til gavn for individuelle investorer såvel som dansk erhvervslivet generelt.seluxit børsforum

Seluxit CEO, Daniel Lux, will be weighing in on Danish investment culture at an upcoming Nasdaq Copenhagen event with a group of influential business leaders, including notably Brian Mikkelsen, CEO of the Danish Chamber of Commerce and Minister of Trade.

The event will take place on the 12th of September, 2019 in Copenhagen and tackle the question of how danish investment culture can be strengthened for the benefit of individual investors in particular as well as danish business life in general.seluxit børsforum

Daniel Lux, Seluxit CEO, will share his expertise on cyber-security threats and secure solution architecture at the Homeland Security Conference in Fredericia the 29 of August organized by CENSEC.

The Homeland Security Conference brings together leading experts and professionals in the cyber-security community to address challenges and business opportunities in the security industry.

The conference coincides with the Danish Security Fair, focused primarily on physical security solutions.seluxit fredericia security fair

Daniel Lux, Seluxit CEO, deler sin ekspertise i digitale trusler og sikre løsningsarkitekturer på Homeland Security Conference i Fredericia d. 29 august arrangeret af CENSEC.

Homeland Security Conference samler ledende eksperter og professionelle indenfor cybersikkerhed for at adressere udfordringer og forretningsmuligheder i sikkerhedsindustrien.

Konferencen falder sammen med Danish Security Fair, som primært er fokuseret på fysiske sikkerhedsløsninger.seluxit fredericia security fair

Seluxit har fornøjelsen af at byde velkommen til jyske IKT forretningsledere som vært for det kvartårlige netværksmøde for IT-Branchen.

Netværk Jylland mødet foregår d. 28 august. Formålet med mødet er at præsentere igangværende projekter for at inspirere netværksmedlemmerne med henblik på at løfte udviklingen i IKT branchen. Omkring 30 IKT forretnings-ledere er allerede tilmeldt arrangementet.it branchen seluxit jylland

Seluxit is happy to welcome ICT business leaders from northern Denmark as it hosts the quarterly ICT Industry Association Network meeting.

The network meeting, to be held on the 28 of August, has the purpose of engaging network members in ongoing work being performed to positively influence developments in the ICT branch. About 30 ICT business leaders will be present.it branchen seluxit jylland

There turns out to be plenty to do for a philosopher working in an IoT company.

In the third and final in a series of articles on the subject of how Seluxit is tackling the issues of data ethics, IT Watch profiles Seluxit’s in-house philosopher, Jakob Thrane Mainz.

When it comes to taking ethical responsibility for connected devices, figuring out the right thing to do isn’t always easy. Follow the emerging results of Jakob’s work at seluxit.com/dataethics/

seluxit itwatch areticle 3

IT Watch articles about Seluxit and data ethics (in Danish).

Nordjysk tech-selskab har ansat filosof for at sikre nyt forretningsområde

Dansk it-selskab: Politisk fokus på dataetik er ikke tilstrækkeligt

Jakob er filosof og arbejder i et tech-selskab: “Der er virkelig meget at rive i”

Det viser sig at være meget at rive i for en filosof, der arbejder for et IoT firma.

I den tredje og sidste del af en serie af artikler om hvordan Seluxit takler data etiske problemstillinger, IT Watch profilerer Seluxits firmafilosof, Jakob Thrane Mainz.

Når det gælder etisk ansvarlighed for forbundne enheder, det er ikke altid let at finde ud af hvad, der er rigtigt at gøre. Følg med i den løbende udvikling af Jakobs arbejde på seluxit.com/dataethics/

seluxit itwatch areticle 3

IT Watch artikler om Seluxit og dataetik.

Nordjysk tech-selskab har ansat filosof for at sikre nyt forretningsområde

Dansk it-selskab: Politisk fokus på dataetik er ikke tilstrækkeligt

Jakob er filosof og arbejder i et tech-selskab: “Der er virkelig meget at rive i”

We would like to encourage our investors to contribute to Seluxits continued growth by spreading the message to friends and business contacts, that could have a need to integrate IoT in their products or business. Several investors have already given us potential contacts, with whom we are in dialogue.

That’s why we’ve made a tips form on our website as well as produced an A4 sheet, which describes the value which seluxit can create for companies through implementing IoT.

Seluxit IoT solutions help companies optimize processes, resources and also creates new revenue streams. Help us spread the message.

seluxit investor tips

Vi opfordrer vores investorer til at bidrage til Seluxits fortsatte vækst ved at sprede kendskabet om Seluxit til venner og forretningsforbindelser, som kunne have et behov for at integrere IoT i deres produkter eller i virksomheder. Flere investorer har allerede givet os potentielle kontakter, som vi er i dialog med.

Vi har derfor lavet en tips formular på vores hjemmeside samt produceret et A4 dokument, der beskriver den værditilvækst, som Seluxit kan skabe for virksomheder ved at implementere IoT.

Seluxit IoT løsninger hjælper virksomheder med at optimere processer, ressourcer og skaber også nye indtægtsmuligheder. Hjælp os med at sprede budskabet.

seluxit investor tips

Firmaer der laver forbundne produkter skal tage etisk ansvar for de produkter de udvikler, og måden at de behandler data på.

Men præcis hvad der er etisk ansvarligt er ikke altid let at afgøre. Derfor har Seluxit i samarbejde med Aalborg Universitet ansat en Industriel PhD studerende i filosofi med fokus på etik.

Jakob Thrane Mainz blev ansat i september 2018 for i en treårig periode at tackle de etiske spørgsmål vedrørende produktdata. Fra d. 1. Juli 2019 vil Seluxit begynde at publicere nogle af resultaterne af Jakobs arbejde på vores hjemmeside seluxit.com/dataethics. Indholdet indbefatter en serie artikler om “principper for dataetik”, som vil vejlede Seluxit og vores kunder i samarbejdet om at skabe internetforbundne produkter.

The companies that make connected products need to take ethical responsibility for the products they develop and the way they process data.

But what is ethically responsible is not always clear cut. That’s why Seluxit, together with Aalborg University, has hired an Industrial PhD student in the field of Philosophy, with a focus on Ethics.

Jakob Thrane Mainz was hired in September 2018 for a three-year period with the task of tackling the ethical questions regarding product data head on. From the 1 July, 2019, Seluxit will begin to publish some of the results of Jakob’s ongoing work on our website at seluxit.com/dataethics. The content will include a series of articles called “the principles of data ethics” that should guide Seluxit, as well as Seluxit’s customers, as they collaborate on creating Internet-connected products.

Geografi og vejrforhold kan skabe såkaldte “CO2 domes”. Men hvor stort er problemet? Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, adresserer emnet i en for nylig publiceret artikel på medium.com.

CO2 domes er områder med høje CO2-niveauer. For at kunne sige hvor stort problemet er, skal vi simpelthen til at måle mere. Men overraskende nok, har vi ikke en tradition for at gøre dette, på trods af, at der findes samfundsmæssige og forretningsmæssige fordele i det.

Geography and weather can cause CO2 domes. But how big is the problem? Seluxit CEO, Daniel Lux, addresses the topic of CO2 domes in a recently published article on medium.com.

CO2 domes are areas of high CO2 concentration. In order to gauge the size of the problem of CO2 domes, we simply need to measure more. But surprisingly, we don’t have a tradition for doing so, despite that there are social and business benefits from doing so.

Seluxit er i denne uge på IoT Week i Århus på en fællesstand med Aarhus Universitets SmartHome projekt.

Vores tema med standen er “du skaber fremtidens smarthome”, og vi bruger lejligheden til at fremvise vores “rapid IoT prototyping” redskaber. Vi bruger disse redskaber selv for at sikre, at vores kunder kommer hurtigt på markedet. Men vores redskaber er også tilgængelige for andre udviklere, som kan bruge dem til at skabe kreative, personlige smarthome løsninger med hardware som Raspberry Pi og Arduino. Udviklerne kan også dele eller sælge deres kreative løsninger til andre, og på den måde kan mindre teknisk kyndige personer også have gavn af disse ideer og løsninger.

Udstillingen er åben for alle, men vi er specielt glade for at modtage mange nysgerrige skolebørn på vores stand. Især vores “Love Potion Maker” er populær.

Læs mere om de kreative demonstrationer som vi viser frem på vores IoT Week showcase side.

Seluxit is in Århus this week for IoT Week in a joint stand with Aahus University’s SmartHome project.

The theme of our stand is “You Will Create the Smarthome of the Future” and we’re using the opportunity to highlight our rapid IoT prototyping tools. We use these tools ourselves to help ensure our customers quick time-to-market. But our tools are also available for developers-at-large to make creative, personalized smarthome solution with hardware like Raspberry Pi’s and Arduinos. Developers can also share or sell their creative solutions to others, and in that way the less technically inclined can benefit from these great ideas and solutions.

The exhibition is open to the general public and we’re particularly delighted to receive curious schoolchildren at our stand, where the “Love Potion Maker” is a particular favorite.

Read more about the creative demos we’re showing on our IoT Week showcase page.

Seluxit er blandt 10 eksklusivt udvalgte firmaer fremhævet i Nordic Rise, et spændende nyt initiativ, som præsenterer børsnoterede vækstvirksomheder.

Nordic Rise er drevet af “invest chick” Sarah Ophelia Møss, i partnerskab med Nasdaq, Nordnet og Spotlight Stock Market. Nordic Rise fungerer som en portal, som hjælper investorer med at holde sig ajourført med de mange spændende tiltag og nyheder i disse hurtigt udviklende virksomheder.

Seluxit is one of the exclusive 10 featured companies by Nordic Rise, an exciting new initiative featuring publicly-traded growth companies.

Nordic Rise has been spearheaded by “invest chick” Sarah Ophelia Møss, in partnership with Nasdaq, Nordnet and Spotlight Stock Market. Nordic Rise serves as a portal to help investors keep themselves informed of exciting developments at these fast-moving companies.

Geneva, Bilbao and now Århus… IoT Week is coming to Denmark from the 17-21 of June, and Seluxit will be there.

IoT Week is an annual conference that addresses the technological, business and societal aspects of IoT. IoT Week is organized by IoT Forum. The event coincides with the Global IoT Summit, supported by the IEEE, with a focus on cutting-edge research results.

The event also features an exhibition that is open to the public, where Seluxit will exhibit together with Aarhus University, based on our participation in the “Smart Home” project. The exhibition will give Seluxit prominent placement to present our view on Smart Home as well as IoT in a broader perspective.

Geneva, Bilbao og nu Århus… IoT Week er på vej til Danmark fra d. 17-21 juni, og Seluxit er tilsted.

IoT Week er en årlig konference som adressere de teknologiske, forretningsmæssige og samfundsmæssige aspekter af IoT. IoT Week er organiseret af IoT Forum. Arrangementet foregår sammen med Global IoT Summit, støttet af IEEE, med et fokus på banebrydende forskning.

Arrangementet indeholder en udstilling, som er åben til offentligheden, hvor Seluxit udstiller sammen med Aarhus Universitet, baseret på vores deltagelse i “Smart Home” projektet. Udstilling giver Seluxit en prominent placering for at præsentere vores tilgang både til Smart Home og IoT i det bredere perspektiv.

Den 18 June, vil Seluxit Adm. Dir. Daniel Lux give en præsentation til åbning af Teknologisk Instituts DataEnergyLab-IoT.

DataEnergyLab-IoT er en facilitet hvor man kan udføre test og produktudvikling samt udføre kompetenceopbygning i samarbejde med producenter og leverandører af intelligente HVAC installationer til bygninger.

Men hvorfor har vi brug for sådan en test facilitet? Daniels præsentation giver os lidt perspektiv til vigtigheden af IoT test faciliteter som denne, og hvordan testresultater kan være en stor faktor i at fremme forskning ligeledes som i produktudvikling.

On the 18 of June, Seluxit CEO, Daniel Lux, will give a talk at the opening event for the Technological Institute’s DataEnergyLab-IoT.

DataEnergyLab-IoT is a facility for testing, product development and educational activities in collaboration with producers and vendors of intelligent HVAC installations for buildings.

But why do we need such a test facility? Daniel’s talk will give us some perspective to the importance of such IoT test facilities and how test results can be a major factor in furthering research as well as product development.

Fhv. Klima- og energiminister Lykke Friis modererer den Nordisk / Kinesisk konferencen “Smart Energy in a Smart City Context” hvor Seluxit Adm. Dir. Daniel Lux deltager i en paneldebat.

Konferencen, som bliver holdt i Aalborg d. 11 Juni, er lagt sammen med House of Energys årsmøde. House of Energy er Danmarks grønne energiklynge som samler energibranchens aktører.

Emnet for panelet er vigtighed af IKT i energiløsninger, hvor Seluxit har haft en prominent rolle over årene, både gennem samarbejde i private foretagende samt europæisk og national forskningsprojekter.